Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/22/2006: "Protestacties in Zwitserland tegen Wereld Economisch Forum (WEF)"

Gisteren hebben in meer dan tien plaatsen in Zwitserland protestacties plaatsgevonden tegen het Wereld Economisch Forum (WEF) dat van 25 – 28 januari wordt gehouden in Davos.
WEFBern37747 (42k image)
Kop van de demonstratie in Bern
Onder het motto ‘Het WEF is overal – wij ook!’ vonden demonstraties, straattheater, en ironische acties plaats tegen de heerschappij van het geld, waarbij consumeren meer telt dan een mensenleven.
Klik op meer.

Talrijke groepen, partijen en vakbonden ondersteunden de acties in de verschillende steden, een teken dat het verzet tegen de WEF veelkleurig is en breed wordt gedragen. In tegenstelling tot voorgaande jaren werden de protesten niet door de politie gehinderd noch verboden.

In Bern namen tussen de 1000 en 2000 mensen deel aan de demonstratie van de coalitie NoDemo en voerden verspreid door de binnenstad verschillende acties uit. Met verschillende attributen en veelal verkleed kritiseerden ze de praktijken van de firma’s die bij het WEF betrokken zijn. In de hoofdstraten van de binnenstad hingen spandoeken met het opschrift ‘Stop WEF’. Via luidsprekers was op straat een uitzending van radio Rabe te horen die gericht was tegen de WEF. Verschillende informatiestands stonden verspreid in de stad opgesteld. Ballonnen met de tekst ‘met het ganse hart tegen de WEF’ waren overal zichtbaar. Kortom het protest tegen het WEF was niet te missen in Bern.

Foto’s van de acties in Bern vind je hier: 1,
2,
3,
4,
5 en
6.

In St. Gallen waren rond de 250 mensen op de been in een bonte en goed geluimde demonstratie. Verschillende sprekers al dan niet spontaan voerden het woord. Aansluitend vond een informatiemarkt en een concert plaats.

In Lugano trokken zo’n 200 mensen de straat op, veelal keurig aangekleed in (mantel)pak voor een omgang door de stad. De ‘Vrienden van het WEF’ eisten meer uitbuiting, meer oorlog en meer kapitalisme. Na afloop vond een Galadiner in autonoom centrum Il Molino plaats.
WEFLugano37758 (35k image)
De demonstratie in Lugano

Foto’s van Lugano vind je hier en hier.

In Burgorf werd met straattheater op het Kronenplatz de menigte van het WEF op de hoogte gesteld.
WEFBurgdorf37651 (27k image)
Drie wereldleiders verdelen de macht in de wereld en drinken sect.

In Reconvilier demonstreerden 300 mensen tegen de voorgenomen sluiting van het bedrijf Swiss Metal-Boillat. Daarbij werd het verband gelegd tussen de kapitalistische globalisering en de afname van arbeidsplaatsen.

In Thun trok een stoet van enkele tientallen mensen door de stad.

In Basel werd met straattheater gewezen op de inperking van het recht op vrije meningsuiting in relatie met het verbieden van demonstraties tegen het WEF.

In Chur vond er onder de vlag van Nodemo eenzelfde programma plaats als in Bern met verschillende acties in de binnenstad. Het ging hier om een voetbalwedstrijd tussen arm en rijk, een processie van de volgelingen van het kapitalisme, verschillende lezingen en kunstacties.

In Genf werden op verschillende kruispunten pamfletten aan automobilisten en voetgangers uitgedeeld.

In Zürich werden ’s middags verschillende kleinere acties gehouden, zoals een pro WEF-demonstratie bij de Paradeplatz. Korte tijd werd een vestiging van Starbucks in Niederdörfli bezet. ‘s Avonds vond er een miltante demonstratie plaats waarbij met spuitbussen leuzen werden gekalkt en verschillende verfbommen werden geworpen richting Nationalbank en de exportbevorderende organisatie OSEC. Volgens het Revolutionäres Aktionsbündnis namen zo’n 400 personen aan de betoging deel die luid leuzen scanderend die gericht waren tegen de WEF en het kapitalisme door de stad trokken. Ook hier werden verschillende redevoeringen gehouden.

In Weinfelden en Will werden ’s ochtends vestigingen van de CS- en UBS-banken met houten stellingen gebarricadeerd.

In Luzern werd in een informatiestand een parodie op het WEF gegeven. Vanaf 20.00 uur vond er een ‘Reclaim the Streets’-protest plaats in de vorm van een wilde danstocht door de hele stad. Zo’n 1000 mensen namen aan het straatfeest deel, dat georganiseerd werd door het Anti-WEF-Bündnis Luzern. Op sommige plaatsen werden redevoeringen gehouden over het WEF maar ook over de WTO (World Trade Organization) en de veiligheidsconferentie die begin februari weer in München wordt gehouden. Hiphop-Liveacts op mobiele soundsystemen ondersteunden deze kritiek.

1 Reactie


Mooi! Maak het kapitalisme geschiedenis, goede zondagsgedachte. Deden ze in St. Gallen een springprocessie? smile
Wat ik jammer vind is dat op de foto's bijna alle gezichten onherkenbaar gemaakt zijn met vaseline of zo - dit zal vanwege een of andere repressieve regel zijn, neem ik aan. "Wij" hebben niets te verbergen.

Genf wordt in het Nederlands bij zijn normale Franse naam aangeduid, Genève (daar staat vast weer iets geks, maar dat kan ik ook niet helpen - met een accent grave dus).

zei: Prul op 22/01/2006 om: 14:27u


Powered by Greymatter