Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/08/2005: "Een week van rebellie tegen sociale onrechtvaardigheid"

De Franse anarchistische groep Alternative Libertaire heeft een verklaring geschreven naar aanleiding van de aanhoudende rellen in Frankrijk.
0_rellen_frankrijk_17243h (25k image)
Klik op meer.

Binnen een week nadat de rellen begonnen in Clichy-sous-Bois als gevolg van de dood van Ziad and Banou, hebben deze zich eerst verspreid over de andere voorsteden en nu over het gehele land.

Dit is het onvermijdelijke resultaat van vijf jaar Sarko-show (een verwijzing naar de minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy), acht jaar veiligheidswetgeving en dertig jaar sociale neergang.

Ziad and Banou overleden aan elektrificatie in een transformatorhuisje en een derde jongere verkeert in een kritieke conditie. Ze dachten dat ze achterna werden gezeten door de politie. Zullen we ooit weten of dit het geval is geweest en of de politie schuld heeft aan het niet helpen van personen die in gevaar verkeren?

Ongeacht de precieze reden van de dood van deze jongeren, hun dood vormde de aanleiding. Jonge mensen in de voorsteden hadden reeds de pest aan de staat, die alleen verscheen in de vorm van politie, rechtbanken en in toenemende mate in gevangenissen.

Mensen in de volkswijken leven constant in angst voor zichzelf en hun kinderen. Ze zijn bang voor de vernederende identiteitscontroles, willekeurige arrestaties, politiegeweld dat onbestraft blijft, en veroordelingen voor ‘opstandigheid’. Dit alles om tegemoet te komen aan bepaalde politieke quota. Zelfs in recente officiële rapporten wordt de aandacht gevestigd op de toenemende wetteloosheid van de kant van de politie.

En wat te zeggen van de provocaties van de minister van Binnenlandse Zaken en nog erger van het beleid dat de voorsteden beschouwt als grondgebied dat moet worden heroverd waarvoor in toenemende mate koloniale en militaire ‘vredeshandhaving’ noodzakelijk is.

En jazeker, het spijt ons dat dit geweld, dit antwoord op het niet-legitieme geweld van de machthebbers, zich, paradoxaal genoeg, zo vaak keert tegen dezelfde mensen die gedwongen zijn te leven in deze wijken, die reeds zo te lijden hebben van de staat en het geweld van de heersende klasse.

De logica van deze spontane rebellie wordt deel wel begrepen door de bevolking, maar de legitimiteit ervan wordt getast door de vernietiging van auto’s, scholen en bussen.

Tegelijkertijd moeten we beseffen hoe de staat antwoordt als deze jongeren en hun families daadwerkelijk andere methoden gebruiken, bijvoorbeeld op ingediende klachten tegen de politie, die zelden tot veroordelingen leiden.

We steunen de opstand tegen onrechtvaardigheid, het gevoel van massale solidariteit, het element van politieke bewustheid onder de jongeren. Als zodanig begrijpen we en zijn we solidair met zowel de noodzakelijkheid als de redenen van de directe actie die nu plaatsvindt in de volkswijken.

De rellen van deze week drukken de hopeloosheid uit van de meest gemarginaliseerde delen van een generatie zonder toekomst. Het moet ook bezien worden in het kader van de strategie van de spanning en de onderdrukking van de sociale bewegingen van de regering. Op beide fronten is het dezelfde sociale onzekerheid die aan de orde is.
We gaan geen terugkeer naar ‘gemeenschapsbeleid’ eisen of pleiten voor nieuwe sportcentra zodat jongeren hun frustraties in stilte kunnen uiten. Is er werkelijk iemand die serieus gelooft dat dergelijke maatregelen de sociale spanning kunnen oplossen die wordt veroorzaakt door het politieke en sociale geweld van de machthebbers?

We zullen zelfs het aftreden van de minister van Binnenlandse Zaken niet eisen, zoals een deel van links heeft gedaan. Dit is een zijdelingse kwestie, een zaak voor politici, en het is schandalig dat dezelfde linkse partijen verantwoordelijk zijn voor de veiligheidswetgeving en zelfs vandaag de dag niet heeft gebroken met het dominante liberale veiligheidsmodel.

Er zullen beslist meer explosies van woede volgen wanneer er geen herverdeling van werk en welvaart plaatsvindt en zeker als de sociale neergang, de ongelijkheid, racisme en marginalisering ongebreideld voortgaat.

“Preventie,” religieus herstel en onderdrukking zullen waardeloos blijken te zijn. Alleen rechtvaardigheid en sociale en economische gelijkheid kunnen zaken oplossen.

Federale secretariaat van Alternative Libertaire

2 Reacties


Hoe lang nog voordat hier de vlam in de pan slaat?

zei: Bolus op 08/11/2005 om: 15:38u

Het land van de gestorven revoluties" door Rafa Grinfeld op
http://ovl.indymedia.org/news/2005/11/7539.php

zei: J. Ferry op 09/11/2005 om: 13:56u


Powered by Greymatter