Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/17/2006: "Zes op een cel - iemand moet er aan verdienen"

In de gevangenis van Lelystad wordt men nu met zijn zessen op een cel opgesloten. Een idee dat al meteen opkwam toen de "twee op een cel" nog moest worden ingevoerd. Zo'n idee wordt natuurlijk uitgedacht en uitgewerkt door een particulier bedrijf dat uit de subsidietrog van Den Haag moet meevreten. Dat is in dit geval zekere Van de Geijn partners.
Van dit prachtbedrijf: "Voor het project Lelystad is niet gekozen voor stapsgewijze verbetering van bestaande bewaring, maar voor een goeddoordacht, vernieuwend concept met gebruikmaking van hedendaagse technologie."
jofel (28k image)
Foto van het team van Van de Geijn; hun gezichten zijn evenwel allemaal erg wit
Klik op meer.

Over de zespersoonscellen:
"In de cel van 55 vierkante meter bevinden zich, naast drie stapelbedden, een tafel met zes stoelen, twee douches, een wc en washok en een keukentje met magnetron. De gevangene wast zijn eigen kleding en beddegoed en verwarmt zijn maaltijd. Met een corvee, het volgen van leerzame programma's via het beeldscherm en andere programma-onderdelen, zoals sport of gespreksgroepen, zijn punten te verdienen.

Aan het voeteneinde van ieder stapelbed is een 'hufterproof' beeldscherm ge�nstalleerd. Met de chip in het polsbandje kan elke gedetineerde daar zijn eigen rekeningen regelen, televisie kijken of een leerzaam programma inschakelen. Via het polsbandje en een beeldscherm kan de gedetineerde ook afspraken maken met een advocaat, een medische dienst of een geestelijk verzorger.

Dankzij het polsbandje is elke gedetineerde precies te volgen. Uitingen van agressie geven bovendien een melding in de centrale controlekamer. Vechtpartijen zijn naderhand te analyseren, omdat het polsbandje niet alleen toegang tot electronische middelen geeft, maar ook elke beweging registreert.

Projectleider J. Piek maakt zich overigens weinig illusies dat die opzet de gevangene als beter mens in de maatschappij terugbrengt. 'Dat lukt niet in zo korte tijd. Het is wel belangrijk om ze een keer te belonen in plaats van steeds te straffen.'

Per dienst zijn maar zes bewaarders nodig om het reilen en zeilen in de gaten te houden. In het detentiecentrum werken in totaal vijftien bewaarders. Die geringe bezetting helpt mee om de kosten per gedetineerde flink te drukken. In plaats van de gemiddelde 140 euro per gevangene per dag kost een bewoner van dit detentieconcept de staat 105 euro.

De bouwkosten van het binnen een jaar tot stand gekomen complex naast de langer bestaande gevangenis voor langer gestraften waren twintig procent lager dan een normale gevangenis.

Het complex is bedoeld voor mensen met een straf of een restant daarvan van maximaal vier maanden. De eersten komen volgende week binnen, nadat studenten het gebouw de afgelopen tijd hebben getest. De komende jaren wordt uitgebreid onderzocht of het aan de verwachtingen voldoet. Mocht dat het geval zijn, vindt het concept verder ingang."

"Hufterproof". "Leerzame programma's". Je verzint het onder dit normen-en-waarden-regime nu eenmaal niet zelf. Met twee personen is het al moeilijk zoniet onmogelijk om een rufterproof verblijf te garanderen - met zes is het beslist onmogelijk.
En dan de opvoedende waarden. Uw Prul heeft enige - geringe - ervaring met Harer Majesteits gastvrijheid. Ervaring uit de politiecel: Je moet op een belletje drukken om je grote of kleine boodschap te mogen doen. Als het te lang duurt - pech gehad. Verschonen is er niet bij. Doe je even langer dan twintig seconden over wat je te doen hebt, dan mept de smeris op de deur: "Moet ik je hellepe?" (Ik vrees dat mijn reactie niet politiek-correct was ten aanzien van de gaye medemens. Het bracht het smeriszwijn wel tot zwijgen!). Vervolgens liep ik naar het fonteintje. "Wat ga jij doen?" "Mijn handen wassen." "Dat heb ik nog nooit meegemaakt." "Dan maak je het nu mee." In de VS kun je ze niet op die manier antwoord geven - misschien in NL nu ook niet meer. In de nor heb je je eigen prachtwc zonder bril.

Enfin, de Gezamenlijke Gedetineerdenbonden zien er niets in. Zij wijzen minister Donner op zijn eerdere belofte dat meer dan twee gedetineerden op een cel niet aan de orde zou zijn.
In de periode dat twee gedetineerden op een cel zaten zijn er herhaaldelijk problemen geweest
bij incidenten, gedetineerden werden namelijk allebei gestraft als er onregelmatigheden
waren op een cel, terwijl een van de gedetineerden de aanstichter was.

De gedetineerdenbonden zien veel meer in een resocialisatietraject, de laatste vier
maanden van hun detentie door middel van electronisch toezicht. Gedetineerden kunnen dan
van thuis uit zaken op orde stellen, maatschappelijk werk en reclassering ontvangen, dat
zal het aantal recidive sterk verminderen, aldus de EORG (Europese Organisatie voor de Rechten van Gedetineerden).

Volgens de EORG roept de maatschappij om minder recidive, nu en ook met zes gedetineerden
op een cel zal de recidive niet verminderen, na die vier maanden zullen
gedetineerden toch met een vuilniszak met kleren op straat belanden zonder enige vorm van
uitzicht op een uitkering, woning of kamer en werk.

Dank aan bijlmerbajes.com


Powered by Greymatter