Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/05/2005: "Heel New Orleans wordt ontruimd en geëvacueerd"

Geheel New Orleans wordt op last van de minister van Binnenlandse Zaken geëvacueerd.
1DanielFinnigan1 (103k image)
Werk van kunstenaar Daniel Finnigan, die bericht uit New Orleans

Zaterdag maakte achterblijver in New Orleans, de kunstenaar Daniel Finnigan, uit de wijk Bywater bekend dat onherkenbare politieauto’s (Cadillacs) door de straten reden met zware machinegeweren bewapende politieteams. Per megafoon werd te verstaan gegeven dat er bevel gegeven was te evacueren en dat iedereen de stad dient te verlaten.
Klik op meer.

Aan de mensen in de buurt werd verteld naar een groot zwembad in de wijk te gaan van waaruit luchtvervoer geregeld wordt. Het is ook toegestaan met eigen vervoer de stad te verlaten.
Bewapende leden van de National Guard marcheren door de straten om er voor te zorgen dat de evacuatiebevelen worden opgevolgd. Een achterblijver die bij de buren naar binnen wilde om de achtergebleven hond eruit te halen, werd te verstaan gegeven dat hij terplekke neergeschoten zou worden als hij niet over een sleutel beschikte en toch naar binnen zou gaan.

Dezelfde achterblijver, kunstenaar Daniël Finnigan, deelde ook mee date en kunstenaar uit dezelfde buurt, Dr. Bob, ernstig in elkaar was geslagen door de politie, die hem ervan verdacht een plunderaar te zijn. Zijn wapens werden hem afgepakt.

Finnigin zelf verbleef op de bovenste verdieping in het gebouw waar zijn woning is gevestigd, bewapend met een AK-47, samen met anderen. Hoewel hij niet zeker was hoe ernstig het evacuatiebevel gemeend was, maakte hij zich toch klaar voor vertrek uit de stad. Hij had inmidddels vervoer kunnen regelen. De overige mensen waarmee hij verbleef, waren reeds vertrokken.

Finnigan vertelde dat hij de afgelopen zes dagen niemand had gezien en dat er geen enkele hulp was gearriveerd. Slechts één politieauto was in deze periode op volle snelheid gapasseerd. De eerste twee dagen waren vissers en natuurbeschermers met boten mensen aan het redden in het gedeelte van de wijk waarde boel was ondergelopen. Ze dropten mensen waar het droog was, zonder voedsel of water.
Na twee dagen kwamen ze niet meer, waarschijnlijk als gevolg van het optreden van de National Guard die dit reddingswerk verbood.

Mensen uit het ondergelopen lager gedeelte van de wijk belden met de lokale radio voor hulp, maar niemand verscheen. Mensen zijn er aan het sterven. Finnigan schat dat er mogelijk 40.000 tot 50.000 doden in dit gedeelte van New Orleans te betreuren zijn.

Finnigan zag aanvankelijk gewapende groepen voorbijtrekken, wanhopig op zoek naar spullen die ze nodig hadden. De situatie was zaterdag reeds een stuk rustiger geworden.

Nu zijn de mensen bang om hun woning te verlaten uit angst voor de National Guard, die toestemming heeft mensen ter plekke neer te schieten.

Bron: Get Your Act On

Inmiddels heeft ook Malik Rahim, die woonachtig is in de buurt Algiers, laten weten dat ook de bewoners van de delen van New Orleans die niet onder water staan eveneens de stad dienen te verlaten.

Bron: Indymedia New Orleans


Powered by Greymatter