Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/28/2005: "Anarchistische hulp voor slachtoffers orkaan Rita in Zuidwest-Lousiana"

De Common Ground groep uit de wijk Algiers in New Orleans verleent inmiddels al een aantal dagen hulp aan het door de orkaan Rita getroffen gebied in het zuidwesten van de staat Louisiana.
RitaJamesandDorisHome2 (21k image)
Het huis van James en Doris verwoest door Rita
De officiŽle hulpverlening laat andermaal op zich wachten. De organisatie FEMA moet eerst de schade inventariseren voordat de arme bevolking en het lokale bestuur worden geholpen.
Klik op meer.

Vijfenzeventig kilometer ten zuidwesten van New Orleans ligt het Houma Navigation Canal, een 55 kilometer kaarsrecht gegraven kanaal dat van de Golf van Mexico naar het kleine stadje Houma in Terrebonne Parish voert. Het kanaal passeert verschillende kleine vissersdorpen die deels in het moerassige gebied liggen. Kleinere vaarten en sloten verbinden de dorpen met het kanaal en de Golf.

Toen de orkaan Rita de kust van Louisiana raakte, blies de storm een muur van water in dit gebied waardoor duizenden vierkante kilometers onder water kwamen te staan. Wind vanuit het zuiden zorgde er voor dat het water daar dagenlang bleef staan.

Vanuit het kanaal kwam een vloed aan modderig water van een paar meter hoog de vissersdorpen overspoelen. Het dorp Dulac waar een grote gemeenschap van de Houmaís woont (oorspronkelijke Amerikanen zoals ze in de VS worden genoemd), werd hard getroffen. Hun dijken bezweken net als in New Orleans, hetgeen te wijten is aan een gebrek aan financiŽle middelen om de dijken te onderhouden. De begroting van Bush in 2006 heeft geen geld gereserveerd voor beschermingsmaatregelen tegen de vloed, ondanks een verzoek van het Ingenieurscorps van het Amerikaanse Leger om hiervoor 10 miljoen dollar ter beschikking te stellen.

De officiŽle hulporganisatie FEMA heeft evenmin oog voor Dulac en de andere dorpen in de regio. Ondanks voortdurende helikoptervluchten boven het gebied en bijna 10.000 vernietigde woningen, heeft de FEMA het gebied niet als noodgebied erkent. Nadat op een persconferentie afgelopen zondag hier naar werd gevraagd, verklaarde een woordvoerder van de organisatie dat de schade in het gebied nog opgenomen wordt.

Ook lokale bestuurders klagen over de traagheid waarmee FEMA opereert. De organisatie weigerde noodaggregaten en noodrantsoenen te verstrekken ook met het argument dat de schade eerst in kaart dient te worden gebracht.

Bewoners in het rampgebied werd door FEMA verteld dat ze hun geschonden huisraad en andere spullen niet uit de huizen mochten verwijderen. Dit op straffe van het niet in aanmerking komen voor gelden uit het rampenfonds. Ondanks dit optreden van FEMA als Ďarmoedepooierí (zoals de organisatie in de VS regelmatig wordt aangeduid) hebben de getroffenen dit uiteraard wel gedaan, zodra de waterstand dit toeliet. Het is trouwens erg warm in dit gebied, dus ook uit gezondheidsoverwegingen is het van belang dat alle rotzooi zo snel mogelijk wordt opgeruimd.

Feit is dat duizenden mensen hun huizen hebben verloren en verstoken zijn van inkomsten. Het is onzeker hoe de visserij er voor zal staan wanneer het water zich heeft teruggetrokken. Een economische ramp voor de getroffenen ligt mogelijk in het verschiet.

Ook in dit gebied lijkt de hulpverlening zich te ontwikkelingen op grond van ras en klasse. Als het gebied niet door de FEMA als rampgebied wordt erkend, zijn opnieuw de zwarten en de armen de klos. Het Terrebonne gebied is bevolkt met de bruine en zwarte werkende klasse, Cajun en oorspronkelijke Amerikanen, die eveneens een leven kennen van hard werken in de visserij.

Het gebied is moeilijk toegankelijk en kent geen luxe voorzieningen als vijf sterren hotels, zoals in het Franse Kwartier in New Orleans. Het staat evenmin een snel presidentieel optreden toe voor een fijne fotosessie, die het medeleven van Bush tot uitdrukking moet brengen. Daarbij opgeteld het gegeven dat het Rode Kruis en andere organisaties uit het Industrieel Rampen Complex zich terugtrekken uit de door Katrina getroffen gebieden, zou er gemakkelijk toe kunnen leiden dat de regio verstoken blijft van federale hulp.

De Common Ground groep uit de wijk Algiers (New Orleans) heeft inmiddels de afgelopen vier dagen zes vrachtwagens naar de kleine dorpen Ashland, Bayou Calliou and Dulac gestuurd. De noodzaak hiertoe is duidelijk. Een medisch team van twee personen van de groep reisde mee en behandelt vooral geÔnfecteerde snij- en schaafwonden.

Het anarchistische hulpverleningsproject was ťťn van de eerste die sommige gemeenschappen in het Terrebonne gebied ondersteunt. Er wordt veel water verstrekt, dozen voedsel en luiers uitgereikt. Er zijn bij lange na niet voldoende persoonlijke hygiŽnekits voor handen om tegemoet te komen aan de behoefte die er is. Ook aan schoonmaakspullen om alle modder te verwijderen heerst een groot gebrek.

De groep is er snel in geslaagd om goede contacten te leggen met personen en groepen in dit deel van het rampgebied.

De kerk van de Methodisten in Dulac voedt iedere maand meer dan 100 gezinnen. Hun opslagruimte is echter overstroomd en ze maken zich zorgen hoe ze hun werk moeten voortzetten tot er nieuwe voedseldonaties arriveren.

Ook zond Common Ground een team naar Lake Charles en de omliggende dorpen om te kijken waar er in dit getroffen gebied behoefte aan is.

Er zijn verschillende multidisciplinair samengestelde groepen van vrijwilligers nodig om in samenspraak met de bewoners de huizen op te ruimen en warme maaltijden te bereiden.

Het Common Ground initiatief roept vrijwilligers dan ook op om te komen helpen al is het maar voor enkele dagen. Groepen wordt gevraagd vrachtwagens met spullen te komen brengen naar Algiers.

Benadrukt wordt dat de hulpverlening slechts kan plaatsvinden door de talloze financiŽle giften en donaties van spullen.

Common Ground omschrijft zichzelf als een op de lokale gemeenschap gerichte organisatie die tijdelijke ondersteuning en wederzijdse hulp biedt aan de bewoners van New Orleans en omstreken. Het team van Common Ground omvat inmiddels behalve doktoren en hulpverleners ook advocaten en opbouwwerkers.

Bronnen: Realreports Blogspot en Common Ground Relief


Powered by Greymatter