Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/07/2005: "Nederland wel degelijk bananenmonarchie"

Nog niet zo lang, het bouwwerk wordt of is voltooid onder Balkenende. Maar het wil wel wat zeggen als de War Street Journal, steun en toeverlaat van Bush en Cheney dit zegt over de bondgenoot die zich zo braaf en volgzaam waant...

cornelius (4k image)
...zegt Cornelis Prul, Agrarisch Opinieleider sinds Al Heel Lang
Klik op meer

De Nederlandse regering wist het nog niet eens, maar vond het best, dat het Koninkrijk der Nederlanden lid was van de Coalition of the Willing die de aanval op Irak in maart 2003 zou steunen. Maar Balkenende sprak al gauw zijn "politieke steun" uit, en er werden tenslotte zelfs militairen naar Irak gestuurd, evenals naar Afghanistan - toch nog verder weg dan Irak dat ook al geen buurland is. En Nederland, genocidebestrijder sinds 1995, deed mee aan de wel heel erg eenzijdige oorlog tegen Joegoslavië/Servië in 1999. Het loopt braaf aan het handje van welk sinister figuur er ook zit in Washington.
Maar ja, Kok - het is gebleken, deze Nijenrodefiguur was daarmee volstrekt onkreukbaar zijn commissariaten, eerst en vooral bij Shell, aan het voorbereiden. Het huidige gezelschap bestaat op alle mogelijke manieren uit tweederangsfiguren, kleine krabbelaars zoals grote krabbelaar Lubbers ooit gezegd heeft.
Veerman heeft het moeilijk, zegt een krantekop in de stapel bij thuiskomst. Hij "is boer" - dit blijkt te betekenen dat hij allerlei "agrarische bedrijven" heeft in Nederland en Frankrijk. Dit werpt een aardig licht op wat wij tegenwoordig onder "een boer" moeten verstaan. En al die boerderijen van hem moest hij onderbrengen in een aparte stichting waar hij formeel niets mee te maken mocht hebben. Alleen al de naam van een van die firma's: La douce France...
Zet onze krabbelaar toch een krabbel als "boer". En als pleitbezorger van subsidies ten gunste van zijn soort boeren.
"De schijn van belangenverstrengeling" zeggen ze dan in Den Haag. Schijn natuurlijk, want er worden heusjes geen belangen verstrengeld. Veerman mag dan ook blijven, hij schijnt (?!) het een en ander in orde gemaakt te hebben. Zegt een latere krant uit de stapel. Ik had niet anders verwacht. Alleen de SP blaft wat na.
En de War Street Journal beloont het kabinet met de kwalificatie van een stelletje regenten dat privébelangen aan het veilig stellen is via de regering. Dankbaarheid tegen de trouwe hond is geen eigenschap die men koestert in Washington en op Wall Street. Grootschalige roof à la Cheney - okee. Maar klein gekrabbel van een sullig bondgenootje: bananenmonarchie zijt gij.
Zouden er in de kassen van het Westland en elders echt geen waterige bananen te kweken zijn? Moet Veerman maar eens laten uitzoeken.


Powered by Greymatter