Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/18/2005: "De AS: Nederlandse anarchisten 1933-1945"

Zojuist is het nieuwste nummer van het anarchistisch tijdschrift De AS uitgekomen, dat als titel ‘Nederlandse Anarchisten 1933-1945’ heeft meegekregen.
DEAS15162 (24k image)
Het lang verwachte nummer over de Tweede Wereldoorlog, 60 jaar nadat deze in ons land uitbrak, bevat een vijftal bijdragen, die de rol van het Nederlandse anarchisme in deze en de daaraan voorafgaande periode nader belichten.
Klik op meer.

De aanleiding voor dit nummer bestond uit een artikel van Koen Haegens over het anarchisme in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, dat betoogde dat de beweging in ons land eigenlijk geen rol van betekenis had gespeeld.

Met die mythe rekent dit nummer van De AS nu voorgoed af. Veel anarchisten hebben wel degelijk een rol gespeeld in de illegaliteit. Ze bekommerden zich vooral om onderduikers en werkten mee aan illegale publicaties alsmede met de verspreiding daarvan.

Rudolf de Jong formuleert een andere kritiek die meer hout lijkt te snijden. Waarom brachten de anarchisten zo weinig de directe actiemiddelen in stelling die met name in de antimilitaristische beweging waren omschreven als strijdmiddelen tegen de oorlog?

Voorts wordt in dit nummer ingegaan op de ondersteuning, die Duitse anarchistische vluchtelingen in ons land kregen in de periode van 1933 tot 1940. Deze reconstructie kon worden gemaakt aan de hand van Duitse publicaties die met name de laatste jaren zijn verschenen. Veel bronmateriaal is afkomstig uit de archieven van de Gestapo.

Tot slot in dit nummer een tweetal biografische artikelen over de eigenzinnige Gerhard Rijnders, de redacteur van De Vrije die de uitgave na de oorlog gewoon voortzette tot de bezetter deze verbood en Piet Kooyman, de Alarmist.

Diverse artikelen maken gebruik van een scriptie getiteld 'Vrijheidsbezinning in tijden van dictatuur,
Nederlandse anarchisten en de Tweede Wereldoorlog van Michael P. Spahr, die op het net te vinden is en wel hier.

Verschillende artikelen moesten helaas blijven liggen tot een volgende uitgave, die mogelijk volgend jaar zal verschijnen.

DE AS 151 - NEDERLANDSE ANARCHISTEN 1933-1945, najaar 2005; jaarabonnement is 16,90 euro, buiten Nederland bedraagt dit 22,00 euro. Dit nummer kost 4,90 euro (met evt. portokosten) te bestellen bij Wim de Lobel per e-mail. Ook verkrijgbaar in de betere boekhandel.


Powered by Greymatter