Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 





 

 

10/08/2005: "Werken is Misdaad van Herman Schuurman online"

Het enkele jaren geleden door uitgeverij Dolle Hond heruitgegeven brochure 'Werken is Misdaad' van Herman Schuurman staat thans online.
werken (15k image)
De omslag van het boekje
Tevens is er een Duitse vertaling van het in 1924 verschenen controversiële werkje van de Utrechtenaar verschenen.
Klik op meer.

De publicatie van de pennevruchten van Schuurman leidde destijds tot een fikse controverse in de anarchistische jongerenbeweging. Het rabiate neersabelen van de loonarbeid wekte de nodige irritatie bij de gematigde vleugel van het Vrije Jeugd Verbond, waar ook Schuurman ook lid van was.

Het blad van het Verbond was reeds eerder ten ziele gegaan als gevolg van een artikel van Schuurman waarin hij eveneens de loonarbeid op een denigrerende wijze aan de kaak stelde. Het probleem was natuurlijk het gegeven dat loonarbeid nu eenmaal de bron van inkomsten was van allen die tot de arbeidersklasse behoorde, jong of oud.

De gematigde vleugel betwijfelde de propagandistische waarde van 'Werken is Misdaad' dan ook zwaar. Hiermee konden geen nieuwe groepen jongeren worden geworven.

Uiteindelijk leidde het verschil van inzicht enkele jaren later tot een breuk in de anarchistische jeugdbeweging en de teloorgang van het Verbond. De gematigde tak groepeerde zich rond het blad 'De Branding', waar de radicale vleugel haar uitdrukking reeds had gevonden in het blad 'De Moker'.

Schuurman behoorde tot de eerste redactie van dit blad, dat in 1924 voor het eerst verscheen. Hij was als typograaf tevens verantwoordelijk voor de kenmerkende lay-out van het blad, zoals dat ook in de hierboven vertoonde omslag goed tot uitdrukking komt.

Opvallend is dat Schuurman behalve 'Werken is Misdaad' nauwelijks iets heeft geschreven. Na 1927 speelde Schuurman geen rol meer in de beweging. Hij had zich onmogelijk gemaakt door het stiekem afhuren van het terrein van Staatsbosbeheer in Appelscha voor een Pinkstermobilisatie, waardoor de noordelijke jongeren die daar juist hun eerste Pinksterlanddagen wilden organiseren, het nakijken hadden.

In de jaren dertig zou Schuurman betrokken raken bij de opkomst van de organisatie in ons land van de jeugdherbergen.

De online versie van 'Werken is Misdaad' vind je hier, terwijl je de Duitse versie hier aantreft.

4 Reacties


Volkomen inhoudsloos dus. Lijkt me een typische selfkicker die auteur.

zei: Ik op 10/10/2005 om: 16:07u

Nou nee, niet bepaald inhoudsloos! Deze tekst is eerder ook opgenomen in de bundel 'De Piramide der Tirannie', samengesteld door Hans Ramaer. Wat Herman Schuurman verder precies voor persoon was weet ik niet - wel dat de anarchistische beweging destijds altijd gekenmerkt werd door allerlei gekift en gekissebis en vetes die zo ongeveer over meerdere generaties werden voortgezet. Wat zijn de bronnen voor het bovenstaande verhaal? Voor zover ik weet werd de splitsing in het VJV veroorzaakt door meningsverschillen over de vraag of men zich al dan niet anarchist zou noemen...
Wat de verdere verdiensten van Schuurman waren, is mij dus niet bekend. Wel weet ik dat deze tekst wat mij betreft één van de sterkste voortbrengselen van de Nederlandse anarchistische beweging is! In ieder geval stukken beter dan bijvoorbeeld het hopeloze gedraaikont van de ethisch-pacifisten toen het erop aankwam om de anarchistische revolutie in Spanje te steunen! Om maar een typisch-Nederlands probleem te noemen.

zei: dolle hond op 10/10/2005 om: 21:27u

Zeker is de tekst 'sterk' Dolle Hond en bepaald niet inhoudsloos, maar beslist niet representatief voor de toenmalige beweging. De bron voor de stelling dat de opvatting van Schuurman mede verantwoordelijk voor de scheuring in de VJV was vind je hier: http://www.pinksterlanddagen.nl/old/artikelen2003.html#Heel%20het%20Noorden
(klik door op het bovenste artikel!) Je hebt echter gelijk dat ook een belangrijke rol speelde in welke mate de VJV-jongeren onder de vlag van het anarchisme dienden te opereren.
En hoewel de Spanjediscussie over de mate waarin de revolutie aldaar in 1936 ondersteund moest worden verre van fraai is, heeft de antimilitaristische beweging in ons land heel veel bijgedragen aan theorievorming over directe geweldloze actievormen.
De complimenten trouwens voor het weer toegankelijk maken van verloren gewaande teksten!

zei: J.B. Arend op 10/10/2005 om: 22:38u

Het staat mij bij dat de brochure in de vroege jaren tachtig ook nog eens is uitgegeven, of misschien was daar alleen sprake van (hij was de schoonvader van een van de vroegsten bij het Fort van Sjakoo). De online catalogus van het IISG vermeldt geen andere uitgave.
Schuurman heeft ook een brochure van Souchy over Sacco & Vanzetti vertaald.

zei: Prul op 11/10/2005 om: 15:08u


Powered by Greymatter