Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/23/2006: "Alles piekfijn in orde bij de AIVD - de raket ging per ongeluk af"

Zet de chips en de glazen voor een goed drankje klaar - of leg voor mijn part een lijntje om in de sfeer te blijven...
Let op mensen, we gaan in extenso De Telegraaf - jawel - citeren.
O ja, de erven BVD laten bij voorbaat weten dat er geen lek is en dat het onzin is te beweren dat de onderwereld agenten van politie en inlichtingendienst runde, in plaats van omgekeerd. Er is geen reden voor ongerustheid en er is aangifte gedaan vanwege "een lek". En welke club zou die "anarchistische actiegroep" nou weer zijn?
aivd (5k image)
Het adres van de AIVD staat nogal duidelijk op het net

Klik op meer, duiding komt later apart
(als ik klaar ben met het rollen van het lachen).

Uitgelekte documenten van de AIVD, met het stempel 'staatsgeheim', tonen aan dat de geheime dienst eind jaren negentig drugs- en wapenhandelaar Mink K. in het vizier had als 'de machtigste crimineel van Nederland' met tal van corrupte contacten in het overheidsapparaat. In het onderzoek MIKADO probeerde de AIVD de namen te achterhalen van 'platte' (omkoopbare) ambtenaren. Zo werd een plan opgesteld om de administratie te bemachtigen van K.'s rechterhand Jan Femer, belast met het uitbetalen van steekpenningen. De deze week aangehouden ex-politieman in de zaak van de Hells Angels was naar verluidt ook gelieerd aan K. De tentakels van de groep-K. reikten volgens de inlichtingendienst heel ver: Niet uitgesloten kan worden dat hij corrupte relaties op hoog niveau heeft."

Met koppen als "' Reeks liquidaties met in beslag genomen pistolen, die uit politiebureau werden gehaald' en 'Mink K. kocht hoogste kringen om' opent De Telegraaf het artikel over wat waarschijnlijk een van de grootste corruptieschandalen in de Nederlandse geschiedenis gaat worden.
Als blijkt dat ook nog eens met door de politie in beslag genomen wapens liquidaties zijn gepleegd is het helemaal gedaan met de geloofwaardigheid van het politie- en opsporingsapparaat.

Inmiddels geliquideerde informant deed boekje open over 'machtigste crimineel van Nederland'.

Een gouden bron, zo zag de geheime dienst de informant, die veel wist over topcrimineel Mink K. en 'platte' politieagenten. Hij was er bij toen forse bedragen werden uitbetaald in sjieke hotelkamers. Maar namen kon hij zich steeds maar niet herinneren. De dienst vermoedde dat hij daarbij uit zelfbescherming handelde. "Misschien kunnen we hem toch verleiden alles te vertellen", staat in een verslag. "Zo bieden we hem de mogelijkheid om, indien hij geliquideerd wordt, toch wraak te nemen op zijn moordenaars."

Dat was het begin van een ultragevoelig onderzoek van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) naar de criminele organisatie van Mink K., alias De Lange. De informant, die aanvankelijk huiverig was om volledig mee te werken, kreeg als codenaam 'Sentaro'.

In stukken van de AIVD, die deze krant heeft ingezien, wordt Sentaro omschreven als een 'zeer kwetsbare bron' dicht bij de top van de organisatie.

Sentaro beweerde dat de groep van K. een aantal hoge ambtenaren bij politie en justitie gecorrumpeerd zou hebben. "In ruil voor geld zouden deze personen K. waar nodig waarschuwen. Per jaar zou de organisatie twee miljoen gulden reserveren voor dit doel", aldus de AIVD-dossiers.
De topinformant deed ook onthullingen over omvangrijke wapenhandel en zogeheten 'contra-strategieën", waarbij getracht werd het rechtsbestel te destabiliseren. Naast Sentaro werd nog een tweede informant gerund. Deze crimineel met codenaam 'Herfstbos' bevond zich in de 'periferie van de organisatie.

De soms schokkende verklaringen van Sentaro en Herfstbos waren voor de AIVD de belangrijkste aanleiding om Mink K. en zijn organisatie eind 1997 aan te duiden als potentieel staatsgevaarlijk.

Rechtsorde
"Omvang en zwaarte van de criminaliteit vanuit de groep-K. in combinatie met de vanuit deze hoek ondernomen contra-strategieën betekenen een serieuze bedreiging van verschillende facetten van de rechtsorde", aldus de AIVD. De dienst formeerde het team MIKADO om de als 'machtigste crimineel van Nederland' omschreven K. aan te pakken. In de loop van het onderzoek zou blijken dat de organisatie van K. de beschikking had over enorme wapendepots met onder meer grote hoeveelheden semtex en 'honderden antitankraketten'. Verder werd vastgesteld dat er contacten waren met de terreurorganisaties IRA, ETA en Hezbollah.

K. verdiende miljoenen met de handel in hard en softdrugs en was volgens de AIVD-rapportages 'de koning van de geweldsfactor'. Zo dreigde hij volgens informanten zelfs gebouwen van justitie op te blazen en een rechter te vermoorden.

Zijn organisatie zou schuilgaan achter een reeks liquidaties, waarbij volgens informant Sentaro vuurwapens zijn gebruikt die 'geleend' werden van de politie. Uit een verslag van de AIVD blijkt dat het zou gaan om in beslag genomen pistolen, die uit het politiebureau werden gehaald.
"Deze pistolen, met label en al, werden na de liquidatie weer teruggelegd. Een onderzoek moest zo wel tot niets leiden, aangezien er niet iemand vermoord kan worden met een pistool afkomstig uit een politiebureau."

Een van de geruchtmakendste onderwereldmoorden waarmee K. in verband wordt gebracht, is de liquidatie van Jaap van der Heijden. Deze Alkmaarse drugshandelaar kwam in 1993 om het leven bij een aanslag met een bom, die in een plastic tas aan zijn voordeur hing. Mink K. is begin vorig jaar voor de moord aangehouden in de halfopen gevangenis in Heerhugowaard, waar hij een straf van drieëneenhalf jaar uitzat voor een wapenvondst. Sindsdien zit K. vast in Scheveningen.

Robert Mink K. (44), een gesjeesde rechtenstudent en ex-commando, begon zijn criminele loopbaan in de jaren tachtig. Hij klom razendsnel omhoog in het milieu en wist na de liquidatie van Klaas Bruinsma veel macht naar zich toe te trekken. K. bereikte de top mede dankzij het omstreden rechercheteam IRT.

Volgens de AIVD was de Amsterdammer het belangrijkste doelwit van het IRT, maar wist K. zo veel over de lopende onderzoeken dat hij uiteindelijk degene was die aan de touwtjes trok.

’Dubbelagenten’
K. stuurde 'dubbelagenten' af op het IRT en profiteerde naar verluidt van het doorlaten van tientallen containers met verdovende middelen.
Zijn reputatie was snel gevestigd. K. boezemde veel angst in, ook bij politie en justitie. Dit blijkt onder meer uit een verklaring die een officier van justitie aflegde tegenover de AIVD. "K. zou een levensgevaarlijke vent zijn", aldus deze aanklager, die medio jaren negentig van de leiding van het openbaar ministerie (OM) opdracht zou hebben gekregen om een onderzoek naar de topcrimineel stop te zetten. "Anders gaan wij er allemaal aan", zou de top van het OM de officier hebben toegebeten.
Diverse politiefunctionarissen en officieren van justitie die eind jaren negentig door de AIVD werden gehoord, gaven blijk van hun opluchting dat de geheime dienst K. kennelijk wel op de korrel durfde te nemen.

Veelzeggend is dat het MIKADO-team vanaf het begin de Amsterdamse politie wantrouwde. Voorkomen moest worden "op wat voor wijze dan ook contact te zoeken met de Amsterdamse politie totdat we meer duidelijkheid hebben over de corruptie binnen dit korps".

Het beeld dat Sentaro schetste stemde het team niet gerust. De rechterhand van K., voormalig taxichauffeur Jan Femer, was volgens Sentaro de financiële man die zich bezighield met het uitbetalen van de corrupte contacten. De in 2000 geliquideerde Femer, alias Jan Snor, zou in de jaren negentig kapitalen hebben overhandigd aan platte ambtenaren.

Half miljoen gulden
Zo gaf Femer volgens de dossiers in het bijzijn van Sentaro een half miljoen gulden aan 'een hoge politieman'. Ook vertelde de informant van de uitbetaling van 400.000 gulden aan een corrupte 'politie- of justitieambtenaar' in een Amsterdams hotel. Mink K. zou aanvankelijk zelf meegaan, maar was verhinderd en stuurde Sentaro mee met Femer. Uit een AIVD-verslag: "De man schrok van de aanwezigheid van een voor hem onbekende persoon. Femer stelde de man echter gerust met de woorden "als je mij vertrouwt, kan je hem ook vertrouwen; hij hoort bij ons". Femer overhandigde de man een enveloppe met geld en beide mannen verlieten het hotel weer."

De AIVD was erop gebrand de geheime omkopingsadministratie in handen te krijgen die Femer bijhield. Sentaro meldde dat de belastende informatie door Femer was ondergebracht bij 'een buurman'. Een plan om de namenlijst weg te halen viel echter in het water door 'een reorganisatie' bij de inlichtingendienst.
Blijkens een evaluatieverslag van team MIKADO, uit de zomer van 1999, is de dienst er niet in geslaagd de wapendepots van Mink K. te lokaliseren. Dit werd toegeschreven aan 'capaciteitsgebrek'.

Zwaar wapentuig
Wel kon de AIVD vaststellen dat K. de beschikking had over zwaar wapentuig. De dienst slaagde in dat bewijs door 'de aankoop van een antitankraket', zo blijkt uit een geheim verslag aan de Commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in de Tweede Kamer. De aangekochte raket ging vervolgens per ongeluk af in een kazerne van de marechaussee.

Gevreesd werd dat K. zware wapens zou leveren aan terroristen. Vast stond, aldus de AIVD, dat de Amsterdammer nauwe banden had met de verbindingsman van de door Iran gesteunde moslimextremistische Hezbollah, alsmede met een Spaanse familie die gelieerd was aan de Baskische afscheidingsbeweging ETA. Daarnaast deden hardnekkige verhalen de ronde over zijn contacten met IRA-leden.

Over de acties bedoeld om justitie te beschadigen kreeg de dienst meer helderheid. Informant Herfstbos meldde dat de organisatie van K. in de jaren negentig schuilging achter de geruchtmakende inbraken bij het Amsterdamse OM en officier van justitie Valente. Ook was K. volgens Herfstbos degene die in 1996 de hoofdsleutel van het cellenhuis in het Amsterdamse justitiecomplex door een onbekende man liet overhandigen aan De Telegraaf. Deze man beweerde destijds te handelen namens een 'anarchistische actiegroep'. In de analyses van de AIVD wordt ervan uitgegaan dat K. deels uit ideologische motieven de rechtsgang wilde ontwrichten. Herfstbos meldde ook dat de topcrimineel destijds twee miljoen gulden beschikbaar had voor het zoekraken van justitiedossiers.

De corrupte contacten bleven de meeste aandacht houden bij het team MIKADO, hoewel ook in dat deel van het onderzoek niet alles kon worden bevestigd. Zo beschikte K. via een platte medewerker van de Rijksdienst voor het Wegverkeer over een laptop met daarin alle afgeschermde kentekens van politie, justitie, AIVD en bijzondere opsporingsdiensten. Sentaro zou de laptop aan de AIVD leveren, maar de leiding van het onderzoeksteam durfde de pc niet in ontvangst te nemen uit vrees dat het apparaat door K. was 'geprepareerd'.

Het is naar verluidt slecht afgelopen met de informant, die aan het begin van het onderzoek te horen kreeg dat hij bij voorbaat wraak kon nemen op zijn moordenaars door het noemen van namen. Volgens betrouwbare bronnen is in de lange liquidatiereeks van de afgelopen jaren ook Sentaro om het leven gebracht.

De documenten zijn door De Telegraaf aan de AIVD teruggegeven. Defensie heeft gisteren overigens aangifte gedaan van vermissing van een memorystick met vertrouwelijke informatie van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD).

1 Reactie


En vandaag de suggestie dat Mink K. vermoedelijk ook zijn wapenhandel richtte op "gewelddadige politieke groeperingen zoals RARA, ETA, IRA en Hezbollah en internationale brandhaarden".
Zie: http://www2.telegraaf.nl/binnenland/32258791/Mogelijk_nog_meer_AIVD_informatie_op_straat.html

zei: J.B. Arend op 24/01/2006 om: 22:25u


Powered by Greymatter