Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

01/07/2006: "Familie en vrienden Louis Sévèke treden naar buiten"

Vandaag zijn de familie en vrienden van de op 15 november vermoorde activist en onderzoeker Louis Sévèke voor het eerst na diens begrafenis naar buiten getreden.
louis5.preview (12k image)
Louis Sévèke
Ze publiceerden een verklaring, zijn een website over Louis gestart en werkten mee aan een achtergrondartikel dat vandaag in de Volkskrant verscheen.
Klik op meer.

Deze krant meldt dat cultuurverschillen tussen politie en krakers en sympathisanten van Louis Sévèke het onderzoek naar de moord bemoeilijken. Getuigenverhoren lopen hierdoor stroef en contacten worden maar moeizaam gelegd.

Ed Hollants, een vriend van Sévèke en oud-betrokkene bij het Autonoom Centrum, geeft precies aan waarom dit het geval is: ‘Je kunt niet doen alsof het een doorsnee zaak is. Want zo behandelen ze het nu.’

‘Anonieme politiebronnen’ beklaagden zich vorige week in De Gelderlander over de slechte samenwerking met ‘het links-radicale milieu’. Dat leidde deze week tot een gesprek tussen beide partijen.

De politie Gelderland-Zuid die het onderzoek verricht, zegt dat het contact met familie en vrienden ‘zorgvuldig gevoerd wordt’.

Justitie stelt dat vanaf het begin van het onderzoek rekening is gehouden met ‘de politieke gevoeligheid van de zaak’. Hoofdofficier Remco van Tooren van het Openbaar Ministerie in Arnhem die het onderzoek leidt, zegt dat daarom ‘een vorm van kritiek’ is georganiseerd door ‘buitenstaanders’ het onderzoek te laten volgen.

Daarmee loopt het korps alvast vooruit op de landelijke richtlijnen van de commissie-Posthumus. Advocaat-generaal Frits Posthumus evalueerde deze zomer de moordzaak-Nienke Kleiss. In deze zaak werd een man ten onrechte veroordeeld.

Dit zogeheten ‘tegenspraak-team’ bestaat uit vijf vertegenwoordigers van Gelderland-Zuid en andere korpsen. Van Tooren vindt ‘het veel te ver gaan’ om mensen van buiten de politie, of uit activistenkringen bij het onderzoek te betrekken, iets waar een aantal betrokkenen wel degelijk op hebben aangedrongen.

De moord op de Nijmeegse activist ligt gezien de bezigheden van Louis (onderzoek naar politie en geheime diensten, alsmede hiertegen actie ondernemen en procedures voeren) politiek gevoelig. Daags na de moord op Sévèke was er kritiek dat het Nijmeegse korps het onderzoek zelf ter hand nam.
Het korps zou mogelijk vooringenomen zijn, omdat het slachtoffer zich de afgelopen twintig jaar manifesteerde als een ‘luis in de pels’. Onderzoek zou daarom objectiever kunnen geschieden door de Nationale Recherche. Daaraan is dus geen gehoor gegeven omdat de integriteit van het Nijmeegse korps niet ter discussie kan staan.

Het zogeheten ‘Bamboe-team’ van de politie Gelderland-Zuid dat met het onderzoek is belast, bestaat nog steeds uit 31 rechercheurs. Ze hebben inmiddels 300 mensen gehoord en ‘tientallen tips’ nagetrokken. Er wordt gewerkt met twintig scenario’s waarover verder geen mededelingen worden verstrekt. Het gaat nog steeds om een ‘breed onderzoek’ waarin nog geen enkele mogelijkheid is verworpen. Het onderzoek schiet dus niet erg op.

De familie en vrienden hebben vandaag een website gelanceerd, die informatie toegankelijk wil maken over de vermoorde Louis Sévèke. Het gaat hier om informatie over het leven van Louis, zijn eigen geschriften en informatie over de moord en de gevolgen daarvan. Familie en vrienden van Louis, die samen een soort van steungroep hebben geformeerd, willen via deze site hun doen en laten bekend maken. Tevens hebben ook anderen mensen de mogelijkheid een bijdrage te leveren aan deze site of commentaar te geven op een artikel.

Tot slot publiceren we hieronder de verklaring van de familie en vrienden van Louis helemaal zoals die op Indymedia is gepubliceerd.

Beste mensen,

Sinds de moord op Louis hebben we veel meegemaakt. Het is moeilijk te accepteren dat Louis er niet meer is. De manier waarop hij is overleden maakt het alleen maar onbegrijpelijker. Het zal nog veel tijd kosten voordat dit enigszins een plaats kan krijgen in ons leven. Ook werden we vanaf 16 november geconfronteerd met veel aandacht van pers en politie. Hieronder een verslag van de keuzes die we daarin hebben gemaakt.

De dag nadat Louis vermoord is werden we overspoeld door de media. Niet altijd even prettig: sommige journalisten hadden nog niet het fatsoen om ons te condoleren voordat ze losbrandden met hun vragen. De Grote Broek, waar mensen samenkwamen om te rouwen, werd bestormd door cameraploegen. Omdat we geen idee hadden waar we de dader moesten zoeken hebben we besloten om één verklaring te schrijven en het daarbij te laten. In die verklaring lieten we weten niet te willen speculeren naar mogelijke motieven voor de moord.

Al snel werden mensen uit Louis’ directe omgeving benaderd door de politie om verhoord te worden als getuige. De politie wilde een beeld hebben van Louis, zijn familie en vrienden, zijn werk, enzovoort. De urendurende verhoren waren vaak moeilijk en de communicatie met de politie liep niet altijd even soepel. Verschillende mensen namen daarom ter ondersteuning een vriend of vriendin mee. Daarnaast had een aantal mensen moeite met de vragen die werden gesteld. Zo was het vaak niet duidelijk wat de relevantie van de vragen was. Bovendien werden er veel vragen gesteld over privé-zaken en andere activisten. We zijn ons er ook van bewust dat deze informatie ook anders gebruikt kan worden. Voor velen een moeilijke afweging. Het belang van het oplossen van de moord op Louis staat echter voorop. Onze indruk is dan ook dat mensen zo veel mogelijk meewerken en vaak hun reserves ten opzichte van de politie loslaten.

Sinds onze eerste persverklaring zijn we niet meer naar buiten getreden. Grotendeels hebben we daartoe besloten omdat we geen nieuws hadden. Louis vond altijd dat je je moest laten leiden door feiten en niet door beweringen. Beweringen waren er om te onderzoeken, zodat je ze kan bewijzen of weerleggen. Louis had een hekel aan ‘deskundologen’ die zonder accurate kennis toch uitspraken deden. We hebben geen zicht op de voortgang van het onderzoek en willen ons daarover dan ook niet uitlaten.

Op ons aandringen heeft er vrij snel een gesprek plaatsgevonden met de leiding van het onderzoek. Zij verzekerden ons hun uiterste best te doen, maar konden geen relevante informatie naar buiten brengen. Op onze vragen naar specifieke zaken en onderzoeksrichtingen wilde men geen antwoord geven. We wilden graag het onderzoek van dichtbij volgen en eventueel kritische opmerkingen kunnen plaatsen. Ook gesprekken met rechtsdeskundigen wezen echter uit dat er in het Nederlandse strafrecht weinig mogelijkheden bestaan voor de nabestaanden. We volgen het onderzoek dus noodgedwongen op enige afstand. De politie heeft wel regelmatig contact met ons, daarbij gaat het voornamelijk over praktische zaken.

De eerste weken zijn we veel bezig geweest met de begrafenis en praktische zaken rond Louis’ dood. Nu, na ruim zeven weken, besluiten we om toch naar buiten te treden, met name omdat we de vrienden, kennissen en medeactivisten van Louis op de hoogte willen brengen van de keuzes die we hebben gemaakt. We weten dat er bij hen veel vragen leven over het onderzoek naar de moord op Louis. Door de moord op Louis is ook maatschappelijke commotie ontstaan. Van verschillende kanten wordt gepoogd het verleden van Louis, de acties waaraan hij deelnam en de ideeën van waaruit dit
gebeurde, in een verdacht daglicht te stellen. Ook daarom hebben we besloten om meer naar buiten te treden.

Familie en vrienden van Louis


Powered by Greymatter