Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

11/03/2005: "CIA heeft geheime gevangenissen voor Al Qaeda"

De CIA beschikt over een geheime gevangenis waar de meest belangrijke Al Qaeda gevangenen worden verhoord.
Abu_Ghraib_Soldiers_Abuse_Prisoner (15k image)
De behandeling in de Abu Ghraib gevangenis
De verborgen faciliteit bevindt zich op Russisch grondgebied in Oost-Europa, zo meldt de Washington Post, die zich baseert op diverse bij deze operatie betrokken bronnen.
Klik op meer.

De geheime gevangenis maakt deel uit van een netwerk van detentiecentra die de CIA vier jaar gelden heeft opgezet in acht landen, zoals Thailand, Afghanistan en Oost-Europa, naast een klein centrum bij de militaire gevangenis van Guantanamo Bay in Cuba. Aldus huidige en ex-medewerkers van geheime en diplomatieke diensten.

Het verborgen wereldwijde interneringsnetwerk is een central element in de onconventionele oorlog van de CIA tegen het terrorisme. Het is afhankelijk van de bereidheid van buitenlandse geheime diensten om mee te werken en het geheim kunnen houden van de operatie tegenover de publieke opinie, buitenlandse functionarissen, en parlementsleden die belast zijn met toezicht op de geheime acties van de CIA.

Het bestaan en de locaties van de gevangenissen, in geheime stukken van het Witte Huis, de CIA, het ministerie van justitie aangeduid als "black sites", zijn slechts bekend bij een handjevol functionarissen in de VS en de president en een aantal topmensen van de geheime diensten in de landen waar de faciliteiten zijn ondergebracht.

De CIA en het Witte Huis beroepen zich op de nationale veiligheid en de betekenis van het programma om te voorkomen dat vragen van het Amerikaanse parlement over de omstandigheden waaronder de gevangenen vast gehouden worden, worden beantwoord. Er is niets bekend over wie er worden vastgehouden, welke ondervragingsmethoden gehanteerd worden of hoe de beslissingen worden genomen wie er vastgehouden moeten worden en voor hoe lang.

Hoewel de CIA geen details over dit systeem wil prijsgeven, verdedigen medewerkers van de geheime dienst de gevolgde benadering. Een succesvolle verdediging van het vaderland vereist dat de CIA de mogelijkheid heeft om verdachte terroristen vast te houden en te ondervragen zolang als dat mogelijk is. Zonder dat daarbij sprake is van juridische restricties waar in iedere rechtsstaat natuurlijk sprake van is.

De Washington Post besloot de namen van de betrokken landen in Oost-Europa op verzoek van hoge VS-ambtenaren niet te onthullen. Zij beargumenteerden dat hierdoor in deze landen acties tegen het terrorisme gevaar lopen en de landen mogelijk zelf doelwit van terroristische aanslagen kunnen worden

Het geheime detentiesysteem werd opgezet na de aanvallen van 11 september 2001, toen men er van uitging date en tweede aanval aanstaande was.
afterwards?"'

Het is natuurlijk illegaal om in de VS gevangenen in voortdurende isolatie vast te houden in geheime gevangenissen. Dat is de reden om in landen waar men het minder nauw neemt met de principes van de rechtstaat dergelijke voorzieningen onder te brengen. Er is uiteraard geen sprake van recht op een advocaat of om verweer te voeren tegen aantijgingen of mishandeling.

De ‘gastlanden’ hebben net als de VS allemaal de Conventie tegen Folter en andere Gruwelheden van de Verenigde Naties (VN) ondertekend. Toch zijn de ondervragers van de CIA op de geheime locaties bevoegd om de door de CIA aanvaarde ondervragingstechnieken te gebruiken. Sommige van deze technieken zijn echter verboden door de VN en de militaire regelgeving in de VS. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ‘waterboarding’-methode, waar een gevangene wordt bijgebracht dat hij/zij een verdrinkingsdood zal sterven.

Sommige gedetineerden die door de CIA werden aangepakt en werden overgedragen aan buitenlandse diensten hebben na hun vrijlating verklaard te zijn gemarteld. Onduidelijk blijft of hierbij CIA-mensen feitelijk betrokken waren. De geheimzinnigheid waarmee het CIA-project omgeven is, baart verschillende regeringen en mensenrechtenorganisaties grote zorgen over de ondervragingsmethoden.

Meer dan 100 verdachte terroristen zijn door de CIA naar de geheime gevangenissen overgebracht, aldus de genoemde bronnen uit diplomatieke- en veiligheidskringen. Hieronder zijn niet de gevangenen begrepen die in Irak zijn vastgenomen.

De gevangenen worden in twee groepen ingedeeld. Ongeveer 30 worden beschouwd als belangrijke terrorismeverdachten. Zij worden vastgehouden onder de meest strenge veiligheidseisen in de door de CIA geleidde geheime gevangenissen. Twee van deze toplocaties, namelijk die in Thailand en die op het terrein van de militaire gevangenis van Guantanamo Bay was ondergebracht, werden in 2003 en 2004 gesloten.

De tweede groep omvat mee dan 70 gevangenen die geacht worden minder belangrijk te zijn. Ze zijn minder direct betrokken bij het terrorisme en hebben minder betekenis voor de CIA. Dergelijke gevangenen worden overgeleverd aan veiligheidsdiensten in Egypte, Jordanië, Marokko, Afghanistan en andere bevriende landen.

De gevangenissen van deze tweede groep gevangenen worden geleid door de landen zelf met financiële steun en soms nadere ondersteuning van de CIA. Egypte, Jordanië en Marokko hebben beweerd gevangenen niet te martelen. Mensenrechtenrapporten beweren echter al jarenlang dat deze landen zich allen schildig maken aan chronische mishandeling van gevangenen.

De top 30 Al Qaeda gevangenen leven in volstrekte isolatie van de buitenwereld. Ze worden vastgehouden in donkere, soms ondergrondse cellen. Ze beschikken niet over enig wettelijk recht en buiten de CIA is het niemand toegestaan met ze te praten of ze zelfs te zien.

De meeste faciliteiten werden gebouwd en onderhouden met de goedkeuring van het Amerikaans parlement. Het Witte Huis weigerde om buiten de voorzitter en de vice-voorzitter van de veiligheidscommissies van beide parlementen (Senaat en Congres) iemand door de CIA over de gevangenissen in te lichten.

De eerste echt belangrijke gevangene van de CIA, de Al Qaeda verantwoordelijke voor de operaties, Abu Zubaydah die in maart 2002 door Pakistaanse troepen gevangen werd genomen, verdween in de geheime gevangenis van Thailand. Op deze locatie werd ondergronds verhoord. Ook de planner Ramzi Binalshibh werd in Pakistan gegrepen en naar Thailand overgebracht.

Na publicaties in juni 2003 waarin het bestaan van de geheime locatie werd onthuld, drongen Thaise autoriteiten bij de CIA aan op sluiting van de vestiging. De twee mannen werden naar elders overgebracht.

Eind 2002 en begin 2003 maakte de CIA met andere landen overeenkomsten om geheime gevangenissen op te starten. De plek op het terrein van de militaire gevangenis op Guantanamo Bay werd gesloten uit angst dat de rechterlijke macht in de VS ook het CIA-gedeelte onder toezicht wilden stellen, zoals met de militaire gevangenen is gebeurd.

Bron: Chicago Tribune

1 Reactie


Het BBC-nieuws vermeldt dat het Rode Kruis vermoedt dat die geheime gevangenissen niet in de Russische federatie zijn, maar in Roemenië en Polen - laatstgenoemd land sinds 1 mei 2004 lid van de EU. Vermoedelijk waren de herscholingskampen voor dissidenten in deze voormalige arbeidersparadijzen nog niet door Butlins of zo opgekocht.

zei: Prul op 03/11/2005 om: 20:12u


Powered by Greymatter