Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

12/01/2005: "Bescheidenheid laat je aan het voetvolk over"

Tja - die neocons in Nederland. Zeker drie heren professoren aan de rechtenfaculteit in Leiden - een universiteit die als symbool van Neerlands vrijheidslievendheid zichzelf adverteert als Engelstalig.

chaldoen (5k image)
Klik op meer

Sinds 2003 is Afshin Ellian hoogleraar in de rechtsfilosofie aldaar. Nu is een professoraat al een tijdje niet meer een teken van hooggeleerdheid. Mijnheer (een doodenkele keer mevrouw) heeft vooral mangementstaken in de bureaucratische machinerie die universiteit heet. En voor een manager is geleerdheid nu juist ballast. Daar heeft Ellian zo te lezen dan ook geen last van.
Maar intelellectuele lichtgewichten kun je natuurlijk wel als Dr. Klavan laten optreden. Columnpje in de courant, optredentje op de televisie. In de VS hebben ze daar ook nog zogeheten denktanks voor: Heritage Foundation, American Entreprise Instiute - dat soort quasi-geleerde instellingen dat de lof van George W. Bush en zijn regering zingt.
Gisteren was het weer raak in Trouw: het grote gevaar dezer dagen is de islam. En waarom is de islam zo gevaarlijk? Zij hebben geen Verlichting meegemaakt, in tegenstelling tot het christendom. Dit hoeft niet nader toegelicht te worden, want de lezertjes van het ochtendblad moeten niet wijzer gemaakt worden dan ze zijn - en als ze er wel iets van weten hebben ze allang de moed opgegeven er eens een ingezonden stuk tegen in te gooien.
Argumenteren ad hominem is laakbaar. Maar kijk nu eens naar zijn eigen weblog. Deze man is volmaakt, hij is een vooraanstaand intellectueel, een begenadigd denker, schrijver in het hoogst belangrijke NRC-Handelsblad. Het kan niet op.
Een vraagje dan maar: u heeft gestudeerd in Afghanistan, als vluchteling voor het regime in Iran. gevlucht op de rug van een kameel. Schrijft u zelf, mijnheer Ellian. Heeft u daar kennis gemaakt met de Verlichting? Nee natuurlijk. Hoezeer heeft u de islam afgeschud dat u zichzelf nu een verlicht mens mag noemen - waarom zou uw islamitische achtergrond plotseling geen beletsel zijn u met wantrouwen te bekijken en ieder ander wel - behalve dan natuurlijk Ayaan Hirsi Ali?

Of Ellian liegt bewust tegen de onwetende Trouwlezers, of hij weet het echt niet: zonder de islamitische Verlichting geen "westerse" Renaissance - en zonder Renaissance geen Verlichting. Dit even in grote pennestreken, want waarom zou ik de geschiedenis van de westerse wijsbegeerte uit de doeken doen hier?
Maar iemand die voorgeeft deze geschiedenis niet te kennen of deze inderdaad niet kent, hoort niet thuis als docent rechtsfilosofie aan welke universiteit dan ook. Tenzij we deze universiteit wegzetten als neocondenktankje. Daar valt veel voor te zeggen. Maar moet dit - om dit sentiment ook eens te etaleren - van mijn belastingcenten?

Ellian haalt met graagte oorlogsstokersdagblad de Washington Post aan op zijn log. Denkt u dat de ekster is langsgevlogen op de redactie daar, als het beest hier niet verder is gekomen dan pagina 7?

"On Nov. 2, the nation [het door moslimterroristen gekwelde Nederland - CPl] marked the one-year anniversary of van Gogh's [hun spelling] slaying. "We must not allow ourselves to be set against each other by people who inscribe their message in blood," Prime Minister Jan Peter Balkenende said at a memorial service. He quoted Franklin D. Roosevelt: "The only thing we have to fear is fear itself."

But on that day, an unknown gunman opened fire on the office of Immigration Minister Rita Verdonk, who has threatened to expel radical Muslim clerics. Windows were shattered, but no one was injured."

Geen gewonden! Gelukkig! Maar was me dat schrikken! Gauw een borrel...

De illustratie is een iconografische weergave van Ibn Chaldoen, de grondlegger van antropologie, sociologie en geschiedtheorie, 13e eeuw christelijke jaartelling. Geplagieerd door Montesquieu. Door Ernest Gellner gekwalificeerd als een denker met anarchistische inslag. Tevens islamitisch mysticus. In Amsterdam is er een moskee naar hem genoemd.


Powered by Greymatter