Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/26/2006: "Wereld Sociaal Forum van start gegaan in Caracas (Venezuela)"

Dinsdag is in Caracas (Venezuela) de zesde editie van het Wereld Sociaal Forum (WSF) van start gegaan met een demonstratie die vooral een anti-oorlogskarakter droeg.
WSFCaracas18650 (22k image)
De anti-oorlogsdemonstratie
Al ontbraken de steunbetuigingen aan de Venezolaanse president Hugo Ch�vez evenmin.
Klik op meer.

Het WSF waar meer dan 100.000 deelnemers worden verwacht is bedoeld als een grote ontmoeting van sociale bewegingen, netwerken en groepen die zich keren tegen het neo-liberale beleid en een wereld die wordt gedomineerd door kapitaalbelangen. Het Forum voert als motto dat een andere wereld mogelijk is.

Op de eerste dag sprongen vooral de anti-oorlogsactivisten in het oog. Talrijke deelnemers uit de VS discussi�ren mee over strategie�n om een einde te maken aan de bezetting van Irak. Colombianen leggen getuigenis af over het onvoorstelbare geweld in hun land.

Cindy Sheehan, de Amerikaanse vredesactiviste die haar zoon Casey verloor in Irak hield een toespraak voor de 15.000 mensen die meeliepen in de openingsmars van het WSF. "We moeten onze troepen meteen naar huis halen", begon Sheehan haar redevoering. "We moeten de verantwoordelijken van alle doodslag en vernieling rekenschap doen afleggen. George Bush en de rest van hen moeten terechtstaan voor misdaden tegen de menselijkheid."

Foto's van de eerste demonstratie vind je hier, hier en hier.

Het verzet tegen "imperialisme" en oorlog wordt gedragen door een groot deel van de tienduizenden deelnemers van het Latijns-Amerikaanse deel van het WSF. De organisatoren in Caracas zeggen dat ze 70.000 buitenlandse bezoekers hebben ingeschreven. Vooral uit Brazili�, Colombia en de VS zijn veel actievoerders naar Caracas gereisd. Samen met tienduizenden Venezolanen maakt dat een indrukwekkende mensenmassa, al verdeelt die zich over de zowat 1800 workshops, seminars en plenaire discussies die in zes dagen zijn samengeperst.

De Colombiaanse groep Christenen voor Vrede en Rechtvaardigheid is ��n van de grote buitenlandse delegaties die in Caracas zijn neergestreken. "We komen op voor vrede in Colombia, en we zijn hier om onze strijd te versterken", zegt Adriano de Jes�s uit de provincie Antioquia. Tijdens de optocht van dinsdag droeg hij een bord mee met de foto's van slachtoffers van een massamoord die een rechtse militie tien jaar geleden beging in Valle del Cauca, een crisisregio in Colombia.

"Maar we zijn ook hier om uit te vinden wat de Boliviariaanse revolutie nu eigenlijk inhoudt", geeft de Jes�s toe. Die nieuwsgierigheid naar het beleid van de Venezolaanse president Hugo Ch�vez is de tweede gemene deler van de WSF-gangers. Het WSF-publiek is overwegend jong en links en Ch�vez belichaamt de hoop op een tweede jeugd van de revolutionaire idealen die ooit Latijns-Amerika deden zinderen. Ook de manier waarop Ch�vez geregeld uithaalt naar de VS, wordt in WSF-kringen gewaardeerd.

Vorig jaar haalde het WSF in het Braziliaanse Porto Alegre Ch�vez al in als een held. Nu kunnen de buitenlandse bezoekers in Caracas zich zelf een beeld vormen van de onconventionele sociale programma's waarmee de Venezolaanse president onder meer de gezondheidszorg, het onderwijs en de voedselbevoorrading in de armenwijken probeert op te krikken. Die initiatieven sluiten mooi aan op sommige van de idealen van het WSF: een wereld zonder armoede en marginalisering en een economisch beleid dat oog heeft voor de zwakkeren en iedereen gelijke kansen geeft.

De Venezolaanse regering heeft minstens 6,5 miljoen euro gepompt in de organisatie van het WSF in Caracas. Toch heeft Ch�vez het programma niet naar zijn hand gezet, benadrukken de organisatoren. Hij mag wel een toespraak houden, maar die "maakt geen deel uit van de reguliere agenda van het forum", zegt Julio Ferm�n, een lid van het organiserend comit�. Ch�vez, die allicht een massaal publiek zal trekken, komt naar het forum op uitnodiging van de Braziliaanse Landlozenbeweging (MST) en de internationale boerenorganisatie Via Campesina.

Ch�vez ontmoet daarnaast ook nog in besloten kring vertegenwoordigers van het Global People's Assembly Network, ��n van de groepen die betrokken waren bij het ontstaan van het Wereld Sociaal Forum in 2001.

Inmiddels is ook het Alternatief Sociaal Forum in Caracas van start gegaan, waaraan anarchisten uit Venezuela meewerken. Helaas zijn hierover nog geen Engelstalige berichten verschenen. Zie hier wat foto's van een bijeenkomst.


Powered by Greymatter