Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

09/03/2005: "Maandag 5 september: Verdonk komt liegen in Laren! DOORBREEK DE STILTE!"

Verdonk komt liegen in Laren! DOORBREEK DE STILTE! KOMT ALLEN!!!

In het kader van politiek café in "Het Bonte Paard" in Laren (NH), Naarderstraat 1, is minister Rita Verdonk uitgenodigd aanstaande maandag 5 september "samen met Nen van Ramshorst, bekend van het Lagerhuis en raadslid voor Groen Links te Bussum" met het publiek "van gedachten te wisselen over het vreemdelingen- en integratiebeleid". Verdonk mag openen om 20.15. (zie http://www.politiekcafegooi.nl) Aanvankelijk was het de bedoeling dat Verdonk in discussie zou gaan met één of meerdere tweede kamerleden uit de oppositie. Dit weigerde zij! Verdonk heeft dus bij voorbaat de 'discussie' beïnvloed. Dit op zich is al schandalig!

Wij willen er zijn vanaf 19 uur om Verdonk protest te laten horen en bezoekers te wijzen op hetvolgende:

Deze uitnodiging komt op een moment dat na ruim drie weken nog altijd drie Iraanse vluchtelingen, inmiddels in bewaring gesteld, in hongerstaking zijn, omdat zij niet terug kunnen naar Iran. Hun leven loopt daar gevaar. Hun detentie is een pressiemiddel dat ertoe moet dienen hen ertoe te bewegen de hongerstaking te beëindigen en aan uitzetting mee te werken.

KLIK ABSOLUUT OP MEER !!!!!

De minister draait de zaken graag om: zij heeft verklaard dat de hongerstaking "chantage" is. Eén van haar ambtenaren, Martine Vis, verantwoordelijk voor het 'terugkeerproject', kan er ook wat van: actiegroepen zouden mensen aanzetten tot hongerstaken en valse hoop geven. Het zijn maar een paar recente voorbeelden van hoe de minister cs. erop los liegen waar het asielbeleid betreft.

Hier zijn er nog een paar: Congoleze vluchtelingen zouden niet met hun IND dossiers zijn uitgezet. Toen dit wel zo bleek te zijn, suggereerde Verdonk dat de Congolezen zelf wel eens de dossiers zouden kunnen hebben meegenomen. Niet alleen onwaar, bovendien de zoveelste hetze.

Mensenrechten worden aan de lopende band geschonden: kinderen opgesloten in grensgevangenis Zestienhoven. Homoseksuelen naar landen uitgezet waar zij eerder al en nog steeds werden en worden vervolgd. Vrouwen uitgezet naar landen waar zij besneden zullen worden, of gestenigd. Mensen vanuit vertrekcentrum Ter Apel massaal op straat gedumpt. Gezinnen uit elkaar gerukt. Mishandelingen bij deportaties door zwaarbewapende marechausssee, waarbij mensen geketend aan handen en voeten, de mond afgeplakt met tape, worden getransporteerd.

Alles onder het motto: de klus moet af. Het is een prestigezaak.

Daarom vragen wij ons af: Wat valt er te discussieren met minister Verdonk? Is het niet overduidelijk dat zij daar slechts weer hetzelfde praatje komt afsteken? Moet er bij aanvang van een nieuw parlementair jaar een promotiecampagne worden gestart? Als met minister Verdonk echt ergens over te praten viel, als zij werkelijk luisterde, had zij dan niet al lang haar conclusies getrokken? Namelijk, dat zij zich stelselmatig schuldig maakt aan mensenrechtenschendingen? Dat er stelselmatig mensen worden terug gestuurd naar gevangenissen, martelkamers, eerwraak, naar armoede, een kansloos bestaan, zelfs de dood? Kinderen die de taal van het land niet spreken worden zelfs gedeporteerd! Mensen die hier al vele jaren zijn!

Ondergetekenden, schrijfsters Astrid Essed en Joke Kaviaar, protesteren elk op hun eigen manier al schrijvende tegen dit beleid en schrijven minister Verdonk ook persoonlijk regelmatig aan. Als er al antwoord komt, is dit ontwijkend. Zelfs op kamervragen reageert de minister met grote arrogantie. Ze laat ze liggen. Beantwoordt ze achter gesloten deuren. Ze weigert op te stappen. Geheimhouding is troef. Waarom zou dat toch?

Het is hierom dat wij gaan protesteren bij "Het Bonte Paard". Wij roepen een ieder op om mee te doen;

Allereerst door protest te mailen naar: info@politiekcafegooi.nl, want dit is geen discussie. Dit is propaganda voor een misdadig beleid.

En dan maandag, voor de deur van "Het Bonte Paard". Met veel lawaai. Een fluit- en sireneconcert, trommels, pannen, deksels, onder het motto: DOORBREEK DE STILTE! Want de schijn van redelijkheid moet worden doorgeprikt. Het asielbeleid is niet streng maar rechtvaardig, zoals de minister ons wil doen laten geloven. Het is inhumaan en gespeend van enige empathie.

Dus laat het Rita Verdonk horen: maandag 5 augustus. Laren (NH), Naarderstraat 1. Het Bonte Paard. Vanaf 19 uur. Genoeg is genoeg!

Astrid Essed en Joke Kaviaar, deze oproep wordt ondersteund door o.a. Werkgroep Vluchtelingen Vrij, ASKV Steunpunt Vluchtelingen, Van Harte Pardon


Powered by Greymatter