Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/17/2005: "(MEDEDELING)

Help een handje! Steun Amerikaanse anarchisten in hun hulpactie voor de slachtoffers van de orkaanramp Katrina. Nu bijna 1200 euro ingezameld."

De Vrije Bond is in ons land een inzamelingsactie gestart om de Amerikaanse anarchisten in hun hulpactie voor de slachtoffers van de orkaanramp financieel te ondersteunen.
Ishop (10k image)
Uiteraard juicht De Vrije deze internationale solidariteitsactie van harte toe.
Klik op 'link' hoe jij ook een handje kunt helpen!
Update 8 oktober

Amerikaanse anarchisten hebben na de orkaan Katrina verschillende alternatieve hulpprojecten in het rampgebied opgezet in samenwerking met achtergebleven bewoners en andere basisorganisaties, die op een vergelijkbare wijze werken.

Het gaat om het bieden van medische zorg, het bereiden van maaltijden, het aanleggen van communicatiemiddelen (internet, lokale radio, telefoonverbindingen) en het distribueren van allerlei ingezamelde spullen, die het overleven in het getroffen gebied mogelijk maken.

Nog steeds schiet de Amerikaanse overheid zwaar tekort. In veel gebieden ontbreekt tot dusver elke hulp. Waar hulp wel is gearriveerd, functioneert deze gebrekkig of slecht. Bewoners worden afgeschrikt door het militaire karakter van de officiŽle hulpverlening.

De anarchistische hulpverlening van onderop werkt volstrekt belangeloos met vrijwilligers, die op een gelijkwaardige manier direct samenwerken met bewoners en hun organisaties. Alle (financiŽle) middelen gaan rechtstreeks naar de alternatieve hulpprojecten. De hulp komt met name de arme zwarte bevolking ten goede.

De anarchistische hulpprojecten hebben vooral behoefte aan geld om hun werkzaamheden voort te kunnen zetten en roepen op hen met donaties te steunen.

Vandaar dat de Vrije Bond een inzamelingsactie is gestart om de Amerikaanse anarchisten in hun hulpverlening van onderop financieel te ondersteunen.

Help een handje en toon je solidair met het Ďanarchisme van de daadí van onze makkers in de Verenigde Staten!

Maak een bedrag over naar girorekening 7660436 ten name van de Vrije Bond
Solidariteitsfonds, Postbus 9220, 5000 HE Tilburg onder vermelding van "Anarmerika".

De opbrengst komt ten goede aan het project van Infoshop News (in samenwerking met Mayday DC en leden van Asheville Anarchist People of Coulor), die in de wijk Algiers (New Orleans) een gezondheidscentrum hebben opgezet en Food Not Bombs, die op verschillende locaties maaltijden verstrekken. Zie voor informatie over deze groepen en hun projecten: Infoshop.

Update 24 september
Verschillende mensen hebben gemeld dat ze deze oproep via verschillende mailinglijsten verder hebben verspreid. Ook Ravage publiceerde de oproep in het gisteren verschenen nummer.
Naar aanleiding van een reactie uit BelgiŽ hoe vanuit het buitenland kosteloos geld over te maken, kan meegedeeld worden dat hiervoor de volgende codes kunnen worden gebruikt:
Iban is NL74PSTB0007660436 en Bic (ook wel Swift) is PSTBNL 21.

Update 8 oktober
Tot dusver is er bijna 1200 euro ingezameld! De penningmeester houdt evenwel een slag om de arm aangezien bij enkele giften niet het doel staat vermeld.


Powered by Greymatter