Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/24/2006: "WISE voert actie tegen kernenergie in Den Haag"

Vanochtend vroeg tussen 8.30 en 9.30 uur hebben een handvol activisten onder de vlag van WISE bezoekers van het Clingendael-seminar in Den Haag over de toekomst van kernenergie in Europa ‘radioactief‘ eten aangeboden.
AKB33769 (24k image)
Klik op meer.

Schalen met daarop zwijnenvlees uit het zuiden van Duitsland, vis uit de Ierse zee, paddestoelen uit de Oekraïne en noten en honing en spinazie uit Turkije werden uitgedeeld aan wie er maar een hapje wilde proeven van besmet voedsel. Niet uit 1986 maar van nu.

In het twintigste herdenkingsjaar van de ramp in Tsjernobyl wordt ook in Nederland opnieuw nagedacht over kernenergie. Nadenken is altijd goed, maar laten we dan wel alle kennis en ervaring uit het verleden meenemen. Twintig jaar na de ramp mag wild in Zuid-Duitsland niet geconsumeerd worden, worden schapenboeren in Engeland gedwongen om met dure en ingewikkelde methodes de hoeveelheid radioactiviteit in het vlees terug te dringen, zodat de schapen verkocht kunnen worden voor de slacht, worden honing en noten uit regio’s rond de Middellandse Zee nog altijd gecontroleerd en soms afgekeurd, zijn er duizenden hectaren landbouwgrond in Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland onbruikbaar voor landbouw.

We praten in dit land al decennia over kernenergie. Alle opeenvolgende kabinetten, of Lubbers die nou leidde of dat Brinkhorst er nou een rol in speelt, zijn er niet in geslaagd de discussie voor eens en voor altijd overbodig te maken door een ambitieus en gedurfd energiebeleid uit te zetten, gericht op een werkelijk duurzame en onafhankelijke elektriciteitsvoorziening.

In het afgelopen jaar heeft WISE, hiertoe aangemoedigd door een oplevend maatschappelijk debat over kernenergie, alle oude en nieuwe argumenten voor en tegen kernenergie tegen het licht gehouden, onderzocht en zonodig afgestoft . Belangrijkste conclusie: er is feitelijk niets veranderd in de situatie rond kernenergie.

- Er is in de verste verte nog geen oplossing voor het afval.
- Op het gebied van veiligheid is er niets veranderd, de vierde generatie reactoren (die overigens nog steeds niet inherent veilig zullen zijn) bestaan alleen nog maar in de dromen van de ingenieurs.
- Energie uit een kerncentrale stoot per eenheid evenveel CO2 uit als energie geproduceerd door een moderne gasgestookte wkk-installatie en meer CO2 dan uit wind, zon, water en schone biomassa.
- Kernwapens kunnen niet gemaakt worden zonder kernenergie. De terechte angst voor proliferatie (Iran, Noord-Korea) en terrorisme (vuile bommen, aanslagen) doet wat vreemd aan als we tegelijkertijd wel blijven kiezen voor meer kernenergie. Het een kan niet zonder het ander. Waarom zou Iran geen kernenergie mogen gebruiken en wij wel?

Met een klein ‘tableau vivant’ willen we duidelijk maken dat kernenergie wat ons betreft niet de juiste oplossing kan zijn voor de problemen die er zijn: If nuclear power is the answer it must have been a pretty stupid question.

Burgers van de Europese Unie vinden het overigens geen goed idee om meer kernenergie te gaan produceren in antwoord op de hoge olieprijzen en de onzekerheid over de aanvoer van Russisch gas. Dat blijkt uit een peiling die in oktober en november in de 25 lidstaten plus Roemenië en Bulgarije is gehouden en waarvan het resultaat toevallig ook vandaag (dinsdag) bekend werd gemaakt.

Slechts 12 procent van de geënquêteerden ziet kernenergie als de beste oplossing om Europa minder afhankelijk te maken van de huidige energiebronnen. De verdere ontwikkeling van zonne-energie is met 48 procent de meest populaire oplossing. Ook andere vormen van duurzame energie hebben bij de Europese burger de voorkeur boven de door sommige EU-landen bepleite uitbreiding van het aantal kerncentrales, die van alle alternatieven op de laatste plaats eindigde. Naast zonne- en windenergie stonden op het lijstje van de enquêteurs onderzoek naar nieuwe energiebronnen en maatregelen om de afhankelijkheid van olie te verminderen.

"Het is heel duidelijk dat de Europese burgers geloven dat nieuwe energieproblemen kunnen worden aangepakt met nieuwe technologie", zei EU-commissaris van energie Andris Piebalgs. Hij zei verheugd te zijn over de uitkomst dat 47 procent van de Europese burgers vindt dat besluiten over energie op Europees in plaats van nationaal niveau moeten worden genomen.

1 Reactie


Piebalgs vergeet even dat Nederland en Frankrijk het onmogelijk hebben gemaakt slagvaardig op te treden, ook op het gebied van energie.

zei: waegari op 25/01/2006 om: 10:03u


Powered by Greymatter