Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/10/2005: "Geen rechtvaardigheid, geen vrede! Verklaring van de Anarchistische Federatie Frankrijk"

Onder de titel 'Geen rechtvaardigheid, geen vrede!' heeft de Franse Anarchistische Federatie een verklaring uitgegeven naar aanleiding van de opstand die nu bijna twee weken in Frankrijk aan de gang is.
logoaccueil1 (10k image)
Klik op meer voor de verklaring.

De gebeurtenissen die de Franse voorsteden nu bijna twee weken op hun grondvesten doen schudden zijn beslist de uitdrukking van een opstand met een niet te ontkennen politieke dimensie. De rellen zijn duidelijk gericht tegen de vertegenwoordigers en de symbolen van een sociale orde die gebaseerd is op ongelijkheid, racisme en onderdrukking. Jongeren uit de volkswijken worden beschouwd als tuig die dienen te worden opgeruimd om naar de gevangenis te worden gestuurd waar ze kunnen wegrotten.

In deze context is het in brand steken van een auto, een publiek gebouw of een bedrijf een politieke daad. Zelfs als we de wijsheid van deze daden betwijfelen, vooral omdat ze meer problemen veroorzaken voor de mensen zelf dan voor de heersende klasse en degenen die werkelijk de schuld dragen voor de huidige situatie, blijft het feit staan dat dit de enige manier is voor de jongeren om gehoord te worden in deze samenleving die hen niets te bieden heeft dan slavernij, frustratie en politie.

Om repressief beleid te kunnen inzetten en het lijden in de voorsteden te kunnen criminaliseren, moeten eerst de sociale oorzaken van het geweld worden ontkend. Het lijkt er op alsof ze niet wisten dat er mensen woonden in de huizenblokken aan de buitenkanten van de steden waar immigranten en arme mensen als in warenhuizen zijn ondergebracht. Deze woonkazernes vertegenwoordigen de slechte kanten van stadsplanning en vandaar dat het alles bevat dat het leven zo moeilijk maakt. Er zijn geen sociale ruimtes om elkaar te ontmoeten. Werkloosheid en lijden zijn het dagelijks lot van de volwassenen en de toekomst van de kinderen. Je hoefde geen socioloog of toekomstvoorspeller te zijn om te voorspellen wat er vandaag de dag gebeurt. Wanneer het individu in sterke mate wordt ontkend, is het voor hem natuurlijk om te rebelleren.

Als de politici verontwaardigd zijn dat de jongeren in de voorsteden geen respect hebben voor de republikeinse instituties, dan lijken ze te zijn vergeten dat de republiek zich tientallen jaren niet om hen heeft bekommerd.

Echter na een serie van electorale miskleunen en provocaties van een minister van Binnenlandse zaken die ‘weet hoe hij moet praten’, hebben deze gemarginaliseerde en mishandelde mensen spontaan gerebelleerd. Alleen iemand als de minister van Binnenlandse Zaken kon werkelijk geloven dat er een organisatie stak achter dit alles. Degenen die iets te verwijten valt, zijn zij die hebben toegestaan dat deze woonkazernes werden gebouwd en zij die de levensvoorwaarden voor de mensen daar hebben laten verslechteren zonder hen hulp of steun aan te bieden die ze nodig hadden.

De bezetting van deze wijken door oproerpolitie en helikopters als wel door opgeroepen reservisten is slechts een militaire bonus van de regering, maar het zal slechts het vuur en de woede voeden. Duizenden arrestanten, meer dan 700 vervolgingen op basis van de meest onzinnige beschuldigingen en zonder bewijs zal geen bijdrage leveren aan de sociale vervreemding van de voorsteden en de jongeren.

De invoering van speciale wetgeving zoals uitgaansverboden die stammen uit de tijd van de Algerijnse oorlog, is werkelijk een provocatie richting deze woedende jonge mensen als mde een fundamentele bedreiging van burgerlijke vrijheden. De wetgever geeft simpelweg de burgemeesters de bevoegdheid om een uitgaansverbod in te stellen, dag en nacht politierazzia’s te laten plaatsvinden, wijken van de buitenwereld af te grendelen of de mensen te verordenneren juist in hun huizen te blijven, openbare bijeenkomsten te verbieden, bioscopen en andere openbare gelegenheden te sluiten en de media te controleren.

Volgend op de systematische onderdrukking van sociale bewegingen en de vakbeweging, bereidt de staat thans de sociale oorlog voor tegen de armen die tegen de klassensamenleving in opstand komen. De regering stevent regelrecht op het fascisme af en dat zou voldoende moeten zijn voor de sociale bewegingen en de vakbeweging om zich te organiseren om onze vrijheden en sociale verworvenheden te verdedigen.

Zeker zijn er redenen om te rebelleren, maar het in brand steken van auto’s (die soms toebehoren aan mensen die net zo arm zijn) en het willekeurig toeslaan richt geen schade aan en simpelweg versterkt nationalistische of godsdienstige benepenheid.

Onze opstand zou zich moeten richten op degenen die werkelijk schuldig zijn aan het voortdurende lijden en armoede: kapitalisme en de staat. Onze opstand wordt alleen coherent door te organiseren tegen het kapitalisme en zijn destructieve gevolgen, door in de gemeenschappen te organiseren tegen deurwaarders, hoge huren en voor echte openbare voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen waaronder gratis openbaar vervoer.

De Anarchistische Federatie eist dat de troepen teruggetrokken worden, de noodmaatregelen herroepen en de speciale wetgeving wordt ingetrokken. Voorts dat de vervolging van de jonge rebellen wordt gestaakt alsmede de vrijlating van alle arrestanten. Tot slot dienen de omstandigheden rond de dood van Ziad Benna en Bouna Traoré opgehelderd te worden.

De Anarchistische Federatie herhaalt haar steun aan de bewoners, de families als wel aan de werkenden in de gebieden die te lijden hebben van het sociale geweld van zowel de opstandelingen als de politie. Om deze fascistische en arrogante regering in te tomen hebben we macht aan de basis nodig. Nodig is de opbouw van een sociale beweging zonder parasiterende politici en bureaucraten, gebaseerd op libertair federalisme en directe democratie met als doel het bewerkstelligen van een revolutionaire transformatie van de samenleving. Dit is wat nodig is om sociale en economische gelijkheid te bewerkstelligen wat tevens vrijheid en veiligheid voor iedereen zal garanderen.

Those who sow misery, will reap anger!
For a libertarian and egalitarian society
We still need to make a revolution!

Fédération Anarchiste

1 Reactie


Met gemengde gevoelens liep ik gisteren op de markt.Zou het hier ook kunnen gebeuren en hoe zou men er dan op reageren?
Gelijk zag ik 3 politiebusjes rijden en voormij liepen 4 of 5 ME in vol ornaat.
Oja provocatie of het geven van een veiligheidsgevoel.Laat ik het maar op het eerste houden.
Toch heb ik mijn twijfels over juist de linkse krachten in DenHaag.Ik heb enkele gesprekken gehad met mensen ,in een buurt waarvan ik denk dat zelfs de kinderen van 4 jaar al afgeschreven zijn of worden.
Waarom praten wij over internationale strijd en solidariteit als er om ons heen zovele kinderen eigenlijk geen toekomst hebben of krijgen?
Internationale solidariteit moet en zal blijven maar waarom kunnen wij de groepen die juist het slachtoffer van deze neoliberale politiek niet aan ons binden.Niet het gevoel geven dat juist een politieke actie de beste zou kunnen zijn.
Ik zeg kunnen want ik kan niet beslissen voor anderen.
Als zij willen kiezen of zich genoodzaakt voelen en gedwongen voelen om andere acties te ondernemen dan is dat hun goedrecht.
Misschien praat ik vanuit mezelf omdat ik niet tegen geweld kan,elk soort geweld en altijd het gevoel heb om het geweld te stoppen.
Misschien ben ik bang dat ik de straat op wil en wil laten merken dat ik de jongeren begrijp en ze wel accepteer.
Misschien is het mijn angst als het hier in DenHaag kan gebeuren en de angst dat dat juist de repressie en veiligheidswetten legitiem maakt voor anderen.
Ik kan alleen concluderen dat ik me zorgen maak om deze jongeren,zorgen om de wederzijdse radicalisering gevoed door de overheid en die niet omgezet kan worden door de diverse partijen in politieke actie met als een doel"een leefzame wereld met rechten en kansen voor een ieder

zei: Jose op 13/11/2005 om: 23:24u


Powered by Greymatter