Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/09/2005: "Europese landbouwsubsidies in Nederland spekken vooral grote bedrijven"

Ook altijd gedacht dat het Europese landbouwbeleid vooral arme boeren subsidieerde?
koe (18k image)
Niets is minder waar! Vorige week werd bekend dat in Nederland vele multinationals en grote bedrijven miljoenen euro’s uit deze pot hebben ontvangen.
Klik op meer!

De aan de PvdA gelieerde Evert Vermeer Stichting (EVS) kreeg inzage in deze gegevens, naar aanleiding van een verzoek aan het ministerie van Landbouw.

De EVS die zich sterk maakt voor internationale solidariteit, wil de discussie over het Europese landbouwbeleid aanzwengelen en duidelijk maken dat dit beleid desastreuze gevolgen heeft voor boeren in ontwikkelingslanden.

In de jaren 1999 tot en met 2003 werd er in ons land maar liefst 7 miljard euro aan subsidies uitgekeerd.

Het Europese landbouwbeleid helpt dus niet vooral de armste gebieden van de EU. Uit een onderzoek van de Universiteit van Aberdeen bleek dat de verstrekte subsidies zich vooral concentreren in de rijkste EU landen en daarbinnen in de rijkste regio’s.

Door heel Europa komt 80% van het geld bij een toplaag van 20% terecht. Na bestudering van de Nederlandse gegevens blijkt de mogelijkheid te bestaan dat de verdeling in ons land nog ongelijker is.

Grote bedrijven blijken onverwacht veel subsidies ontvangen te hebben, waaronder de nodige bierbrouwerijen. Koploper is Bavaria (ruim 13 miljoen euro), Heineken (9 miljoen euro), Grolsch (300.00 euro), en Oranjeboom (ruim 200.000 euro).

Andere profiteurs zijn snoepgigant Mars, sigarettenfabrikant Philip Morris (6 en half miljoen euro) en chemische bedrijven als DSM (bijna 8 miljoen euro) en Shell Chemie (3 miljoen euro).

Zelfs Schiphol (bijna 300.00 euro) en het Ministerie van Defensie (een kleine 200.000 euro) blijken landbouwsubsidiegelden binnen te kunnen slepen!

De Nederlandse suikerindustrie spant echter de kroon. Zo kreeg CSM ruim 112 miljoen euro en Cosun bijna 37 miljoen euro.

De EVS heeft een zoeksysteem ontwikkelt, waarin je zelf kunt gaan bekijken wie er profiteert van de landbouwsubsidies in ons land.

Zie hier.


Powered by Greymatter