Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/20/2006: "FBI zet heksenjacht voort op activisten in VS"

De FBI zet haar heksenjacht op activisten in de VS voort. Afgelopen week werden opnieuw twee milieuactivisten gearresteerd.
JonathanPaulenzus (20k image)
Jonathan Paul en zijn zus Caroline
Jonathan Paul, 39, uit Ashland en Suzanne Nicole "India" Savoie, 28, uit Appelgate werden ingerekend voor hun vermeende betrokkenheid bij brandstichting bij de kantoren van houtproducent Swanson in Glendale, OR. Het gaat om een actie in 2001 die door het Earth Liberation Front werd geclaimd.
Klik op meer

Jonathan Paul is reeds lang een uitgesproken voorstander van directe actie voor milieubehoud. Hij trok de aandacht van verschillende (onderzoeks)groepen die hiermee weinig op hebben en door vervuilende industrie�n worden gesteund dan wel betaald als ook van de FBI.

Hij was ook betrokken bij campagnes van Earth First!, maakte deel uit van Sea Shepard en behoorde tot de oprichters van de
American Whales Alliance en Ocean Defense International. In 1992 bracht hij zes maanden door in de gevangenis voor zijn weigering te getuigen voor een �grand jury� die activiteiten van het Animal Liberation Front onderzocht.

Suzanne Nicole "India" Savoie is eveneens een milieuactivist. Ze werd begin december van het afgelopen jaar bezocht door twee agenten van de FBI en verschillende politieagenten in verband met een hoorzitting die op 16 februari a.s. moet plaatsvinden in Eugene. De FBI-agenten trachtten haar hierbij te intimideren met het vooruitzicht van 60 jaar gevangenisstraf en hielden haar voor dat �vrouwen veelal de klappen opvangen voor mannen en dat ze dat niet moest laten gebeuren�.

Ook in deze zaak gaat het om activiteiten van het Earth Liberation Front en het Animal Liberation Front. Beide organisaties worden door de FBI als terroristisch beschouwd.

Vorige week (13 januari) werden drie activisten gearresteerd in Auburn, California. Eric McDavid, Zachary Jenson en Lauren Weiner worden ervan verdacht leden van het Earth Liberation Front te zijn. Ze worden beschuldigd van het voorbereiden van aanslagen door middel van explosieven of brandstichting op energiecentrales, telefoonmasten en faciliteiten van US Forest Service.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de arrestatie van dit drietal mede gebaseerd is op het werk van een betaalde informant van de FBI. Medestanders van de Auburn 3 hebben inmiddels deze persoon ge�dentificeerd als een jonge vrouw genaamd �Anna� die kort voor de arrestaties met het drietal meeging naar Auburn. Volgens de verklaring van de FBI heeft Anna sinds 2004 informatie verstrekt over tenminste twaalf anarchistische �zaken�. Ze reisde naar verschillende bijeenkomsten en infiltreerde in verschillende groepen, waaronder de Biodev 2005 demonstraties in Philadelphia, een CrimethInc. bijeenkomst in Indiana en de Firal Visions samenkomst van groene anarchisten in North Carolina.

De gevangen genomen activisten worden gesteund door het North American Earth Liberation Prisoners Support Network en Portland Indymedia's Prisoner Support. Daar kun je lezen hoe deze vrienden/kameraden/geestverwanten te steunen.


Powered by Greymatter