Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/15/2005: "Omslag organiseert tiendaagse busreis naar cooperaties Longo Mai"

Omslag en Longo Mai hebben het plan opgevat om begin mei 2006 een tiendaagse busreis te organiseren naar zes cooperaties van Longo Mai in Zwitserland en Frankrijk.
longomai2 (31k image)
Voordat Omslag definitief besluit om de reis voor te bereiden, wil de organisatie eerst peilen of er voldoende serieuze belangstelling voor bestaat.
Klik op meer.

Voor wie is deze reis interessant?

De reis is interessant en inspirerend voor mensen/groepen met belangstelling voor gemeenschappelijk wonen, werken en leven, lokale economie en collectief geld (leven zonder geld?), anarchisme, politieke actie, vrije en lokale radio, boerenstrijd, ecologische landbouw en verzet tegen gentech;
ecologisch en ambachtelijk bouwen; collectieve opvoeding van kinderen, bosbouw, schapenteelt, textielverwerking en actieve solidariteit met vluchtelingen en asielzoekers/Europees asielbeleid.

Het programma biedt ook ruimte voor ontspanning en cultuur, muziek en theater. Longo Mai heeft een eigen muziekgroep: Comedia Mundi.

Longo Mai is een keten van politieke/zelfvoorzienende cooperaties, waarvan de eerste ontstond in de nasleep van de studentenprotesten, rond 1973. Toen trokken zo'n dertig jongeren en studenten vanuit Zwitserland en Oostenrijk weg uit de stad, om in heuvels van de Haute Provence (Fr) een toekomst op te bouwen volgens hun eigen idealen.

Steen voor steen bouwden zij de eerste Longo Mai-cooperatie. Anno 2005 zijn er cooperaties in Frankrijk (5), Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland (2) en Oekraine. En een vluchtelingencooperatie in Costa Rica. Er zijn veeteeltcooperaties (schapen, runderen, varkens, pluimvee); biologische tuinbouwbedrijven, kruidenkwekerijen, olijven- en druivenboomgaarden en meubelmakerijen. Met bijbehorende productverwerking en -verkoop (wolspinnerij, weverij, conservenbedrijf, etc.). Voor de afzet van producten zette Longo Mai een eigen netwerk op.

Er is altijd grote affiniteit gebleven met 'maatschappelijke verschoppelingen' en met de slachtoffers van het vrije marktsysteem. De cooperaties fungeren als smeltkroes van allerlei culturen en talen. Longo Mai runt in Forcalquier (Fr) een niet-commercieel lokaal radiostation (Radio Zinzine), is actief in het Europese boerenprotest, nam in 1982 het initiatief tot oprichting van het Europees Comitee ter Verdediging van Vluchtelingen en Migranten, en richtte in 1989 het Europees Burgerforum op.

Op elke cooperatie worden uitgebreide rondleidingen gegeven, kunnen vragen worden gesteld en kan er op specifieke onderdelen verder worden doorgepraat. Bij vooraf gebleken grote belangstelling voor specifieke onderwerpen, kan daarmee tijdens de excursies rekening worden gehouden, bijvoorbeeld
door (zonodig) een externe deskundige uit te nodigen. Dit komt op de voorbereidingsdag (begin maart, bij Omslag) aan bod! We reizen met een 'eigen' bus en er gaat een Nederlands sprekende tolk mee.

Meer over het plan kun je lezen bij Omslag.

Wie belangstelling voor deze unieke reis heeft, kan tot 1 februari 2006 Omslag op de hoogte stellen. Na die datum besluiten we of we de organisatie verder ter hand nemen. In dat geval komt er begin maart een informatiedag voor potentiele deelnemers en overige belangstellenden.


Powered by Greymatter