Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

10/06/2005: "Antimilitaristen prikken 1661 banden van 463 legervoertuigen lek!"

Een actiegroep, die zich tooit met de gelegenheidsnaam Radicale Anti Militaristische Actie (RAMA) heeft afgelopen weekend maar liefst 1661 banden van 463 legervoertuigen lek gestoken.
30849 (11k image)
Majoor John Weijers: "Tja, die is ook lek." Foto Ruben Schipper
Deze bewonderenswaardige prestatie (hoe hebben ze dat in godsnaam geflikt?) op de Majoor Mulderkazerne in Stroe (Garderen) leverde een schadepost op van 900.000 euro!
Klik op meer.

Afgelopen dinsdag vergaderde de Tweede Kamer over dit voorval. Het meest verontwaardigd was de woordvoerder van het CDA, dhr. Kortenhorst. Die krijgt ondermeer de volgende verklaring.

Minister Kamp van Defensie: “Afgelopen zondagochtend is geconstateerd dat in de Majoor Mulderkazerne in Stroe een groot aantal banden van 463 voertuigen lek is gestoken. De totale schade wordt nu geraamd op €900.000. Het betreft voertuigen die geparkeerd stonden op militair terrein. Het militaire terrein valt bij ons in een bepaalde categorie, waarvoor een aantal beveiligingseisen geldt. In de eerste plaats is het terrein afgezet met een hekwerk. In de tweede plaats zijn die plaatsen waar men op een normale manier naar binnen kan, permanent bewaakt. In de derde plaats vindt met een zekere regelmaat patrouillering over het terrein plaats. Al die maatregelen konden echter niet voorkomen dat dit is voorgevallen. Er zal daarom een onderzoek worden ingesteld door de Koninklijke Marechaussee. Dat valt onder de verantwoordelijkheid van het OM en dat zal gericht zijn op de daders. Zodra dat onderzoeksresultaat bekend is, zal naast de strafrechtelijke procedure wat mij betreft een civielrechtelijke procedure aan de orde zijn. Wij zullen trachten om op die wijze de schade bij de plegers te verhalen. Ik verzeker de Kamer dat wij zeer gemotiveerd zijn om dat te doen.
Evenals de vragensteller maak ik mij zorgen over de grootschalige vernieling van rijkseigendommen, zoals die hier heeft plaatsgevonden. Het zijn militaire goederen die wij voor nuttige zaken willen gebruiken, namelijk om mensen in de wereld te helpen.”

Meneer Kortenhorst is echter nog niet geheel gerust gesteld. Hoe zit dat eigenlijk met de beveiliging van dat rijkseigendom dat klauwen met geld kost?

Minister Kamp: “U vraagt mij of ik kan garanderen dat dit soort dingen niet meer gebeurt. Dat kan ik niet garanderen. Ik heb de Kamer geschreven dat wij een zodanige beveiliging van de vele eigendommen van Defensie in Nederland hebben dat wij onze uiterste best doen om incidenten zoals deze te voorkomen, maar ik kan zeker niet garanderen dat herhaling niet zal plaatsvinden.”

De heer Kortenhorst (CDA): “Maar ...”

Voorzitter Weisglas grijpt nu resoluut in: “Nee, de twee rondes die u in het vragenuur hebt, zijn voorbij. Ook gelet op de totale tijd voor het vragenuur -- wij hebben nog maar vijf minuten -- is er alleen nog gelegenheid voor een paar korte aanvullende vragen.”

Ook de heer Szabó (VVD) kaart het financiële plaatje aan, maar minister Kamp is niet te vermurwen.

Minister Kamp: “Ja, maar ik kan niet 100% beveiligen. Daar hebben wij te veel eigendommen voor. Wij zitten met een organisatie die veel onroerend en roerend goed moet beheren. Wij moeten ook veel software en wapensystemen beheren. Er moet van alles en nog wat beheerd worden. Wij proberen dat binnen de bestaande dreigingsanalyse en binnen onze financiële mogelijkheden optimaal te doen.”


Mevrouw Eijsink (PvdA) doet vervolgens ook een duit in het zakje: “Ik hoor de minister zeggen dat hij onze verontwaardiging deelt. Enige maanden geleden ging het om 150 wagens. Nu gaat het om 480 wagens. Het is al heel wat om een autoband leeg te prikken. Hier gaat het echter om 1920 autobanden. Ik vraag mij werkelijk af hoe het mogelijk is dat dit heeft kunnen gebeuren. Hoeveel mensen zijn daarvoor nodig? Hoeveel tijd is daarvoor nodig? Hoe kan dit ongemerkt gebeurd zijn?”

Minister Kamp wil wel maar kan niet: “Het is echter opnieuw gebleken dat het niet mogelijk blijkt om dergelijke incidenten te voorkomen. Wij willen dat wel. Wij bekijken of wij het in de toekomst met nog meer kans op succes kunnen doen.”

De meest onnozele opmerking komt echter van Krista Van Velzen (SP): ”Er zijn veel vrachtwagens en ook een F16 uit de roulatie gehaald. Blijft de vraag wat het betekent voor het ambitieniveau. Is er nog genoeg inzetbaar materieel? Of kan Defensie het sowieso zonder dit materieel af?”

Minister Kamp heeft haar grapjes echter door, de slimmerd: “Ik ben geroerd door de bezorgdheid van de fractie van de SP voor Defensie-eigendommen. Ik zal mijn uiterste best doen om die goed te beheren. Wat mij betreft krijg ik ook de steun van deze fractie om nog meer te kopen.”

Wij wensen de heer Kamp heel veel wijsheid toe in dezes!

Rest ons nog even aandacht te besteden aan de persverklaring van de RAMA zelf, die bij het actieblad Ravage werd bezorgd.

Nadat in een paar zinnen even de feiten zijn aangeduid, lezen we: ”Voor de redenen van onze actie verwijzen we naar de persverklaring van de Priemende Priemen bij hun actie op de Oranjekazerne in Schaarsbergen op 7-8 mei.“

Lekker makkelijk, stelletje lambakken, te besodemieterd om het volk op de hoogte te brengen. Het staat in geen verhouding met de grondige wijze waarop jullie je actie hebben aangepakt!

Voor het overige is de verklaring niet meer van het soort dat we ooit gewend waren na dergelijke actie’s. Niks geen vette analyses, maar gewoon “Nederland levert nog steeds een bijdrage aan de illegale jacht op zogenaamde terroristen in Afghanistan. Nederland stond voorop bij het geven van steun aan de oorlog tegen terrorisme in dat land. Dit bracht de Taliban ten val maar stopte het terrorisme niet en rolde Al-Quaeda evemin op. Nederland steunt evenzeer de op leugens gebaseerde oorlog tegen Irak. Een onbenul als kolonel Vollaard geeft leiding aan de commando's en mariniers in Afghanistan. Hij beloofde iedere potentiele tegenstander een 'hel op aarde'. “ (We hebben de type- en taalfouten maar even laten staan.)

Gave actie dat wel. Benieuwd wanneer dit record gebroken gaat worden!


Powered by Greymatter