Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/21/2005: "Nou, dames en heren studenten, daar gaat uw broodwinning"

Wellicht heeft u het gezien, en wellicht ook niet: in Michael Moore's TV nation werd een keer in beeld gebracht hoe in een Californische gevangenis gevangenen boekingen verrichtten voor een vliegmaatschappij: Reisbureau De Tralie?
Bij het Nederlandse ministerie van justitie, onder leiding van de onvermoeibare gereformeerde fietser (en zo te zien jeneverdrinker, maar dat doet er nu even helemaal niet toe) Donner, zoon van de vermaarde secretaris-generaal van het ministerie, kleinzoon van de schrijver van het Handboek voor het Nederlands staatsrecht, vonden ze het een goed idee.

blikopnieuw (8k image)
"De mooiste gevangenis van Nederland"
Aanvulling per commentaar, 22 oktober
Klik op meer

Persbericht: "Het ministerie van Justitie onderzoekt de mogelijkheid om gedetineerden in te zetten voor callcenterwerk. De criminelen worden achter de tralies ingeschakeld om allerlei diensten en producten per telefoon aan consumenten en bedrijven te verkopen. Daarvoor worden speciale werkplekken ingericht.
De Dienst Justitiële Inrichtingen wil het belwerk als eerste laten verrichten door criminelen in de strafinrichtingen van Nieuwersluis en Zwolle.
Inmiddels zijn er onderhandelingen met bedrijven die de opdrachten voor de 'bajesbelcentra' gaan verstrekken. Gedetineerden die ook andere werkzaamheden tijdens dagtherapie uitvoeren, worden straks voor het bajes-callcenter op basis van kennis en opleiding geselecteerd. Daarnaast wordt er gewerkt aan een omscholingstraject."

De brancheorganisatie ziet er niets in, vreest voor de professionele uitstraling van het callcentergebeuren (dat Engelse woord, op zijn Amerikaans gespeld, spreekt boekdelen). Wij vinden het een fantastisch idee. "Met Mohammed, wie in uw huishouden gaat er over het inkopen van bijbels?" "Met Volkert. Ik heb een leuke aanbieding van tuincentrum Groenewegen voor u." En alle gezeik over wat er nu weer geprivatiseerd en extra goedkoop per telefoon kan worden aangeboden aan de 'consument'. Adres, gironummer, telefonische machtiging tot automatisch afschrijven - onbeperkte mogelijkheden - voordelig en betrouwbaar.

En de studenten kunnen weer gaan vakkenvullen en achter de kassa in de supermarkt. De kansarmen die dit werk nu doen gaan gewoon wat straatslijpen en komen zo vanzelf achter de knoppen van het callcentre.

"Het kapitalisme is het verhaal van een waanzin verteld door een gek" - Jacques Ellul.

3 Reacties


Worden er geen wasknijpers meer verkocht?

zei: Bolus op 21/10/2005 om: 13:03u

Die maken Chinese tegenstanders van het arbeidersparadijs in fijne omscholingstrajectkampen.
big grin

zei: Prul op 21/10/2005 om: 13:08u

Binnen de context van een anarchistisch logboek lijkt het duidelijk dat dit bericht niet bedoeld is als stemmingmakerij tegen gevangenen, maar tegen het gevangenissysteem in het algemeen en "het beleid" dat voortdurend over ons allen wordt uitgestort in het bijzonder. Deze context verwaait echter al binnen een dag.
Iemand wees mij op de reacties die het ANP-bericht op de site van De Telegraaf kreeg. Wonderlijk te zien dat dit kabinet hier blijkbaar ook geen achterban heeft. Maar uit de reacties pluk ik hier een reformistische benadering, dus een standpunt dat tussen mijn abolitionistische en dat van verreweg de meeste Telegraaflezers in staat:

Dit kan een goed initiatief zijn, temeer omdat door de sobere regiems in het gevangeniswezen de gedetineerden qua tijd en invulling dit soort initiatieven zullen omarmen om de dagelijkse sleur te doorbreken. De WGCC, is de werkgeversvereniging voor facilitaire callcenters, vindt dat dit onbespreekbaar is en BB.com citeert de WGCC „Consumenten zullen bij ieder telefoontje van een callcenteragent zich afvragen of ze een kinderverkrachter, moordenaar of inbreker aan de lijn hebben. Dat kan echt niet.” De reactie van de werkgeversvereniging is wel erg kort door de bocht. Als deze organisatie dit vindt geeft het aan dat ze niet begrijpt hoe het in elkaar zit. Justitie is echt niet zo amateuristisch en naïef dat ze de hierboven genoemde doelgroepen zo maar aan het werk zouden zetten. Justitie stelt al dat mensen zorgvuldig geselecteerd en omgeschoold worden. Daar komt bij dat mensen die gedetineerd zitten, bijvoorbeeld in de huizen van bewaring, nog lang niet altijd afgestraft zijn. Je bent onschuldig totdat het tegendeel bewezen is. De WGCC stigmatiseert, maakt gebruik van onderbuikgevoelens en zou zich moeten realiseren dat gezonde concurrentie altijd gestimuleerd moet worden. Bovendien geef je een bepaalde categorie gedetineerden een zinvolle invulling en wellicht bij de terugkeer in de maatschappij handvatten om niet meer in herhaling te vallen. Veel gevangenen vervelen zich. Met sporten en lezen, maar ook met werken doorbreken zij hun dagelijks sleur. Een 'resocialisatieproject' als dit callcenter-inititatief zou niet bij voorbaat al moeten worden afgeschoten.

zei: Prul op 22/10/2005 om: 10:59u


Powered by Greymatter