Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/21/2006: "De dollar is wel een atoombom waard"

Saddam Hoessein was zo onvoorzichtig in 2000 de olie van Irak te gaan verhandelen in euro's. De bezetting van Irak en de roof van de olievelden daar en het snelle terugschakelen naar de dollar zijn natuurlijk bijkomstigheden - het ging om massavernietigingswapens of het vestigen van een bloeiende democratie in Irak, dat weet iedereen.
olieveldiran (5k image)

Klik op meer

Over enkele maanden - in maart - wil Iran zijn eigen pertroleumbeurs beginnen, en zijn aardgasnet aansluiten op het Russische net. Via deze laatste verbinding zal Iran waarschijnlijk ook een flink deel vanEuropa gaan bedienen.
Iran heeft evenwel geen zin zich te laten betalen voor deze olie in de door Japanse, Koreaanse en Chinese banken overeind gehouden VS-dollar. Iran wil handelen in euro's. Het kunstmatig in leven houden van de spookeconomie van de VS ziet het bewind in Teheran niet als een kerntaak.
In Washington denkt men hier anders over. Vandaar de levensbedreigende activiteitenevan Iran op het gebied van kernenergie, die desnoods door een VS- of Israelische kernbom gestopt dienen te worden. En vandaar dat Iran plotseling zo'n onverdraaglijke dictatuur is die onaaardige dingen over Israel zegt (dat gebeurt al sinds 1979, dus het wordt dringend, de sjah was dikke vrinden met Israel).
Meer hierover en hier (in het Engels).
En intussen stijgt de petroleumprijs met de dreigingen vanuit Washington. Je vraagt je toch wel af hoe ze de dollar overeind willen houden door met kernbommen te gaan gooien. Maar je hoeft Bush en de zijnen maar even op de televisie te zien optreden om te beseffen dat het hier niet om mensen gaat die ze allemaal nog op een rijtje hebben.


Powered by Greymatter