Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/12/2005: "De staat als vijand in New Orleans"

Volgens een verslag van twee Amerikaanse trotskisten (!) is de staat de grote vijand gebleken in New Orleans na de ramp.
brandvloed (49k image)
Klik op meer

Zeker, Amerikaanse trotskisten zijn nog net iets dommer dan trotskisten elders....
Zo lijken zij te denken dat "hero" een Engels woord is waar het Engelse persoonlijk voornaamwoord "he" in verscholen zit. Zie ook de grapjassen die denken dat "history" iets met "his" te maken hebben. Dan krijg je plotseling sheroes and herstory naar je hoofd geslingerd als niet-Engelstalige (dat die Engelstaligen zo stom zijn moeten ze zelf maar weten). Maar goed. Zie hier.

De trotskistische buurtwerkers hadden al enige ervaring met de aardbeving van 1989 in San Francisco. De conclusie is dat gewone mensen uit eigen beweging een hele stad van voedsel en kleding voorzien, water leveren, en in sommige gevallen zelfs de energievoorziening regelen. Steeds worden deze bij de beschaving horende voorzieningen tegengehouden door kwijlende nauwelijks-menselijke wezens met grote geweren, onbeperkte hoeveelheden geld en toestemming om mensen te doden - dit geheel staat bekend als de Staat.
Ironischerwijze hebben deze staatsaanbidders uit een van de staatsgezindste steden van de VS ondervonden dat de Staat hun vijand was en dat mensen, ook al hebben ze verhoudingsgewijs gebrekkige middelen, voor zichzelf kunnen zorgen en voor vele anderen, zonder dat de zorgenden elkaar in de weg lopen, en dat er ook voor zuigelingen, bejaarden en zieken gezorgd kan worden bij een ramp.
Waar zit nu eigenlijk die 'onzichtbare hand' aan vast?
(Dank aan Jeremy Sapienza van Antiwar.com; en Kees X-Y voor de correctie).


Powered by Greymatter