Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/29/2006: "New Orleans wordt witte stad"

Sociologisch onderzoek van de Brown Universiteit, Providence, Rhode Island wijst uit dat de "gekleurde" bevolking van New Orleans veel zwaarder getroffen is dor orkaan Katrina dan de witte, en dat het waarschijnlijk is dat 80% van de gekleurden niet terug zal komen in deze stad.

neworlam (53k image)

Klik op meer

"Hoewel het leed dat werd aangericht door de storm zich niet aan klasse- of rassegrenzen hield, was de kans dat men in een getroffen buurt woonde veel groter voor zwarten, voor mensen die in een huurhuis woonden en voor armen. In dit opzicht bleken de sociaal meest kwetsbare inwoners ook het meest blootgesteld aan Katrina," aldus John Logan, directeur van een onderzoeksinstituut van Brown University.
Bijna 650.000 mensen woonden in buurten die matige tot rampzalige schade hebben opgelopen. Het onderzoek onder leiding van Logan heeft uitgewezen dat er betekenisvolle verschillen zijn tussen deze bevolking e ndegenen die in wijken die geen schade hebben opgelopen wonen.

De bevolking van de getroffen wijken was:
zwart (45,8 %, tegenover 26,4 % van de niet-getroffen buurten);
bewoners van huurhuizen (45,7 % tegenover 30,9 %);
beneden de armoedegrens (20,9 % tegenover 15,3 %);
werkloos (7,6 % tegenover 6 %).

De tendens was dat zwarte en arme mensen meer aan risico waren blootgesteld doordat zij in laaggelegen wijken woonden.
De resultaten geven een beeld van hoe de toekomst van het gebied er uit zal zien. Zwarten waren veel minder vaak huiseigenaren en hun inkomen was gemiddeld 60% lager dan dat van witten. Dit betekent dat zij zonder hulp zeer moeilijk hun leven in New Orleans zullen kunnen hervatten. Beslissingen over het herbouwen van beschadigde wijken zullen zwarten onevenredig zwaar treffen eenvoudig om waar zij woonden.

Een overzicht van de getroffen gebieden en de volkstellingsgegevens met betrekking tot de zegebieden staat hier.

Een pdf van het onderzoek is hier te vinden.


Powered by Greymatter