Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/23/2005: "Verklaring Engelse anarchisten over 7 en 21 juli"

Verklaring van anarchisten uit Reading (RAGE, 'Reading Against G8') naar aanleiding van de aanslagen in Londen.

londoners (39k image)
Klik op meer

Als anarchisten en anti-autoritairen, maar in de eerste plaats als mensen, betreuren en veroordelen wij de bomaanslagen in Londen. Wij voelen persoonlijk niets dan droefheid en betuigen ons medeleven en solidariteit met degenen die van de gedode mensen houden, en met allen die lichamelijk of geestelijk gewond zijn bij deze aanvallen. In bredere zin zijn we meer dan ooit boos, zowel om de aanslagen als om wat er op volgt, en wij willen deze boosheid bij dezen uiten.

Wij menen dat het van belang is te begrijpen wat terrorisme is, wat de achtergrond ervan is en wat het betekent voor onze samenleving. Wij bieden hierbij onze gedachten aan, maar deze zijn zeker niet definitief en we nodigen mensen aan andere analyses te presenteren en ons standpunt te kritiseren.

Terrorisme is een machtsmiddel dat gebruikt wordt om een bevolking door schrik tot onderwerping te brengen. De terrorist beoogt vrees op te roepen en gebruikt deze vrees om ons uit te buiten, macht over ons te krijgen, als middel om onze samenleving te be´nvloeden. Terreur wordt natuurlijk niet alleen gebruikt door mensen die op macht uitzijn, maar ook door degenen die deze al hebben. Het terrorisme is de grondslag van iedere regering (staat, bedrijf, kerk enzovoort), want vrees voor geweld is de kern van alle gezag. In de kern is terrorisme een onderdrukkingstactiek, macht en dwang worden alleen door de machtigen gebruikt en door de machtshongerigen. Ons anti-autoritairen en anarchisten maakt dit gebruik van geweld om gewone mensen onder de duim te houden zeker zo boos als de persoonlijke tragedie die mensen ondergaan.

Echte mensen, overal, als jij en ik, worden tot onderworpenheid gedwongen door terreur. De staat (de regering en bijbehorende machinerie) gebruikt propaganda en de dreiging met geweld (fysiek en geestelijk) om vrees te doen heersen in onze maatschappij, terroriseert ons tot instemming zonder verzet of tegenwoord met hun bestuur. Intussen gebruiken andere terroristische groepen geweld om ons te intimideren om de facto instemming met hun zaak te eisen, om onze regeringen, bedrijven en maatschappij met hun eisen te doen instemmen. Veel van de terroristische groeperingen op de wereld worden door regeringen of 'multinationals' gedreven om de democratie te ondermijnen en om de politieke keuzen van mensen naar hun hand te zetten. Veel andere worden niet direct beheerst door dergelijke instellingen, maar het resultaat is het zelfde: het terroriseren van gewone mensen om ons te be´nvloeden en te overheersen.

Wie zijn de terroristen? Wie zijn de slachtoffers? Over de hele wereld is het hetzelfde verhaal. Gedwongen te leven in maatschappijen die gebaseerd ziijn op hiŰrarchie en gezag zijn wij altijd degenen die aangevallen worden en sterven, onze geliefden zijn de nabestaanden, terwijl de machtigen altijd worden beloond met meer rijkdom en privileges. Iedere ontploffing versterkt hun positie. Iedere dode verhoogt hun status. Zij vechten nooit hun eigen oorlogen uit en lijden nooit onder de gevolgen van hun beslissingen. Godsdienstige en politieke leiders liegen tegen hun volgelingen, bedriegen jonge mannen en vrouwen om andere gewone mensen te vermoorden in Londen, New York, Madrid en elders. Naarmate er meer tragedies plaatsvinden stijgt de invloed van hun leiders. Intussen liegen onze regeringen tegen ons, lokken onze vrienden en verwanten het leger in, vormen legers om gewone mensen af te slachten in verre landen, om hun bestaansmiddelen te roven en hen slaven te maken in de machinerie van het mondiale kapitalisme. Terwijl wij sterven op ieder continent op Aarde, worden macht en rijkdom overgeheveld van Zuid naar Noord en Oost naar West, van de onderkant van de samenleving naar boven.

Welke keuze wordt ons geboden? Ons wordt te verstaan gegeven dat wij of de ene of de andere groep terroristen moeten steunen, Blair of Bin Laden, kapitalisme of een ander fundamentalisme. Maar er is in feite geen echt conflict tussen beiden - de terroristen en de staat steunen elkaar telkens. De terroristen geven bestaansrecht aan de propaganda van de staat die ons schrik moet aanjagen, waarbij een voorwendsel wordt geboden voor steeds repressievere wetten, en een infrastructuur en technologie van beheersing. De terroristen nodigen ons uit het leger in te gaan, zodat de staat de mensen heeft waarmee hij zijn geweld in eigen land en in den vreemde kan uitoefenen, zodat de machthebbers hun macht kunnen handhaven en de verkrachting en plundering van het land van andere mensen kunnen uitvoeren. Wat weer leidt tot bitterheid jegens het 'rijke, blanke westen', zodat de terroristen de mensen kunnen ronselen die zij voor hun geweldscampagne nodig hebben, wat leidt tot een bloedbad op onze straten.

Wij zien dat het altijd en overal hun oorlogen zijn, en de doden zijn altijd de onzen.

Daarom zijn wij kwaad. Toch steekt overal ter wereld de hoop haar hoofd op, om ons te inspireren tot leven en liefde. Wij kennen onze vijand. Wij reageren op het terrorisme van de macht en het kapitalisme op de beste manier die wij kennen, met directe actie en solidariteit. Wij protesteren, stellen legitimiteit ter discussie, wij saboteren, verstoren en komen in opstand. Wij stemmen er niet mee in als lammeren naar de slachtbank gevoerd te worden, wij zullen onze eigen mensen niet doden of zelf sterven terwille van een zaak die de onze niet is. Wij zetten ons in voor gerechtigheid, autonomie en waardigheid. Wij streven ernaar de macht over ons eigen leven en onze gemeenschappen te herwinnen. Wij scheppen zelfbesturende, autonome, niet-hiŰrarchische, ecologische alternatieven voor een leven dat beheerst wordt door bazen, regeringen en andere terroristen. Wij kennen onze vijanden, wij kennen onze vrienden. Onze solidariteit gaat uit naar ieder mens die niet van macht droomt, maar zelf een echt leven wil leiden, zonder dwang, zonder overheersing. Wij weigeren in vrees te leven en wij strijden voor wat machten het meest vrezen - eens zullen wij in vrijheid leven.

Reacties in het Engels naar
reading-anti-g8@cyber-rights.net

Degenen die niet in het Engels kunnen of willen reageren kunnen naar ons mailen, wij geven het desgewenst door.


Powered by Greymatter