Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/06/2005: "Kritiek in Israël groeit na gewelddadig legeroptreden in Bil'in"

De zeer gewelddadige wijze waarop het Israëlische leger de wekelijkse demonstraties in het dorp Bil’in tegen de bouw van de Muur van Apartheid tracht te onderdrukken, leidt in Israël tot steeds meer kritiek.
Bilin020905 (29k image)
Activisten stoppen een legervoertuig tijdens protesten in Bil'in (2 september 2005)

Het toonaangevende dagblad Haaretz plaatste een kritisch redactioneel commentaar over het legeroptreden van afgelopen vrijdag, toen getracht werd de demonstratie te voorkomen met excessief geweld.
Klik op meer voor het commentaar.

Waar is de terughoudendheid in Bil’in?

Na hun sensitiviteit en intelligentie te hebben bewezen in het bejegenen van de demonstraties in Gush Katif, mocht van de Israëlische Defense Forces (IDF) en politie verwacht worden hetzelfde beleid verwacht worden in het omgaan met de demonstranten tegen de scheidingsmuur in het dorp Bil’in.

De IDF en de politie schoten niet op de protesten op het dak in Kfar Darom, zelfs niet toen er gevaarlijke substanties naar hen werden gegooid. Ze weerhielden zich zelf van geweld tegenover gewelddadige activisten. Overeenkomstig mocht verwacht worden dat de soldaten niet zouden vuren tijdens confrontaties met linkse en Palestijnse demonstranten.

In plaats daarvan worden week na week waanzinnige foto’s gepubliceerd van soldaten die linkse demonstranten schoppen en rubberkogels afvuren waarmee ze hun minachting tonen voor het legitieme recht om te protesteren.

Drie verschillende rechters hebben recentelijk het leger gekastijd vanwege het buitensporige gebruik van geweld in Bil‘in. Desondanks hebben ze opnieuw op de demonstranten geschoten. Deze keer, afgelopen vrijdag, zelfs voordat de demonstranten het dorp hadden verlaten richting het scheidingshek.

De demonstraties van de dorpelingen op de Westbank, waarvan het land is geconfisqueerd voor de constructie van de scheidingsmuur, vinden de laatste twee jaar plaats. Tezamen met de petities bij het Hooggerechtshof vormen ze een legitiem en soms effectief protest tegen de annexatie van land met de bedoeling de nederzettingen uit te breiden, onder het voorwendsel om het hekwerk te bouwen. Het land dat van de inwoners van Bil’in wordt afgenomen en waarvan een deel particulier bezit is, wordt grotendeels gebruikt om de bestaande nederzettingen uit te breiden, maar ook aangewend om een nieuwe nederzetting te bouwen, genaamd Nahlat Heftziba.

Onteigening van meer dan de helft van het land van het dorp voor doelen die niet de veiligheid dienen veroorzaken onnodige woede. Het is twijfelachtig of zulke maatregelen nodig of wijs zijn. De flexibele bouwplannen van de nederzettingen staan ter discussie. Wat betreft Bil’in is het zelfs twijfelachtig of het gaat om overeengekomen plannen.

Demonstraties die in andere dorpen plaatsvonden waren effectief wat betreft het verplaatsen van het hek in de richting van de Groene Lijn (de grens van 1967). In Bil’in hopen de inwoners nog steeds dat de schade van de ramp kan worden beperkt.

De demonstraties in Bil’in en aangrenzende dorpen zijn de belangrijkste protesten van de Palestijnen geworden tegen de voortdurende uitbreiding van de nederzettingen. Ze worden zelfs bestempeld als ‘hek-intifada’. Als de autoriteiten denken dat ze deze demonstraties gewelddadig kunnen beëindigen en deelnemers preventief gevangen kunnen nemen, dan zouden ze ook het alternatief moeten overwegen. Er is angst dat de onderdrukking van het legitieme en het zeer terughoudende ‘hek-intifada’ zal leiden tot de uitbarsting van een nieuwe gewapende intifada.

Het scheidingshek is een middel om terreur te stoppen, maar alle betrokkenen weten dat het grotendeels de toekomstige grens zal bepalen tussen Israël en de Palestijnse staat. De poging om meer territorium te annexeren, meer nederzettingen te bouwen en meer haat aan te wakkeren bij degenen van wie het land wordt geconfisqueerd, is overbodig.

De meest duidelijke les die getrokken kan worden uit het ontmantelen van de nederzettingen in de Gaza-strook, is dat deze in de eerste plaats nooit opgezet hadden mogen worden. Wat eerst het succes van de nederzetting was, werd vervolgens een molensteen van de politiek en de veiligheid. De onrechtvaardigheid die de inwoners van Bil’in te verduren hebben, kan nog steeds worden goed gemaakt. In ieder geval mag het legitieme recht op protest van het dorp niet aangetast worden.

Bron: Haaretz


Powered by Greymatter