Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 





 

 

10/12/2005: "De vrijheid die altijd vrijheid voor de minderheid betekent"

De Baghdad Blogger liet gisteravond op BBC-Newsnight een tarmida (geestelijk leider) van Bagdadse MandeeŰrs aan het woord over de zogenaamde grondwet waarover in Irak zaterdag 15 oktober zogenaamde verkiezingen worden gehouden.

johnsgrave1 (28k image)
Het graf van Johannes de Doper
Klik op meer

Vereenvoudigd gesteld: MandeeŰrs, ook wel SabeeŰrs genoemd, zijn volgelingen van Johannes de Doper, profetisch voorloper van Jezus van Nazareth. Het is duidelijk genoeg dat hun geloof oudere papieren in Irak heeft dan de islam. Hetzelfde geldt voor het jodendom en het christendom. Mochten er mazde´sten (zoroastrianen) in Irak zijn, dan geldt hiervoor hetzelfde. Zij komen zelfs niet voor in de niet-uitgemeten cijfers. De grondwet die op last van de koloniale bezetters ongetwijfeld aangenomen zal worden stelt de eeuwige wijsheid van de islam boven alle wereldse wetgeving. Het is duidelijk dat er democratie in de maak is in Irak, mede dankzij Nederlandse politiek-militaire inspanningen.
De Bagdadse tarmida beval de MandeeŰrs maar aan voor de grondwet te stemmen, ieder alternatief was [nog - maar dat zei hij niet] erger.
Dan hebben we het nog over de godsdienstige minderheden, die in de Levant altijd mede etnisch-lingu´stische minderheden zijn. In Basra zijn de door christenen gedreven slijterijen op last van sji´tische bendes allang gesloten en moeten ook niet-moslimvrouwen gesluierd lopen. Een situatie die per stembus gesanctioneerd zal worden zaterdag.
Men zal toch maar athe´st zijn, of anarchist, of zomaar liberaal, of helemaal niks, in deze democratische heilstaat van de neocons.
Voor wie nog het vaste verhaaltje van twintig procent Koerden, zestig procent sji´eten en twintig procent soennieten gelooft (het nieuwe koloniale sprookje over Irak) zijn MandeeŰrs, christenen en joden in Irak verontrustende spelbreeksters. Een enkele keer worden de Turkmenen genoemd. Aanzienlijke minderheden van Perzen, ArmeniŰrs en Azeri's komen in de koloniale berekeningen al helemaal niet voor. Toch geldt, naar Rosa Luxemburg, ook voor hen: vrijheid is altijd die van de minderheid. Waarschijnlijk mag die van Bush, Blair en Balkenende helemaal niet bestaan in Irak. Dat er mensen op en om de olievelden wonen is eigenlijk niet ter zake.
Hier een overzicht van wie er allemaal in Irak wonen - een inventarisatie van voor de bezetting vermoedelijk. U zult er wel niet over horen verder.


Powered by Greymatter