Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/10/2005: "G8 - de afloop:Ontwikkelingshulp, jammie jammie"

175 miljoen dollar, zegt men, kost voor de VS de bezetting van Irak per dag. Het zal hier om het reguliere bezettingsleger gaan. De 'private contractors', de geprivatiseerde soldaten, oftewel huurlingen, vallen onder ontwikkelingshulp.

huurlingen (17k image)
'Embedded' verslaggeefster temidden van huurlingen in Irak; onze helden zijn onherkenbaar gemaakt, voor het geval u hen anders zou herkennen
Klik op meer

50 miljard dollar is voor over een paar jaar uitgetrokken "voor Afrika", het werelddeel dat vele jaren een speeltuin is geweest voor huurlingen die een verborgen post op de begroting van allerlei landen bleven. Rekent u zelf even uit hoeveel weken bezetting van Irak dat is, die 50 miljard?
Bovendien zitten er wel wat voorwaarden aan deze zogenaamde hulp (en aan de eraan gekoppelde zogenaamde schuldenkwijtschelding). De vereisten zijn 'good governance' en 'opening up for private investment' (de taal van het Vierde Rijk moet je vaak maar zo laten staan). Goed bestuur betekent het privatiseren van openbare voorzieningen.
Een voorbeeld dat is genoemd is de toeneming van het analfabetisme en het teruglopen van schoolbezoek in Kenia. In het kader van een vorige ronde goed-bestuur-afdwingen en privatisering moest het geprivatiseerde onderwijs in Kenia "kostendekkend" gegeven worden: met andere woorden, onbetaalbaar worden voor de gemiddelde Keniaan. Met de genoemde en voorspelbare gevolgen.
Nu zou het onderwijs in Kenia dan uit de noordelijke liefdadigheid betaald worden. Wie dit gelooft, gelooft alles. Of heet Bob Geldof, Bono of Noreena Hertz.
Laten we de president van de Verenigde Staten van Amerika aan het woord: "Geen natie is in onze dagen snel tot ontwikkeling gekomen zonder eerst haar economie open te stellen voor de wereldmarkten. De Afrikaanse Groei en Mogelijkheden Wet (AGOA, naar de Engelse naam - CPl) is een wegenkaart voor hoe de Verenigde Staten en Afrika de macht van markten kunnen gebruiken om de levens van onze burgers te verbeteren."
Ja, spijtig - het wordt in verband met AGOA als een gouden citaat gepresenteerd, maar zelfs in dat verband blijft het krompraat en klepkolder. Maar 'onze burgers' is een veelzeggende uitdrukking. Een van de eerste actieve bedrijven in het kader van AGOA is - u raadt het vast niet zelf - Dick Cheney's Halliburton. Winst maken onder de vlag van ontwikkelingshulp - Halliburton doet het al in Irak tenslotte.
En als de olievelden in Angola, São Tomé & Príncipe, Nigeria en elders beschermd moeten worden tegen roerige omwonenden zullen de huurlingen die dit op zich nemen ook onder de ontwikkelingshulp vallen. Voor de duidelijkheid: huurlingen krijgen tenminste drie keer zo veel voor hetzelfde werk als officiële bezettingstroepen. Defensie heeft andere lasten dan ontwikkelingshulp, nietwaar.
Wordt uiteraard vervolgd.


Powered by Greymatter