Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/04/2005: "Solidariteit met Jose Delgado op 5 december"

Het Anarchist Black Cross in Amsterdam roept op om morgen op 5 december steun te betuigen aan Jose Delgado, één van de gevangenen van de zogeheten Aken 4, die enige tijd geleden in Duitsland tot langdurige gevangenisstraf zijn veroordeeld.
cel (13k image)
Jose verkeert in kritieke toestand vanwege een honger- en een dorststaking.
Klik op meer voor de verklaring van ABC-Amsterdam.


ABC Amsterdam - 04.12.2005 21:51

Oproep tot solidariteit met Jose Delgado

Kort geleden werd Jose - een van de Aachen 4 - overgeplaatst naar de gevangenis in Keulen. Daar werd hij in isolatie geplaatst en zijn spullen achtergehouden. Na 13 dagen hongerstaking, waarvan de laatste vier in dorststaking, bleef deze situatie onveranderd. Hij heeft snel onze steun nodig: schrijf 5 december naar de rechter en de gevangenisdirecteur.

Jose Fernandez Delgado zat meer dan 20 jaar in de Spaanse bajes. Daarvan zat hij 14 jaar in het FIES-isolatieregime, berucht om z'n brutaliteit en systematische martelingen.

Hij ontsnapte en werd in juni 2004 in Aachen (Duitsland) gearresteerd en daar vervolgens tot 14 jaar gevangenisstraf veroordeeld.

Kort na de uitspraak werd hij overgeplaatst naar de gevangenis in Keulen. Hij kreeg geen van zijn spullen mee en werd in totale isolatie geplaatst. Uit protest weigerde hij de gevangeniskleding te dragen (zijn eigen kreeg hij niet, ook al had hij daar wel recht op) en hij werd niet meer gelucht.

Zoals wordt beschreven in de brief, ging hij in hongerstaking. Deze duurde 13 dagen. De laatste 4 daarvan heeft hij ook niet gedronken. Er werd op geen van zijn eisen ingegaan.

We kunnen Jose niet langer alleen laten vechten. Het is tijd om te reageren en de druk op de rechter en de directuer van de gevangenis op te voeren. Dat is wel het minste wat we kunnen doen...

Er is een modelbrief gemaakt, die per post, e-mail of fax naar rechter Nohl - de rechter die deze inhumane maatregelen gesanctioneerd heeft - gestuurd kan worden. Hieronder vind je de benodigde adresgegevens om de brief te kunnen versturen. Solidariteitsbrieven/-kaarten aan Jose zijn ook welkom. Hij kan nog steeds post ontvangen via de openbaar aanklager. Naast Spaans leest hij een beetje Duits en nog minder Engels, zijn adres is:

Jose Fernandez Delgado
AZ 62 KS 22-04
Landgericht Aachen
Postfach
D-52034 Aachen
Germany

Er is een datum geprikt om de druk maximaal op te voeren en te proberen de gevangenis en rechtbank te overladen met onze eisen: 5 december. Doe alsjeblieft even dat kleine beetje moeite om de aandacht op deze dag te vestigen door te bellen, emailen, schrijven, faxen, en anderzins lastig te vallen.

Modelbrief in Nederlands en Duits (het is beter de Duitse versie te sturen):
JVA Köln - Aussenstelle
Rochusstrasse 246
D-50827 Köln
Germany
Tel: 0049/ (0)221 5973-0, Fax: 0049/ (0)221 5973-223
poststelle@jva-koeln.nrw.de

Richter Nohl
c/o Landgericht Aachen
Postfach
D-52034 Aachen
Germany
Tel: 0049/ (0)241 54 38 03, Fax: 0049/ 0241 9425-1407
poststelle@lg-aachen.nrw.deHeer rechter,

Met aandrang wil ik u wijzen op de mensonwaardige en ondraaglijke omstandigheden waarin Jose Fernandez Delgado tot op dit moment verkeert. Deze gevangene is op 13 oktober overgeplaatst naar de gevangenis van Keulen. Hierbij kreeg hij niets van zijn persoonlijke bezittingen mee en werd hem elk recht ontzegd. De precieze omstandigheden waarmee dit gepaard ging zijn u welbekend: u heeft ze zelf opgelegd.

Tot mijn verbijstering vernam ik dat hij een hongerstaking van twee weken heeft gedaan. Vier dagen heeft hij niets gedronken. Hij is hiermee moeten ophouden omdat zijn leven in gevaar kwam, niet omdat er enige respons van welke aard ook gekomen is.
U rechtvaardigt de uitzonderingsmaatregelen en bijzonder harde omstandigheden door de leugens en stemmingmakerij die u zelf gecreëerd heeft. Hierdoor wordt zijn situatie, waarin geen mens zou kunnen leven, als normaal en zelfs noodzakelijk voorgesteld.
Jose Delgado heeft door zijn uitzonderlijk lange detentieperiode in Spanje (meer dan 20 jaar) onvermijdelijk mentale en lichamelijke schade opgelopen. Vooral de 14 jaar durende totale isolatie in het beruchte FIES-afzonderingsregime en de daar gangbare folter hebben zware sporen nagelaten: hij is getraumatiseerd en heeft chronische hartproblemen. Jose Delgado geeft aan dat hij zijn huidige condities lichamelijk niet lang meer kan uithouden.
Zijn detentieomstandigheden brengen hem in acuut levensgevaar. U draagt daar de directe verantwoordelijkheid voor.

Daarom eis ik dat hij op zijn minst condities krijgt die het hem mogelijk maken verder te leven. Dit is zijn fundamenteel recht als mens.

Eigen kledij zolang hij zich in U-haft (voorhechtenis) bevindt.
Onmiddellijke beschikking over zijn persoonlijke bezittingen (woordenboeken, brieven, adressen, lectuur en ander materiaal).
Toegang tot de ontspanningsmogelijkheden voor langdurige gevangenen: sport, cultuur, koken en dergelijke
Correspondentie en boeken die volgens het gevangenisreglement opgestuurd zijn moeten onmiddellijk aan hem doorgegeven worden.
Stopzetting van zijn isolatieregime en mogelijkheid tot contact met andere gevangenen.
Besoek zonder glas.
Onmiddellijke stopzetting van de leugens en de stemmingmakerij die nu gecreëerd worden.
Indien u niet mocht ingaan op deze basiseisen, zie ik mij genoodzaakt deze zaak met volharding op te volgen.


Getekend,------------------------------------------
Sehr geehrter Herr,

Hiermit möchte ich Ihnen mitteilen welch unmenschliche und unannehmbare Bedingungen Jose Fernandez Delgado bis zu diesem Tage ertragen muss.
Dieser Gefangene wurde am 13. Oktober in das Kölner Gefängnis verlegt. Bei seiner Verlegung wurde ihm nicht gestattet seine persönlichen Gegenstände mitzunehmen und all seine Rechte wurden ihm verwehrt.
Die genauen Verlegungs- und Haftbedingungen sind Ihnen nicht unbekannt. Sie haben selber darüber entschieden.

Ich war schockiert zu hören, dass er während zwei Wochen im Hungerstreik war.
Während der letzten vier Tage hat er auch nichts getrunken. Er hat wieder angefangen zu essen weil sein Leben in Gefahr war, nicht etwa weil es eine Antwort
jeglicher Art gegeben hätte.
Sie haben die außergewöhnlichen Maßnahmen und extrem harten Bedingungen durch die Lügen und die Terror-Stimmung die Sie selber geschaffen haben gerechfertigt. Dadurch haben sie eine Situation die für jedeN schlicht unannehmbar ist als normal und sogar als notwendig dargestellt.
Seine extrem lange Haftzeit in Spanien (über 20 Jahre) hat unumgänglich ernsthafte psychische und physische Schäden mit sich getragen. Besonders die 14-jährige totale Isolation im schrecklichen FIES-Regime und die darin gängige Folterausübung haben seine jetzigen unheilbaren Gesundheitsprobleme provoziert. Er ist traumatisiert und leidet unter chronischen Herzproblemen. Jose Delgado erklärt, dass er diese Bedingungen nicht mehr viel länger ertragen könne.
Seine Haftbedingungen bringen ihn in akute Lebensgefahr und Sie sind direkt dafür
verantwortlich.

Deswegen fordere ich dass man ihm Bedingungen zuwilligt die es ihm ermöglichen
weiterzuleben. Dies ist ein menschliches Grundrecht.

Eigene Kleidung so lange er in U-Haft ist.
Sofortiges Verfügen über seinen persönlichen Besitz (Wörterbücher, Briefe, Adressen, Bücher und andere Materialien.)
Zugang zu den Freizeitaktivitäten für langzeitig Inhaftierte: Sport, Kultur, Kochen und Ähnliches.
Die Korrespondenz und die Bücher die ihm in Übereinstimmung mit den Gefängnisbestimmungen geschickt wurden sollen ihm unverzüglich ausgehändigt werden.
Ende der Isolationshaft und die Möglichkeit Kontakte zu anderen Gefangenen zu haben.
Besuche ohne Trennscheibe.
Unverzügliches Ende der Lügen und der terroristischen Stimmungsmache.

Im Falle einer Nichteinwilligung dieser grundsätzlichen Forderungen Ihrerseits, fühle ich mich dazu verpflichtet entschieden auf diesen Fall zu reagieren.


Unterschrift

E-Mail: abcamsterdam@squat.net Website: http://www.escapeintorebellion.info


Powered by Greymatter