Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/15/2005: "Boerinnen spreken in Hongkong"

Misschien wel de beroemdste anarchistische boer ter wereld, José Bové, is na enige tijd opgesloten te zijn geweest op het vliegveld, in Hongkong toegelaten. Hij moest beloven zich aan de openbare orde te houden. Dit verhaal en zijn foto zijn een slechte opening voor een verder verhaal over boerinnen bij de WTO-conferentie - maar daar hebben we geen foto van...


bovehk (30k image)

De onderstaande verklaring zal bij de gemiddelde Noordatlantische anarchist(e), die meestal een middle class kijk op de wereld heeft, heeft ongemakkelijk overkomen.
Klik op meer, ook voor een foto van La Via Campesina, inmiddels.

Vandaag, 15 december, hebben wij een forum voor vrouwelijke kleine boeren georganiseerd, om onze ervaringen uit te wisselen en oplossingen van onze problemen te bespreken. Wij zijn hier met de kracht en de wil om deze ministersbijeenkomst met onze strijd te doen ophouden.

Vrouwen dragen de verantwoordelijkheid van het voeden van hun gezinnen en van het beschermen van de landbouw. De afgelopen tien jaar hebben vrouwen geleden onder het beleid van de WTO. Wij kunnen niet meer het mooie leven leiden dat wij vroeger hadden. Wij hebben niet meer ons eigen zaad in handen - dit is ons afgenomen door de transnationale bedrijven die ons gepatenteerd zaad laten kopen, pesticiden en ander landbouwmateriaal. Chemische stoffen tasten onze eigen lichamelijke vruchtbaarheid aan. Het gebruik van machines laat vrouwen lijden. Vrouwen werken van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat maar zij niet in staat de eindjes aan elkaar te knopen.

Het beleid van de WTO dwingt vrouwen werk te zoeken in steden en in andere landen. In vreemde landen zijn trekarbeidsters blootgesteld aan mishandeling en soms moeten zijn zich prostitueren voor hun voortbestaan.

Voor jonge mensen is het boerenbestaan niet meer aantrekkelijk. De industrie geeft onze jeugd valse hoop.

Onze gezinnen leven in armoede en we hebben hoge schulden. Als we deze niet kunnen betalen worden ons land en onze huizen in beslag genomen.

Wat zullen we doen? Wij kunnen boeren.

De vrouwelijke boeren van La Via Campesina verklaren:

1. Stop met de WTO-onderhandelingen. Wij willen niet dat de WTO onze toekomst bepaalt. Mondialisering veroorzaakt alleen maar lijden voor boerengezinnen of -families.
2. De familie is van levensbelang voor een sterk land. Wij eisen soeveriniteit van het volk over het voedsel en geen tussenkomst van vreemd beleid.
3. De kracht van vrouwelijke boeren als moeders moet erkend worden en hun rechten dienen beschermd te worden.
4. Investeringen van buitenaf in de landbouw veroorzaken alleen problemen. Wij zullen onze ecologisch verantwoorde landbouw handhaven en milieu en gezin (familie) beschermen.

viacam (77k image)


Powered by Greymatter