Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

08/12/2005: "Drie hongerstakers Ter Apel schorten actie week op"

Vanmiddag hebben drie van de vijf hongerstakers uit het deportatiecentrum Ter Apel besloten hun actie gedurende een week op te schorten. Zij zijn thans 44 dagen in staking.
DenHaag100805 (16k image)
Manifestatie tegen vluchtelingenbeleid in Den Haag op 10 augustus 2005 (foto Carla)
De komende week zullen zij afwachten of de mondelinge beloften van het hoofd calamiteitenteam van de IND, P. Sonneveld, zullen worden nagekomen. Mochten deze toezeggingen binnen een week niet tot het gewenste resultaat, dan zal het drietal hun hongerstaking weer oppakken.
Klik op meer.


De drie zullen zich in de tussentijd beperken tot vloeibaar voedsel.

De hongerstakingsonderhandelaar van het IND calamiteitenteam P. Sonneveld tracht met vage mondelinge toezeggingen de hongerstakers over te halen met hun actie te stoppen. De IND weigert overigens om deze toezeggingen zwart op wit te zetten. De hongerstakers wordt verteld dat ze op de vage voorstellen moeten ingaan zonder ruggespraak met hun advocaat of andere vertrouwenspersonen. Hoe dan ook moet voorkomen worden dat de hongerstakers met elkaar overleggen.

De strategie van de IND is dat bij geen van deze gesprekken een advocaat of ander vertrouwenspersoon aanwezig mag zijn. Het IND advies luid: het gaat nu alleen om jou, nu moet je beslissen. Deze doortrapte methode heeft veel onrust en onzekerheid onder de hongerstakers doen ontstaan.

Twee hongerstakers zetten hun actie voort. Zij zijn er niet ervan overtuigd, dat de vage toezeggingen van de IND enig uitzicht geven op een serieuze behandeling van de bezwaren van de vluchtelingen zonder schriftelijke toezegging van de IND.

Minister Verdonk heeft zich na 43 dagen van zwijgen vandaag over de hongerstaker gemeld dat zij zich “niet medeverantwoordelijk voelt als een van de hongerstakende uitgeprocedeerde Iraanse asielzoekers komt te overlijden”, aldus het ANP.

De Werkgroep Vluchtelingen Vrij die zich om de vluchtelingen bekommert meent dat zijt hierin volledig gelijk heeft. Zij is namelijk als bewindvoerdster van de IND hoofdverantwoordelijk voor elk blijvend letsel zo niet dodelijke afloop van de actie van de hongerstakers.

Het is namelijk de IND, die – onder haar verantwoordelijkheid – de vluchtverhalen van de vijf en vele naar het vertrekcentrum verwezen vluchtelingen niet serieus neemt. En het is ook de minister, die volledig verantwoordelijk is voor het niet nakomen van haar eigen spelregels van het terugkeerproject en de inhumane bejegening van de vluchtelingen in de vertrekcentra.

De Werkgroep stelt dat het beleid van Verdonk niet gericht is op het op oneigenlijke gronden deporteren van vluchtelingen, maar is er in hoofdzaak is op uit is om mensen via het terugkeerproject uit de voorzieningen te krijgen.


1 Reactie


ter apel is een vertietigkamp. dus een consantratiekamp

zei: daann op 16/08/2005 om: 21:25u


Powered by Greymatter