Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/23/2005: "VS verdedigen aanpak Al Qaeda-verdachten"

Buitenlanders die in de Verenigde Staten een vliegtuigoverstap maken kunnen legaal worden vervolgd, gevangen worden gezet zonder proces, de toegang tot een advocaat worden ontzegd, en zelfs basisbehoeften zoals voedsel worden onthouden, zo bleek vorige week in een federale rechtbank in Brooklyn.
MaherArar (7k image)
Maher Arar
Maher Arar, een genaturaliseerde Canadees, spande er een rechtszaak aan tegen de VS. Op 26 september 2002 werd hij op de Kennedy International Airport op weg naar huis aangehouden. Hij werd in isolatie vastgehouden en verscheept naar zijn geboorteland Syrië, waar hij werd gemarteld omdat men hem er van verdacht lid te zijn van Al Qaeda.
Klik op meer!

Maher Arar, een genaturaliseerde Canadees, spande er een rechtszaak aan tegen de VS. Op 26 september 2002 werd hij op de Kennedy International Airport op weg naar huis aangehouden. Hij werd in isolatie vastgehouden en verscheept naar zijn geboorteland Syrië, waar hij werd gemarteld omdat men hem er van verdacht lid te zijn van Al Qaeda.

Syrische en Canadese hebben bevestigd dat de 35-jarige Arar geen terroristische contacten onderhoudt, maar de VS blijven beweren dat geclassificeerd bewijs aantoont dat hij lid is van Al Qaeda. Vanwege staatsgeheimen wordt getracht onder de rechtszaak uit te komen.

Deze rechtszaak is de eerste civiele zaak, die de praktijk in de VS van “buitengewone uitlevering” aan de kaak stelt op grond waarvan verdachten van terrorisme worden uitgeleverd aan landen die bekend staan om martelpraktijken.

Rechter David G. Trager ging nadrukkelijk in op Arar’s beschuldiging van illegale behandeling in New York. Voedsel en slaap werden hem onthouden, hij werd dagenlang onder dwang ondervraagd hij mocht niet bellen naar een advocaat, familie of de Canadese consul.

De rechter vroeg of een dergelijke behandeling niet in strijd is met de Grondwet en andere wettelijke bepalingen, zoals die met betrekking tot immigratie.

Staatsadvocaat Mary Mason meende van niet. Haar argumentatie sloeg werkelijk alles: Arar had met zijn overstap om toelating tot de VS verzocht en vandaar dat hij legaal in de boeien kon worden geslagen. Alleen als hij door de regering als een vreemdeling was beschouwd zou er geen wettelijke grond voor aanhouding zijn geweest.

De rechter had zichtbaar moeite met deze argumentatie en de geheime informatie die in deze zaak een rol speelt. “Hoe ga ik hier nu mee om”, besloot hij de hoorzitting om de zaak vervolgens te verdagen.De zaak van Maher Arar staat overigens al langer in de publieke belangstelling in Canada.

Bron: NYTimes


Powered by Greymatter