Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/04/2005: "Geslaagde anarchistische boekenmarkt 2005"

Enkele honderden mensen bezochten gisteren de jaarlijkse anarchistische boekenmarkt in Utrecht.
ab0315167 (24k image)
Impressie van de markt in 2003
De markt vond dit jaar voor het eerst plaats in De Kargadoor.
Klik op meer.

Nadat de locatie waar de boekenmarkt de laatste jaren plaatsvond te duur was geworden, heeft het jaarlijke evenement een knus nieuw onderkomen gevonden in De Kargadoor. De belangstelling is in vergelijking met enkele jaren geleden, toen de andersglobaliseringsbeweging volop in de belangstelling stond, wel wat teruggelopen.

Dat mocht de pret geenszins drukken want de stemming was opperbest. De toeloop kwam wat laat op gang waardoor het programma tijdens de eerste uren op wat weinig belangstellenden konden rekenen.

Speciale gasten dit jaar waren de Hongaren van de boekhandel Gondolkodó Antikvárium uit Boedapest. De groep richtte dit jaar een noodkreet voor financiële steun aan de internationale anarchistische beweging vanwege een huurschuld. Mede danzij steun van de Vrije Bond en andere groepen is de winkel gered en waren ze te gast op de boekenmarkt.

De Hongaren staan straf op het standpunt van de klassenstrijd en dat leverde uiteraard de nodige discussie op aangezien de anarchisten in ons land zich meer oriënteren op sociale bewegingen.

Voorts waren er opnieuwe groepen uit Engeland en Duitsland aanwezig. de laatsten verkochten 'vegetarische' schoenen en wijn van coöperatieve herkomst die uitstekend te drinken bleek.

Vrijwel Nederlandse/Vlaamse 'handelaren' waren weer present op antiquariaat Nog Pas Gisteren na, maar die hadden er ook echt niet meer ingepast. De beschikbare ruimte was letterlijk helemaal gevuld. Van Vlaamse zijde kwam het ontstellende bericht dat de boekenmarkt in Gent volgend jaar geen doorgang kan vinden vanwege 'problemen' rond de beschikbare locatie.

De meest bijzondere nieuwe uitgave op deze boekenmarkt was zondermeer het boekje van ABC-Amsterdam en Gent getiteld 'Bajesstrijd in F.I.E.S, Dossier Bajesstrijd van sociale gevangenen in Spanje'. Het boekje met een handgezette prachtige omslag (met gouden letters!) bevat hoofdzakelijk teksten van de overleden Xosé Tarrio Gónzalez en Laudelino Iglesias.

Met laatstgenoemde heeft zojuist een kleine tour in Nederland plaatsgevonden, die door betrokkenen als geslaagd wordt beschouwd. Laudelino bleek een uiterst aangenaam persoon te zijn die ondanks jarenlange gevangenisstraf een positieve kijk op het leven heeft weten te behouden. Zowel in Amsterdam (met 45 aanwezigen tamelijk druk bezocht) als in Nijmegen (slechts 15 mensen, maar goed daar heeft men ook wel wat anders aan het hoofd) duurden de discussies tot in de late uurtjes.

Zoals onderhand gebruikelijk was het enig dissonantje het niet tot de boekenmarkt toelaten van de Internationale Kommunistische Stroming. De uitgaven van de mannen die doorgaans bij de toegangsdeur de 'Wereldrevolutie' verkopen, lagen dit jaar demonstratief bij de tafel van uitgeverij de Dolle Hond uitgestald. Dit omdat deze uitgeverij het weigeren van deze radencommunisten 'willekeurig' vindt, aldus het stencil dat speciaal hieraan gewijd was.

Al met al was het weer een geslaagde boekenmarkt. Ook de organisatie was tevreden zodat we volgend jaar vast opnieuw een boekenmarkt in Utrecht mogen verwachten.

9 Reacties


Ondanks dat de kleine locatie even wennen was, vond ik de markt weer zeer geslaagd.
wbt. de radencommunisten.
Ik had ze inderdaad gemist. Jammer, ik was erg nieuwsgierig of zijn nog wat hadden geleerd van de discussie die ik vorig jaar met ze heb gehad over het aanbieden van hun krantje en pas na het in het ontvangstnemen te vermelden dat aanhet papiertje ook nog een prijskaartje hangt.
Altijd fijn om op deze wijze iets door je strot gedouwd te krijgen, terwijl ik best bereid ben om andere geschriften dan die van de anarchisten tot mij te nemen.
Jammer dat ze geweigerd zijn, al had ik geen andere kraam voor hen in willen ruilen.
Misschien toch maar weer op zoek naar een wat grotere locatie (als de finacieen het tenminste toelaten)

zei: Bas de Groot op 05/12/2005 om: 18:57u

Het Centraal Comite heeft gesproken!

Beste standhouders,

"Sinds een aantal jaren wordt de linkscommunistische
(...) organisatie [ - IKS, Internationale Kommunistische Stroming -] systematisch een kraam geweigerd door de
organisatoren van de anarchistische en alternatieve boekenmarkten in Gent en Utrecht. Wij verwonderen
ons al geruime tijd over dit volsterkt willekeurige beleid,
temeer daar andere niet-anarchistische clubs van deze organisatoren alle ruimte krijgen - van burgerlijk-democratische en reformistische tot en met nationalistische en zelfs stalinistische groepen. Op ons verzoek om een schriftelijke uitleg van dit willekeurige
beleid hebben wij een jaar na dato geen enkele reactie ontvangen."
Dit schrijft Sander van de Dolle Hond in een A4'tje dat ik gisteren tijdens de 7e Anarchistische Boekenmarkt van hem kreeg aangereikt.
Hoewel ik tijdens een eerdere boekenmarkt met hem hierover gesproken heb, herinner ik me geen verzoek om een schriftelijke reactie. Sterker nog, ik heb hierover nog nooit een rechtstreekse vraag gehad.

Maar laat ik nu reageren.
Sinds de eerste boekenmarkt heeft de organisatie van de
jaarlijkse Utrechtse Anarchistische Boekenmarkt te maken met het fenomeen IKS. Ieder jaar vragen ze om
standruimte, en even zo vaak krijgen zij nee te horen.
De reactie van de IKS is vervolgens een hinderlijk
colporteren voor de deur van de locatie; enig zinnig gesprek daarover is niet mogelijk. Sterker nog, ik vind dat Jehovagetuige-gedrag onuitstaanbaar.
Het is onontkoombaar dat we als organisatie (dat willen zeggen, Brenda en ik) sommige groepen wel, eventueel min of meer, vinden passen en andere weer niet. Dat Sander sommige van die groepen een zeker stempel geeft ook. Dat heeft evenwel niets met willekeur te
maken. De IKS, door Sander prima getypeerd als 'een half-leninistische organisatie', vind ik persoonlijk niet passen, omdat ze niets maar dan ook niets met anarchisme hebben. En de andere groepen die op onze
boekenmarkt staan klaarblijkelijk wel.

Kortom, zolang wij de boekenmarkt organiseren zal er geen standruimte zijn voor de IKS. Het staat hen natuurlijk vrij om, eventueel samen met De Dolle Hond, een eigen boekenmarkt te organiseren.

Met @ groet,

Peetje Lanser

Anarchistische Boekenmarkt

zei: dolle hond op 05/12/2005 om: 23:28u

Het radencommunisme staat niet bepaald ver van "het anarchisme" af - maar radencommunisten zien dan ook niets in partijvorming. De IKS is ook in deze bijt een rare eend [ha! mij dunkt dat ik recht van spreken heb als het over eenden gaat smile ]. De organisatoren hebben natuurlijk alle recht bepaalde clubs te weigeren. Maar kijk uit dat het weigeren niet zelf een folkloristisch trekje krijgt. Wij/jullie zouden een kameraadschappelijke dialoog kunnen hebben met de IKS: waarom willen jullie er bij zijn? en dan het antwoord afwachten. Dat ik niets in die club zie zegt niet zoveel - dat kan ik van nog wel meer standhouders zeggen, denk ik.

zei: Prul op 06/12/2005 om: 14:23u

Hierbij de volledige tekst van het pamflet van de Dolle Hond:

De Dolle Hond en de IKS

Waarom uitgaven van de Internationale Kommunistische Stroming (IKS) op de kraam van Uitgeverij de Dolle Hond?
We kunnen onze vrienden gerust- en moeten onze vijanden helaas teleurstellen: de Dolle Hond is niet toegetreden tot de een of andere obscure communistische sekte. Desondanks leggen we wel lectuur van de IKS op onze kraam op de anarchistische boekenbeurs.
Sinds een aantal jaren wordt de linkscommunistische (dwz. niet-stalinistische en ook niet-trotskistische) organisatie IKS systematisch een kraam geweigerd door de organisatoren van de anarchistische en alternatieve boekenmarkten in Gent en Utrecht. Wij verwonderen ons al geruime tijd over dit volstrekt willekeurige beleid, temeer daar andere niet-anarchistische clubs van deze organisatoren alle ruimte krijgen - van burgerlijk-democratische en reformistische tot en met nationalistische en zelfs stalinistische groepen. Op ons verzoek om een schriftelijke uitleg van dit willekeurige beleid hebben wij een jaar na dato geen enkele reactie ontvangen.
De Dolle Hond is het op tal van punten fundamenteel oneens met de IKS. Of het nu gaat om de scheuring in de Eerste Internationale, de opstand van Kroonstad van 1921, de Spaanse revolutie van 1936 tot en met de beoordeling van de recente opstanden in de Franse voorsteden, onze standpunten lopen mijlenver uiteen.
Volgens de Dolle Hond is de IKS een half-leninistische organisatie, met hopeloos verouderde opvattingen over een politieke voorhoede van het proletariaat en een star aangehangen historisch-materialisme. Volgens de IKS is de Dolle Hond anarchistisch en 'radenistisch' geinspireerd. Een blik op ons fonds maakt duidelijk dat dit label tekort schiet: men kan ons evenzogoed dadaistisch, surrealistisch, situationistisch of voor ons part zelfs khayyamistisch geinspireerd noemen.
Ondanks al deze verschillen blijft de Dolle Hond met de IKS in discussie (tja, ieder zijn meug) en maken wij bezwaar tegen de, ons inziens volstrekt willekeurige, weigering van de IKS op de anarchistische boekenmarkt.

Zaterdag 3 december 2005
Uitgeverij de Dolle Hond

zei: dolle hond op 06/12/2005 om: 18:40u

Voor alle duidelijkheid: de IKS is niet radencommunistisch maar linkscommunistisch. Het radencommunisme wordt door hen zelfs afgekort tot 'radenisme', om aan te geven dat dit volgens de IKS geen echt communisme kan zijn.
Het linkscommunisme komt op een belangrijk aantal punten overeen met standpunten zoals die door bijv. Herman Gorter rond 1920 werden ingenomen. De radencommunisten (en ook Gorter voor zijn dood) hebben zich sindsdien geevolueerd naar posities die steeds dichter bij het anarchisme kwamen te staan, met verwerping van alle partijopvattingen en voorhoedepretenties. De radencommunisten bleven zich echter beroepen op het marxisme.
Wat de IKS met het anarchisme heeft en waarom zij graag op zo'n markt willen staan, lijkt me vrij simpel: voor hen is hun kritiek op het anarchisme, waarvan ze zowel de positieve als negatieve aspecten behandelen, een belangrijke manier om hun eigen ideeen te formuleren. Ze hebben dus wel degelijk 'iets' met het anarchisme, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld lieden die streven naar een onafhankelijke Baskische STAAT. Dat die laatsten WEL op de anarchistische boekenmarkt mogen staan heeft meer te maken met een ons-kent-ons principe, ook wel 'vriendjespolitiek' genaamd, dan met een inhoudelijk politiek standpunt van de organisatoren.
Ik betreur de huidige starre opstelling van de organisatoren. Op de pinksterlanddagen te Appelscha is de IKS ook ieder jaar aanwezig, zonder dat dit tot enige problemen leidt. Uit gesprekken met andere kraamhouders leek mij dat een meerderheid niets tegen een kraam van de IKS heeft en dat de weigering puur een persoonlijk stokpaardje van de organisatoren is. Tja, als je die kramen bij elkaar ziet dan lijkt eenieders anarchisme behoorlijk ver uiteen te lopen en zitten we allemaal lekker achter onze eigen toko, zonder dat je nog van een anarchistische beweging kunt spreken. Misschien hebben de organisatoren de IKS wel nodig om een soort collectieve vijand te creeren? Zo hebben we in ieder geval nog iets gemeenschappelijk...
Verder vond ik de boekenbeurs heus weer reuzegezellig, maar was het verder weer de gewone oude parochie...
Oh ja, en nog het verwijt van het Jehova-getuigen gedrag van de IKS... Sorry, maar ik vind het een beetje raar als anarchisten aan mensen gaan verbieden wat ze op de openbare weg willen doen. Het is hemelsbreed toch nog niet zo lang geleden dat ook anarchisten met hun bladen colporteerden (en zo'n boekenmarkt of Pinkstermobilisatie nog werd aangegrepen om propaganda-optochten voor het libertair socialisme te houden). Als je de IKS verwijt Jehova-getuigen te zijn, wat zijn de organisatoren van de boekenbeurs dan wel? Een stel naar binnen gerichte gereformeerde ouderlingen die de gemeente in het gareel willen houden?
S.

zei: dolle hond op 08/12/2005 om: 19:34u

"in tegenstelling tot bijvoorbeeld lieden die streven naar een onafhankelijke Baskische STAAT".
Of de Koerdische zaak omarmen - welke dat ook moge zijn. Je hebt wel gelijk... geef die lui (verhuur ze) een tafeltje, zoveel hebben ze niet.
De "linkse" stroming in de geest van Gorter en Roland Holst ca. 1920 kun je moeilijk leninistisch noemen.

zei: Prul op 08/12/2005 om: 22:06u

Omdat de discussie gevoerd wordt, hierbij de verklaring van de I.K.S. over de weigering om ons toe te laten op de Boekenbeurs:

Ook dit jaar hebben de ‘anarchistische marktmeesters’ geweigerd, nu zelfs zonder enige opgaaf van redenen, om ons een stand toe te kennen op de Utrechtse alternatieve boekenbeurs. Deze houding staat in totale tegenstelling tot de lange traditie van discussie, in Nederland zoals elders, tussen de linkskommunistische stroming enerzijds en de stromingen binnen het anarchisme anderzijds die op zoek zijn naar een alternatief voor de barbarij van oorlog en ellende binnen het kapitalisme.

Dit laat andermaal zien hoe weinig de stromingen binnen het anarchisme die zich aan de kant scharen van de arbeiders- en werklozenstrijd voor de revolutie gemeen hebben met de ‘gevestigde’ anarchistische organisaties of structuren. Zowel wat hun standpunten betreft als hun houding doen die in niets onder voor stalinistische of trotskistische klieken. Vandaar dat ze nationalistische groepen of crypto-stalinistische boekhandels toelaten maar internationalistische standpunten onaanvaardbaar achten en grofweg weren.

Wij roepen dan ook op om daarover te discussiëren en stelling te nemen door:

* met ons buiten de beurs waar we onze pers aanbieden in debat te gaan;
* een stellingname of reactie te sturen naar ons e-mailadres.

Zie ook:

Over de weigering om de IKS toe te laten op de anarchistische boekenbeurzen te Gent en Utrecht, in Wereldrevolutie, nr. 106, september-december 2005
De weigering om de IKS toe te laten op de alternatieve boekenbeurzen te Gent en Utrecht, in Internationalisme, nr. 319/320 - 15 juni-15 september 2005, IKS-Webspecials, mei 2005
Open brief van uitgeverij ‘De Dolle Hond’ aan de anarchistische marktmeesters van de Utrechtse boekenbeurs, bijlage bij Wereldrevolutie, nr. 104, IKS-Webspecials 2004
Organisatoren anarchistische boekenbeurs te Utrecht onthullen hun stalinistische praktijken, in Wereldrevolutie, nr. 101, januari-april 2004

zei: Wereldrevolutie op 09/12/2005 om: 19:50u

Achach wat een grote woorden weer... wil je een dialoog met mensen die je voor stalinist uitmaakt - Peetje Lanser met name? Ik zou mij kunnen voorstellen dat hij daar geen trek in heeft.
De wereldrevolutie is te belangrijk om deze aan de gelijknamige club of aan anarchisten over te laten...

zei: Prul op 11/12/2005 om: 19:03u

Citaat uit mijn Open brief aan de anarchistische marktmeesters, van een jaar geleden:

Verder klopt het dat de IKS in hun blad Wereldrevolutie de organisatoren van de boekenbeurs stalinistische praktijken hebben verweten. Dat deden zij echter nadat zij meerdere jaren achtereen zonder enige inhoudelijke discussie van die boekenbeurs zijn geweerd, wat toch ook een minder vriendelijke houding is die niet direct tot subtiliteiten uitnodigt. En ik mag er hier wel aan herinneren dat de eerste die deze beschuldiging uitte niet iemand van de IKS zelf was, maar een oudere anarchistische kameraad die zich opwond over deze in zijn ogen onrechtvaardige censuur.

zei: dolle hond op 12/12/2005 om: 15:38u


Powered by Greymatter