Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/11/2005: "Een frisse vrolijke vakbond voor echte Europeanen..."

.. die zich als "alternatief voor vakbond" presenteert, en als jong bolwerk tegen de vergrijzing.
Met "vergrijzing" wordt in de taal van het vierde rijk de massa overbodigen van boven de vijftig bedoeld. Deze overbodigen mogen tegelijkertijd verrekken ("wij betalen hun premies" - waarvoor wordt niet uitgelegd) en moeten weer aan de slag (waar is ook niet ter zake).
De naam voor deze bond die geen bond wil zijn: Alternatief voor Vakbond.
frisenvrolijk (3k image)
Fris, vrolijk, Europees
Klik op meer

Wat moeten we als anarchisten zeggen over een vakbond die geen vakbond beoogt te zijn, en die zich als alternatief aandient voor de staatsvakbonden? Tenslotte zijn die staatsvakbonden historisch gesproken tegen 'ons' opgericht. Maar er helemaal niets over zeggen is geen alternatief.
Op de achtergrond van de club: Rick van der Ploeg, briljant PvdA-econoom (ooit een econoom ontmoet die niet briljant is?) en oud-staatssecretaris voor OCW ("waar is sterrenkunde goed voor?") en baasje van de obscure denktank Infodrome - die iets met de informatiesamenleving te maken had (de bezigheden zijn of waren meer dan vaag). Mei Li Vos, de praeses en initiatiefneemster komt voort uit dit obscure genootschap.
Maar hartelijk ondersteunend clubje van deze yellow-union-in-het-kwadraat is... D66. Voorwaar een geloofwaardige vereniging om zich in geschrifte en in de praktijk krachtig tegen de babyboomers te keren.
Enfin - geplukt van hun site die u zelf desgewenst weet te vinden:

"Europa zien als een kans voor een nog sterkere economie en het mooiste werelddeel om in te wonen en werken. Niet bang zijn voor de dienstenrichtlijn, en er tegelijkertijd voor zorgen dat werknemers uit de oostelijke lidstaten goede arbeidsvoorwaarden krijgen. Een activerend sociaal stelsel behoudt het goede en sociale van Europa en maakt ons Europeanen sterk in de wereldeconomie.
Europa is het leukste werelddeel van de wereld, is onze stelling. Niet alleen vanwege de cultuur en mensen, maar omdat het het enige continent is waarin iedereen overtuigd is dat er een beschaafd sociaal stelsel moet zijn. En de meeste Europese landen hebben dat ook. Sommige landen nog niet, omdat er na de val van het ubersocialistische regime in de oostelijke landen niets in de plaats is gekomen. Maar in plaats van die landen buiten de deur te houden kunnen we er beter voor zorgen dat zij ook een goed sociaal systeem hebben. Zodat iedereen zonder concurrentievervalsing kan gaan doen waar hij of zij goed in is."

Wir rufen Europa!

(Dank aan dhr. B. Autonoom voor vragen ter verduidelijking.)


Powered by Greymatter