Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/23/2005: "Aanklacht schending vrijheid v meningsuiting"

Politie snoerde dichteres de mond:
Na het uitspreken van de eerste twee zinnen van een gedicht, besloot de politie dat de inhoud hen niet beviel. Joke Kaviaar dient klacht in wegens schenden van het recht op vrijheid van meningsuiting, en doet aangifte van machtsmisbruik en mishandeling door agenten.

Klik op meer !!!


De feiten

Tijdens de protestmanifestatie op 18 juli jl. in Zaandam, gericht tegen de ontruiming van het kraakpand Werkhuis 2b, trachtte de politie mij te arresteren toen ik begon een gedicht voor te dragen. Even daarvoor had de politie zonder enige sommatie vooraf op brute wijze een bandoptreden beëindigd. De reden die zij hiervoor aanvoerden, was dat er niet met versterking mocht worden opgetreden.

Toen ik daarna onversterkt mijn optreden vanaf de bakfiets, die deels als podium diende, begon, stormden twee agenten op mij af, grepen mij beet en wilden me van de bakfiets rukken. Dit lukte niet omdat ik mij verzette. Herhaaldelijk riep ik: "Waarom?". Ook wilden de agenten mijn gedichten afpakken, en bleven proberen mij ruggelings uit de bakfiets te trekken. Uiteindelijk slaagde noch de beoogde onrechtmatige arrestatie, waarvoor geen reden werd genoemd, noch het afpakken van de gedichten. Ik laat me namelijk niet gijzelen, en wist mijn gedichten een andere deelnemer van de manifestatie toe te werpen.
Omstanders protesteerden bovendien: "Vrijheid van meningsuiting!" Door al deze tegenstand zagen de agenten af van hun plan. De politie besloot een jongen die het voor mij had opgenomen te arresteren. Schande!

Ik klaag aan!

De burgermeester van Zaanstad heeft inmiddels mijn klacht ontvangen. Dit is een grove schending van het recht op vrijheid van meningsuiting.
De eerste twee zinnen van het gedicht met de titel Cohens Politiestaat zijn: "In de politiestaat / worden bijeenkomsten verboden".
Voelden de politiemensen zich persoonlijk aangesproken? Wie de schoen past, trekke hem aan!

Waarom wilde men mij de gedichten afnemen? Moest de inhoud voor het voorlezen kunnen worden gecontroleerd? Met geweld werd mij gedwongen van de voordracht af te zien, blauwe plekken getuigen er nog van. Dit is machtsmisbruik, en een provocatie tijdens een ludieke manifestatie, waarbij bovendien alle aangebrachte straatversiering in beslag werd genomen, alsmede spandoeken, ook die aan het pand zelf hingen, één ervan met een gedicht van stadsdichter Jacob Passander, en apparatuur. Mensen die uit protest de politie op zakjes meel trakteerden, werden hardhandig opgepakt.

De politie was agressief en verstoorde de voor hen zo heilige openbare orde eigenhandig, overtrad de wetten die zij zeggen te willen handhaven, en krijgt van mij dus de eigen kous op de kop, want niet alleen dien ik een klacht in bij de burgermeester, ook doe ik aangifte van mishandeling en machtsmisbruik.

En verder…

De Zaanse politieke vereniging Rosa heeft over het politieoptreden tijdens deze protestmanifestatie vragen gesteld in de gemeenteraad. Ik roep iedereen die klachten heeft over politiegeweld, inbeslagname van goederen, en overig onrechtmatig handelen, deze klachten ook in te dienen.
Laat de (Zaanse) politie weten dat ze niet kan doen waar ze maar zin in heeft!

Wat mij zelf betreft

Indien de politie mijn gedichten wil lezen, kan men een bundel van mij aanschaffen. De nieuwste 'Een Lintje Voor De Democratie' komt binnenkort uit. Zie tevens mijn website.
Indien men mij de mond wil snoeren, roep ik juist harder, en het voedt mijn pen. Ik dank de gemeentepolitie Zaanstad voor de inspiratie!

Joke Kaviaar 22-7-05

Hieronder het gedicht ‘De Sterke Arm’

De Sterke Arm

De sterke arm heeft mij willen pakken
om 't stem verheffen, ja, dat was fout
Ik, die was opgestaan om woorden te gooien
Foei, wat was dit vrouwtje stout!

Grijp haar vast voordat zij spreekt
Zo'n ware woorden voor 't rapen
Stel je voor dat die shit wordt gehoord
Dan worden wakker die nu slapen!

Daar waaiden op mijn dichterszinnen
Maar niet in de tengels van hun poten
Zij gristen, vingen enkel mijn lijf
Maar niet mijn mond, mijn tong, mijn kloten

Ik zeg het hen, voor nu, voor morgen
Men neemt mij beter de vrijheid niet af
Mijn blauwe plekken zijn kunst van verzet
en inspiratie vaart wel bij de straf

Dus wee, sterke arm die mij wil pakken
met al je wetten en al je geweld
'k Belaag je vanuit je eigen cellen nog
tot de misdaden van de staat geheel zijn uitgespeld!

Joke Kaviaar 22-7-05


Powered by Greymatter