Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/26/2005: "Europees Wildfire-bulletin van primitivisten verschenen"

Het tweede nummer van Wildfire, een Europees anticivilisatie bulletin is zojuist verschenen.
Wildfire (10k image)
Wildfire komt uit de koker van groene anarchisten die op het standpunt staan van de zogeheten primitivisten.
Klik op meer.

Naar eigen zeggen richt het bulletin zich op de revolte tegen natuurvernietiging, de opstand tegen het kapitalisme, de staat en de industriŽle samenleving. Kortom, Wildfire keert zich tegen de gruwel van de geciviliseerde samenleving.

Het bulletin wil je niet vertellen hoe je dient te leven en evenmin om je aan te zetten tot wat dan ook. De kwartaaluitgave bericht over het verzet tegen onze civilisatie, over hoe terug te vechten tegen de vernietiging van onze natuurlijke omgeving. Zoals dat bijvoorbeeld gebeurt door inheemse volkeren die actievoeren tegen de vergiftiging van hun leefomgeving en door 'geciviliseerde' activisten die strijden voor 'wildernis'.

Iedere uitgave wordt verzorgd door verschillende individuen uit Europa. Nummer twee (herfst 2005) vind je hier (Pdf-bestand).

GroenFront! staat in dit nummer vermeld als 'anti-civilisatie' contact. Opmerkelijk dat deze sympatieke organisatie zich thans rekent tot de zogeheten primitivisten. Dit is een stroming binnen het anarchisme die zich niet alleen keert tegen onze 'civilisatie' maar ook tegen technologie als zodanig. Het wordt gezien als de bron die de mensheid definitief naar de verdoemenis heeft geholpen.

In de VS worden dergelijke standpunten bijvoorbeeld vertolkt in het overigens uitstekend tijdschrift Green Anarchy. Met Wildfire lijkt deze stroming nu aan een kleine opmars binnen Europa te zijn begonnen.

Dat neemt niet weg dat de positie die de primitivisten kiezen een hele discutabele is, zoals de discussie in het laatst verschenen nummer van Buiten de Orde al aangaf. Als mensen zijn we zelf het product van de civilisatie waar de primitivisten zich tegen keren.

Ook zij bedienen zich van de technologie die ze zeggen te bestrijden. Men beweert weliswaar niet in de tijd terug te willen gaan, maar het is volstrekt ondenkbaar hoe miljoenen mensen op een strict natuurlijke wijze zouden moeten leven in de sterk verstedelijkte gebieden die de wereld rijk is.

Een sterk punt van primitivisten betreft hun belangstelling voor antropologie. Dergelijk onderzoek scherpt de visie van anarchisten op politieke macht en economische verhoudingen zeker aan. Het terugblikken op vroegere tijden kan zeker inspirerend werken om in te zien hoe bepaalde machtsrelaties werken, maar vormen absoluut geen garanties voor de toekomstige verhoudingen.

Het primitivisme geeft daarom eerder een denkrichting aan dan een blauwdruk voor praktische politiek waaar je mee uit de voeten kan.
Verwijswoord


Powered by Greymatter