Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/28/2006: "Op zoek naar het Inburgeringsexamen - deel 1"

In het volle besef dat De Vrije gelezen zal worden door mensen die het Nederlands machtig zijn over de gehele wereld, leg ik u hierbij de Inburgeringstoets voor Nederland van ZOZ voor. Dit heeft niets te maken met het alleraardigste en tamelijk geestverwante blad van Omslag.
vaalserberg (19k image)
Op de grens: het hoogtepunt van Nederland

Doe de toets, keer terug en klik dan op meer.

Hollander, Nederlander of Dutchman?
Volgens de quizbedenkers had ik er maar zeven goed, en moest ik nog veel leren. Dat laatste zal best zo zijn. Maar er zijn wel wat kanntekeningen te maken bij hun antwoorden.

1. Holland dankt zijn naam aan de bosrijke geestgronden (Holtland)

Dit verhaaltje duikt wel vaker op. In feite is de etymologie niet bekend. Holtland is nou juist geen West-Nederlandse vorm.

2.God zij met ons op de zijkant van de Nederlandse munt wordt gemotiveerd als "wapen tegen schaperigheid (afvijlen)". Bedoelen de opstellers van de vragenlijst "schraperigheid"? Dan weten zij niet wat dit woord betekent - wat al te vermoeden was.
In oude tijden werd er gesjoemeld met de intrinsieke waarde van muntgeld - dat moest dan wel inderdaad van goud zijn, waarnaar de naam gulden verwijst. Om te zeggen dat het opschrift tot het einde van de nikkelen gulden moest voorkomen dat er met het gewicht van het geld werd geknoeid is een onzinnige observatie.

3. 'Wien Neerlandsch Bloed' was het volkslied van het Koninkrijk der Nederlanden; pas in 1932 werd het Wilhelmus (Wilhelmina's favoriete geuzenlied) ons offici√ęle volkslied.

Aldus de antwoordenlijst. Deze best aardige melodie had ook een tekst, van Tollens. Aangezien ik als de meeste Nederlanders om de drommel wel vreemd bloed door d'aadren heb vloeien zou ik mij altijd vrijgesteld hebben kunnen voelen van wat er staat.

1. Wien Neerlandsch bloed door d'aadren vloeit
Van vreemde smetten vrij
Wie voor zijn volk van liefde gloeit
Verheff' den zang als wij!
Hij roem'met allen welgezind
Den onverbreekb'ren band
Die Neerland en Oranje bindt:
Vorstin en Vaderland! (bis)

2. Bescherm, o God! Bewaak den grond
Waarop onze adem gaat!
De plek waar onze wieg op stond,
Wellicht ons sterfuur slaat.
Wij smeeken van Uw Vaderhand
Met blijden kinderzin
Behoud voor 't lieve Vaderland
Voor land en Koningin! (bis)

3. Dring'luid vanuit ons feestgedruisch
De bee den Hemel in:
"Blijv' met ons oud Oranjehuis
het volk steeds ťťn gezin!"
Vorstin en Prins prijz'onze zang
En 't klinke aan allen kant:
"Bewaar het vorst'lijk stamhuis lang
En 't lieve Vaderland" (bis)

Dit lied is nooit een officieel volkslied geweest - deze eer komt toch echt alleen het Wilhelmuslied toe - en het dient gezegd, dit is in ieder geval niet een nationalistische draak als het bovenstaande, dat wel vaak bij "nationale" gelegenheden werd gespeeld.
Rudolf de Jong heeft eens een beschouwing aan het Wilhelmus besteed die tot de conclusie kwam dat het bijna een anarchistisch lied zou kunnen zijn. Daarom zingen "we" maar twee coupletten, en zelfs die niet .

4. Het drielandenpunt bij Vaals ligt bijna 60 meter lager dan de top van de zendmast bij Lopik en IJsselstein (382 meter)

Tja - als je menselijke en dus makkelijk-vergankelijke maaksels gaat meetellen...

5. De Alexanderpolder bij Rotterdam was met 7 meter onder NAP onze diepst gelegen polder maar door ophoging is dat nu 6.25 meter. De Zuiderplaspolder bij Nieuwerkerk aan de IJssel is met 6,74 onder NAP ons dieptepunt. De bodem van veel tunnels ligt overigens nog dieper. Dieptepunt daar is de Westerscheldetunnel (60 meter NAP).

De Westerscheldetunnel is in wel meer opzichten een dieptepunt, dunkt mij.

6. Van 1806-1810 mocht de broer van Napoleon Bonaparte koning van het Koningrijk Holland spelen

Stel je voor dat je een andere monarch dan een van het Oranjehuis serieus zou nemen.

7. Nederlanders, Vlamingen, emigranten, immigranten, ex-gekoloniseerden en enkele duizenden 'hobbyisten' beheersen het ABN, samen bijna 21 miljoen mensen

Hebben we het over het ABN of over het Nederlands? Weinigen in Nederland spreken het (nog), en in Vlaanderen is het ook zoeken met een lantaarntje. En het aardige is dat de de oostgrens van het Nederlandse taalgebied niet zo duidelijk afgeschermd is als - voor het grootste deel - de zuidgrens. Als Drents een Nederlands dialect is - en dat is dus nog maar de vraag -, waarom dan niet de verwante dialecten over de grens? Zo redenerend kom je al gauw in SiberiŽ terecht. En hoe zien we het Afrikaans? Juist een eerlijk antwoord op deze vraag zou tot bescheidenheid moeten leiden.

8. In de 17e eeuw werd grof gespeculeerd in de handel met opties op tulpenbollen. Aan deze 'nieuwe economie' gingen velen failliet

9. Anne Frank stond 1 op het lijstje van Trendbox/AD. Willem Drees en Annie M.G.Schmidt waren 2 en 3

Nu breekt mijn klomp. Anne Frank is nooit Nederlandse geweest!
Dat mensen met Duitse namen als Drees en Schmidt op de tweede en derde plaats staan is een ironie die de sleutelaars aan de Nationale Identiteit zal ontgaan.

10. Ons rood-wit-blauw bestond al in de 15e eeuw. In 1795 werd het de officiŽle landvlag en in 1949 werd in een ministeriŽle beschikking de kleur 'kobaltblauw' gespecificeerd.

Interessant hoor.

11. Bij Cuba (Kaap van Matanzas) kaapte Piet Heyn een deel van de Spaanse vloot die uit BraziliŽ kwam. De opbrengst was 12 miljoen gulden, waarvan 8 miljoen aan zilver

Een aardige instinker. Je kunt je laten foppen door "de Spaanse matten" uit het lied - ik had zelf aan de Antillen gedacht. Toen Portugal onwillig was samengesmolten met Spanje kwam BraziliŽ automatisch onder de Spaanse kroon. Maar ja, wat heeft dit staaltje van piraterij met inburgering te maken?

12. De term Hollanditis werd geboren toen Europa werd besmet door Nederlandse anti-kernwapenprotesten. Hoogtepunten waren een demonstratie met een half miljoen deelnemers en het inzamelen van vier miljoen handtekeningen

Ach, dat waren mij tijden - en hoe kort geleden nog maar!


Powered by Greymatter