Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/18/2005: "Politie heeft moordenaar Sévèke op video maar een beschrijving ontbreekt"

De politie zegt tot dusver ‘geen enkele nieuwe informatie of commentaar te hebben’: “Als we wel nadere informatie hebben, dan zullen we het op onze website publiceren.”
LouisDeez1 (19k image)
Bloemen op de plek van de moord in Nijmegen (Foto deeez!)
Vreemd genoeg wordt er geen beschrijving van de moordenaar gegeven die op vele aanwezige veiligheidscamera’s vastgelegd moet zijn. Zelfs een compositiefoto is tot dusverre niet gepubliceerd.
Klik op meer voor het verhaal van Henk Ruyssenaars

Louis Sévèke, 41, een welbekende politieke activist en publicist over inlichtingendiensten, werd in het centrum van Nijmegen gedood. Volgens ooggetuigen was de (blanke mannelijke) moordenaar een professional die Sévèke stond op te wachten. Na Sévèke neergeschoten te hebben (die hij zo’n 100 meter had gevolgd), liep hij naar het lichaam om zijn werk met een tweede schot in het hoofd af te maken, controleerde rustig of zijn slachtoffer daadwerkelijk dood was waarna hij rustig weg wandelde.

De smalle steeg, Vlaamse gas, die de moordenaar gebruikte om weg te komen, staat vol met veiligheidscamera’s die voortdurend de koofieshops in de gaten houden waar soft drugs worden verkocht. De 25 rechercheurs die de moord onderzoeken zeggen geen aanwijzingen te hebben noch te beschikken over informatie afkomstig van de in beslag genomen films uit de bewuste camera’s, die de dader ongetwijfeld hebben vastgelegd toen hij door het straatje liep.

De politie zegt dat ze de mensen tracht te achterhalen die foto’s hebben genomen met hun mobiele telefoons om deze als bewijsmateriaal te gebruiken. Sommige van deze foto’s zijn inmiddels op televisie vertoond, wat het moeilijk maakt om ze te laten verdwijnen. Foto’s van de slachting in Srbrenica werden door de Militaire Inlichtingen Dienst ‘per ongeluk’ vernietigd.

Om de groeiende publiciteit te controleren en de schade te beperken, draaien de propagandakanalen van de staat op volle toeren. Zowel de NOS als RTL alsmede de Volkskrant brachten de onzinnige gedachte dat niet nader bekend gemaakte ‘vrienden’ gezegd zouden hebben dat ‘Sévèke wellicht op het verkeerde moment op de verkeerde plaats zou zijn geweest’, waarmee valselijk verwezen wordt naar een liquidatie in de drugsscene.

Zoals met alle politieke moorden in Nederland het geval is, moet de zaak van Sévèke vanwege het beperken van de schade zo snel mogelijk verdwijnen in de herinnering.

In een twee weken geleden verschenen artikel in het NRC, schreef Louis Sévèke aan het einde van zijn artikel: “Als de overheid ervoor kiest zelf nadrukkelijk de trom te roeren, op het moment dat zij zogeheten terreurverdachten aanhoudt, als zij criminele burgerinfiltranten inzet, die kunnen leuren met wapens of explosieven, en als de overheid ook van de burgers verwacht waakzaam te zijn, dan dient zij zelf absolute openheid van zaken te geven, als aannemelijk wordt dat ten minste een deel van de veronderstelde terreur op het conto van haar eigen medewerkers geschreven zou kunnen worden”.

En nu is hij dood, geliquideerd.

In de zaak van de moord op Pim Fortuyn zijn de videofilms die gemaakt zijn van de moord en de arrestatie van Volkert van der G. nooit vertoont. De man die Fortuyn neerschoot en van der G. die werd gearresteerd konden nooit met elkaar vergeleken worden door het publiek dat altijd wordt beïnvloed en dan verondersteld wordt de ‘officiële’ versie te accepteren.

Zulke raadselachtigheden bestaan nog steeds en je vraagt je af wat er zal gebeuren met het video- en fotomateriaal afkomstig van de mobiele telefoons waarop de moordenaar staat afgebeeld. Zal het materiaal gebruikt worden om de misdadiger te identificeren of zal er sprake zijn van de gebruikelijke ‘staatsterreur’ en zien we nimmer iets van het materiaal.

Een persconferentie op de dag na de moord in Nijmegen door de autoriteiten gaf zoals viel te verwachten geen duidelijkheid: “We hebben jullie hulp nodig voor informatie” werd er gesteld, maar harde feiten werden door burgemeester Guusje ter Horst niet gegeven.

“Er zijn indicaties die er op duiden dat dit een politieke moord is”, zei journalist Gerard Legebeke die door de landelijke radio werd ondervraagd. Legebeke is een bekende onderzoeksjournalist die in Nijmegen woont en goed is geïnformeerd over de situatie en de overleden Sévèke al jarenlang kende.

De vraag “Wie heeft hier belang bij?” wijst tot nadere informatie bekend is alleen in de richting van degenen die bevoegd zijn om te doden. Louis Sévèke volgde al jarenlang geheime diensten en geheime overheidsoperaties. In het bewuste NRC-artikel schreef hij kritisch over de laatste blunder van de AIVD die ogenschijnlijk een eigen Al Qaida terreurgroep, genaamd de Hofstadgroep, runt.

Hij wees er op dat een van de ‘mollen’ van de AIVD, Ali B., in deze moslimgroep, waarschijnlijk een provocateur is die volgens Sévèke en het televisieprogramma Netwerk handgranaten leverde aan een zeer gevaarlijke groep. Handgranaten die hij heimelijk ontving van een agent van de geheime dienst AIVD. Dezelfde handgranaten verwonden andere politiemensen bij de bestorming van een zogeheten ‘safe house’ die gebruikt worden om onder te duiken. Om de ‘cover’ van Ali B. te herstellen werd hij enige dagen geleden met opzichtig geregisseerde publiciteit gearresteerd in een poging zijn status als ‘terrorist’ te bevestigen.

Niemand verwacht enige eerlijke informatie van het politieonderzoek in Nijmegen over de dood van Louis Sévèke, één van hun meest serieuze critici en waar ondermeer de AIVD toezicht zal houden.

HENK RUYSSENAARS

Zie voor zijn gehele (engelstalig) verhaal dat veel uitgebreider is dan de hierboven weergegeven samenvatting hier.

1 Reactie


nee ik wil niks zeggen

alleen dat er niet vergeten moet worden dat er vele voorgegaan zijn!

en die mensen gaan meer aan mijn hart!

zei: rob op 21/11/2005 om: 17:03u


Powered by Greymatter