Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/13/2005: "G8: Ze zeggen 'steun' en geven een dreun..."

Mumia Abu Jamal over het Hulp-aan-Afrika-circus.

kindermijn (15k image)
Kinderen aan het werk in een Kongolese goudmijn
Klik op meer

Onlangs werd in het nieuws de indruk gewekt dat de Amerikanen en de Britten het oneens waren over ontwikkelingshulp voor Afrika. Als je het nieuws moet geloven dringen de Britten er bij de Amerikanen op aan om meer kwijtschelding van schulden toe te laten voor landen die onder hun economische lasten gebukt gaan.

Het beeld dat de media projecteren is dat de rijke, westerse, witte landen zoveel geven om het leven en de omstandigheden van verhongerend zwart Afrika. En, zoals zo vaak bij mediabeelden: het is niet waar.
Wat vaak buiten beeld blijft in dit engelachtige verhaal is de waarheid achter de zogenaamde hulp. De 'hulp' die jaren geleden gegeven werd, werd gegeven aan militaire dictaturen, en vaak was het militaire hulp om de dictaturen te versterken, niet tegen aanvallen uit het buitenland maar tegen verzet van het volk, van hun eigen volk!

In een bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad van de VS in 1960 spraken Amerikaanse spionnen en diplomaten nogal openlijk over de steun van de VS aan militaire regimes. Uit de notulen van de bijeenkomst:

"We moeten erkennen, ook al kunnen we het niet in het openbaar zeggen, dat we de sterke mannen van Afrika aan onze kant moeten hebben. Het is van belang te begrijpen dat het grootste deel van Afrika binnenkort onafhankelijk zal zijn en dat het naief van de VS zou zijn te hopen dat Afrika democratisch zal zijn. Aangezien we de sterke mannen van Afrika aan onze kant moeten hebben moeten we misschien in sommige gevallen sterke mannen inzetten tegen de communistische opbouw van vakbonden. De president
erkende dat het wenselijk zou kunnen zijn de stereke mannen van Afrika te 'bereiken'." (Foreign Relations XIV, pp.73-78).

Uit vergaderingen als deze kwam de 'hulp' van de VS voort aan dictators als wijlen Mobutu van ZaÔre, een van de rijkste mannen van Afrika zoniet de wereld. Via 'Afrikaanse sterke mannen' als hij beheerden de VS
veel landen als neo-koloniŽn, zodat zij de mensen van het continent verder konden uitbuiten..
Wijlen VS-president Nixon sprak een klinkende politiek waarheid uit toen hij zei: "Laten we niet vergeten dat het voornaamste doel van hulp niet is andere landen te helpen, maar om onszelf te helpen." (Graham Hancock, Lords of poverty, p. 71.)

Denk eraan: als miljoenen dollars aan militaire steun gegeven worden aan een dictatuur, waar gaat dan het geld heen? Naar het ontvangende land of naar de wapenhandelaren en de wapenindustrie? Dus - hoe zit die 'hulp' in elkaar?

Het is hulp aan onszelf om machten te bewapenen die hun eigen volk onder de duim houden. Ook is sinds de jaren zeventig voedselhulp van de VS verbonden aan het verhaal van geboortebeperking. Om 'hulp' van het lieve witte Westen te ontvangen moesten Afrikaanse, Latijs-Amerikaanse en Aziatische landen beloven hun bevolkingsaantallen laag te houden.

Waarom zouden landen die een soort Hof van Eden zijn Łberhaupt voedselhulp nodig hebben? Omdat na het formele kolonialisme westerse machten vaak militaire dictaturen hebben geÔnstalleerd die 's lands middelen besteedden aan wapens om vakbonden te bestrijden! In een studie van de VS Academie van Wetenschappen uit 1988 wordt vermeld dat het enkele ZaÔre 62 maal zijn eigen bevolking zou kunnen voeden. Ja, dit land kan in zijn eentje, met hoge landbouwproductie, het hele continent Afrika voeden!
Maar onder de door de VS gesteunde roofzuchtige dictatuur van Mobutu is veel van dit landbouwpotentieel en veel van de ertsen en mineralen verkwanseld en de opbrengst op Belgische en Europese banken beland.

De grote Kwame Nkrumah zei: "Politieke onafhankelijkheid zonder economische onafhankelijkheid is slechts een waanbeeld."

Met de aardige woorden over 'hulp' aan Afrika van Britse en Amerikaanse machthebbers moeten de mensen met beloften in slaap gewiegd worden. In werkelijkheid is het een nieuw project om mensen die al millennia door anderen uitgebuit zijn te blijven uitbuiten.
Echte 'hulp' bestaat uit herstelbetalingen voor de misdaden van het kolonialisme.
Ware 'hulp' zou het beŽindigen van steun aan militaire regimes zijn.
Echte 'hulp' zou het beŽindigen van politieke, economische en sociale bemoeienis zijn met de sociale, culturele en de gezinszaken van Afrikaanse mensen.
Echte 'hulp' zou een einde van het imperialisme zijn!

- Mumia Abu Jamal, vanuit de dodencel: When they say 'aid' they mean 'raid'.


Powered by Greymatter