Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/28/2006: "Op zoek naar het Inburgeringsexamen - deel 2"

Over deze inburgeringstest, ontleend aan het weblog van SP-senatrix Anja Meulenbelt, zegt degene die de echte toets opstelt, een zekere Visser, dat hij niet klopt. Over de echte toets zegt Visser: "De inburgeraar moet weten hoe hij aan betaald werk komt, hoe hij een woning vindt en dat diploma's belangrijk zijn."

Ach so!
Als u de vragenlijst heeft van deze "echte" toets: uw dienstwillige dienaar houdt zich aanbevolen.

terras (12k image)

Voor Meulenbelts toets: klik op meer

1. De Troonrede wordt jaarlijks door de koningin voorgelezen, waarin de beleidsplannen van dat jaar. Wie stelt de beleidsplannen op?
1. De koningin
2. De ministers
3. Het parlement

2. Je verdient voor het eerst een salaris en hebt een bankrekening nodig. Hoe kom je aan een bankrekening?
1. Je gaat naar de bank toe
2. Je belt een bank op
3. Je werkgever regelt dit

3. Je hebt uit het land waar je vandaan komt je diploma's meegenomen. Waar kun je als werkzoekende je diploma's laten waarderen?
1. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst
2. Het gemeentehuis
3. Het CWI, het Centrum voor Werk en Inkomen

4. Mevrouw de Koning moet het na haar operatie rustig aan doen. Haar man heeft het moelijk om werk, kinderen en huishouden te combineren. Wat kunnen zij het beste doen?
1. De kraamzorg bellen
2. In de krant een advertentie plaatsen voor een hulp
3. De thuiszorg bellen

5. Je bent vijf jaar in Nederland. Je wilt de Nederlandse nationaliteit verwerven. Waar kun je terecht voor informatie?
1. Bureau Nieuwkomers
2. Vreemdelingenpolitie
3. Gemeentehuis

6. Je bent bezig je nieuwe huis schoon te maken. Je stuit op hardnekkig vuil. Kun je schoonmaakmiddelen mengen?
1. Soms
2. Nooit
3. Altijd

7. Naast je parttime baan verdien je 300 euro bij. Wat moet je doen?
1. Melden bij de Belastingdienst
2. Melden bij je werkgever
3. Niets

8. Je bent pas verhuisd. Je buren vragen of je langskomt. Wat kun je het beste doen?
1. Een kleinigheidje meenemen
2. Een cadeau meenemen
3. Niets meenemen

9. De leerkracht van de basisschool van je kind heeft gezegd dat Havo voor haar de beste schoolkeuze is. Wie beslist naar welke school je kind mag?
1. De ouders en het kind
2. De school voor Voortgezet Onderwijs
3. De Basisschool

10. Een auto, een fiets en een voetganger gebruiken dezelfde weg. De auto wil rechtsaf, de voetganger en de fiets rechtdoor. Wie moet er voorrang geven?
1. De auto geeft voorrang
2. De fietser en voetganger geven voorrang
3. De voetganger geeft voorrang

11. Je hebt een uitkering. Je ijskast is stuk, de bril van je kind is stuk, en je hebt een nieuw bankstel nodig. Kom je in aanmerking voor Bijzondere Bijstand?
1. Nee, niet voor alle kosten
2. Voor een deel van de kosten
3. Ja, voor alle kosten

12. Je zit op een terrasje en gebruikt een consumptie. Waar betaal je mee?
1. Bankpas en pincode
2. Chippen of contant geld
3. Overschrijvingskaart

13. Je woont al tien jaar in Nederland, maar bent niet genaturaliseerd. Aan welke verkiezingen mag je meedoen?
1. Geen enkele
2. Alle
3. Voor gemeente en stadsdeel

14. Je staat in een telefoonautomaat en ontdekt dat je alleen kunt bellen met een telefoonkaart. Waar kun je een telefoonkaart kopen?
1. Postkantoor
2. Sigarenwinkel
3. Gemeentehuis

15. Je kind plast in bed en heeft moeilijkheden op school. Waar kun je het beste naar toe?
1. Naar de huisarts
2. Naar het ziekenhuis
3. Naar het Riagg

16. Je krijgt van de Vreemdelingenpolitie te horen dat je het land uitmoet. Wie kan je helpen?
1. De Vreemdelingenpolitie
2. Een advocaat of een bureau voor rechtshulp
3. Maatschappelijk werk

17. Je gaat naar het gemeentehuis om een papier te halen. Je ziet dat er een bord met een nummer is, maar je ziet niemand achter de loketten. Wat doe je?
1. Gaan zitten
2. Een nummertje trekken
3. Naar de balie gaan

18. Je kunt nergens meer het papier van je verblijfsvergunning vinden. Waar meld je het verlies van je document?
1. De IND, De Immigratie- en Naturalisatiedienst
2. Vluchtelingenwerk
3. Bureau Nieuwkomers

19. Het CWI biedt je een baan aan, maar het is werk dat je onaantrekkelijk vindt. Kun je het aanbod weigeren?
1. Je mag het aanbod altijd weigeren
2. Je mag weigeren, omdat je ouder bent dan 45
3. Je moet op het aanbod ingaan

20. Je moet iets betalen dat 1,85 euro kost. Met welke munt kun je dat betalen?
1. 1 euro
2. 2 euro
3. 10 eurocent

21. Je hebt werk en wilt opvang voor je kind. Waar ga je heen?
1. Peuterspeelzaal
2. Kinderdagverblijf
3. Daar is geen instantie voor, dat regel je zelf

22. Je bent met je rijbewijs uit Turkije gekomen. Hoe lang mag je hier op een buitenlands rijbewijs rijden?
1. Maximaal tien jaar
2. Een half jaar
3. Dat mag niet

23. Wat gebeurt er als de gemeente je een huis toewijst, en je wilt daar niet wonen. Wat gebeurt er als je weigert?
1. Dan kom je onderaan de wachtlijst
2. Dan heb je geen recht meer op een woning
3. Dan zoekt de gemeente meestal naar een andere woning

24. Wanneer moet je in Nederland je identiteitsbewijs kunnen laten zien?
1. Als je boodschappen doet
2. Op je werk
3. Als je met het openbaar vervoer reist

25. Je komt binnen voor een sollicitatie. Er zitten twee mensen achter een tafel. Wat doe je?
1. Je gaat zitten
2. Je stelt je voor en gaat zitten
3. Je zegt ‘hallo’ en gaat zitten

26. Je zoontje heeft een paar kiezen laten vullen en zelf heb je een nieuwe kroon. De tandartsrekening valt erg tegen. Wie moet de kosten betalen?
1. Iedereen moet zulke kosten zelf betalen
2. De ziektekostenverzekering betaalt deze kosten
3. De aanvullende verzekering betaalt deze kosten

27. Een functionaris van het IND heeft je goed geholpen. Hoe bedank je deze functionaris?
1. Met een cadeau
2. Met geld
3. Met woorden

28. Je bent aan het koken en je kruiden zijn op. Het is al zes uur. Heeft het nog zin om de straat op te gaan, zijn er na zes uur nog winkels open?
1. Nee, de winkels sluiten na zes uur ’s avonds
2. Ja, de winkels sluiten om negen uur ’s avonds
3. Ja, sommige winkels, waaronder supermarkten, zijn langer open.

29. Je gaat naar de dokter, maar kunt je niet verstaanbaar maken. Wat kun je het beste doen?
1. Je zoekt een beroepstolk in de Gouden Gids
2. Je vraagt de arts een tolkencentrum te bellen
3. Je neemt je dochter mee die goed Nederlands spreekt

30. Mag je zomaar een schotelantenne plaatsen?
1. Nee, dat is verboden
2. Ja, dat mag altijd
3. Soms heb je toestemming van de gemeente nodig

Dit zijn authentieke vragen zoals ze op inburgeringsexamens worden gesteld.
Je hebt 15 seconden per antwoord, en kunt daar niet op terugkomen.


Powered by Greymatter