Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/15/2005: "Hooggerechtshof IsraŽl rechtvaardigt Muur van Apartheid"

Vanochtend (15 september) heeft het Hooggerechtshof van IsraŽl bepaald dat de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in Den Haag die de Muur van Apartheid in IsraŽl vorig jaar veroordeelde, niet rechtsgeldig is.
MuurvanAparteid0905 (14k image)
Het argument van de hoogste juridische instantie in IsraŽl is dat er geen rekening is gehouden is met de behoefte aan veiligheid van de IsraŽliís in de bezette gebieden.
Klik op meer.

Het Hooggerechtshof in IsraŽl claimt dat haar uitspraak binnen de kaders van het internationaal recht valt. Daarmee stelt het Hof mede vast dat de route die de Muur uitsluitend door veiligheidsoverwegingen mag worden bepaald.

Met deze uitspraak werd tevens bepaald dat een deel van de Muur rond Alfey Menashe moet worden verplaatst, aangezien hier zonder dat de veiligheid in het geding is, vijf Palestijnse dorpen werden ingesloten.

De IsraŽlische groep Anarchisten tegen de Muur veroordeelt de uitspraak van het Hooggerechtshof waarmee de Muur wordt gerechtvaardigd. Door de constructie van het hekwerk op Palestijns grondgebied toe te staan, bewijst het Hooggerechtshof opnieuw dat het de bezettingspolitiek steunt, en dat de enige relevante juridische arena om de oorlogsmisdaden van IsraŽl te stoppen, de internationale arena is,Ē zei Jonathan Polak, een van de bekendste woordvoeders van de groep. ďDit besluit is opnieuw een item dat kan worden toegevoegd aan de lijst waarvoor de staat IsraŽl zich moet schamen en is wederom een stap in het versterken van de Apartheid.Ē

Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag veroordeelde op 9 juli 2004 niet alleen de bouw van de Muur, maar sommeerde IsraŽl eveneens de bouw te staken, het reeds gerealiseerde deel af te breken en de getroffen Palestijnen schadeloos te stellen.

Deze uitspraak van hoogste juridische instantie in de statengemeenschap van de Verenigde Naties werd vervolgens door een overgrote meerderheid van de Algemene Vergadering van de VN overgenomen.

In februari van dit jaar legde de regering van IsraŽl reeds de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof naast zich neer omdat deze gedeeltelijk op verouderde informatie zou zijn gebaseerd.

Hypocriet is echter dat de meeste lidstaten van de VN het er vervolgens bij hebben laten zitten, waaronder Nederland. Dit terwijl zij op grond van het VN-Handvest er voor hebben te zorgen dat uitspraken van het Hof dienen te worden uitgevoerd.

Behalve dat de internationale rechtsorde hiermee uitgehold wordt en er met twee maten wordt gemeten, kan IsraŽl vervolgens zijn gang gaan met de bouw van de Muur. Daarbij wordt voortdurend grof geweld gebruikt tegen Palestijnen die zich op een geweldloze manier verzetten tegen de bouwplannen.

Op de website Against the Wall is inmiddels een Europese protestcampagne van start gegaan die ministers van Buitenlandse zaken, de EU en de VN oproept om politieke en economische maatregelen tegen IsraŽl te treffen waaronder sancties. Hiertoe kan een petitie worden ondertekend, die hier in het Nederlands te vinden is.


Powered by Greymatter