Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/10/2005: "G8: Hartekreet van een eenvoudig wereldburger"

De G8 top, de acties ertegen en de wereldproblemen waar het uiteindelijk om gaat, zorgen voor de nodige beroering, zoals ook bij Eugène Goede. Hij schreef er een manifest over.
G8Edinburgh317626 (35k image)
Staattekening tijdens het Straatfeest in Glasgow (7 juli)
Klik op meer voor zijn verklaring.

Finale Kans

Onze wereld staat op het breekpunt om aan geweld en vervuiling ten onder te gaan.

Mondiale structuren die macht, rijkdom en hebzucht ondersteunen vernietigen elke dag de levens van miljoenen mensen op aarde. Mondiale problemen als vluchtelingenvraagstukken, terrorisme, milieurampen, voedsel en waterproblemen zijn allemaal met elkaar verbonden.

De G-8 top van juli 2005 is een historisch dieptepunt in de kansen op ‘Hoop’ voor een rechtvaardigere, vredigere en schonere wereld. Egocentrische motieven, hebzucht en machtswellust hebben opnieuw ­ en in versterkte mate ­ de hoventoon gevoerd.

Ondertussen dreigt de wereld steeds verder verscheurd te raken tussen kapitalistische machtsblokken en religieus fundamentalistische terreur, wat ook weer mocht blijken uit de aanslagen in Londen op 7 juli 2005. Opvallenderwijs gaan die twee hand in hand, want de Verenigde Staten van Amerika zijn het supermodel waar christelijk fundamentalisme hand in hand gaat met extreem kapitalisme ten koste van alles en iedereen, mens en milieu.

Aanslagen van terroristen worden hardhandig afgestraft. Privacy van mensen wordt verder ingeperkt, oorlogen worden gevoerd, angst regeert en steeds verder worden westerse ‘democratieën’ gesloten vestingen die onleefbaar worden. En, tegelijkertijd, sterft er elke 3 seconde een kind in Afrika door het beleid van de rijke kapitalistische landen, gebeuren er wereldwijd steeds meer natuurrampen door de globale opwarming van de aarde en wordt het fundament van al het leven stukje bij stukje vernietigd. Diersoorten sterven uit, plantensoorten verdwijnen, en de regenwouden ­ de longen van de aarde ­ worden voor grof geld weggekapt.

Ieder logisch denkend mens weet dat dit alleen maar kan leiden tot meer geweld, meer oorlog en de totale vernietiging van alle leven op aarde.

De grootste belemmering om daar nu iets aan te doen is de hebzucht en arrogantie van de Verenigde Staten van Amerika, in het kielzog gevolgd door die van de andere G-8 landen, West Europa, en alle grote multinationals op aarde.

Dialogen, smeekbedes, rapportages, onderzoeken en beelden van talloze doden die door deze machtswellust en hebzucht ontstaan hebben geen enkel effect op deze mensen. De vraag moet daarom gesteld worden op welke wijze wij ­ de bewoners van deze aarde ­ kunnen doen om dit te voorkomen. Zoals bij alle grote problemen zijn er goede voorbeelden van oplossingen voor dit probleem. Het probleem is echter dat diegenen die hier iets moeten opofferen om ons allemaal te redden niet bereid zijn afstand te doen van hun overdaad, hun macht en hun hebzucht.

Een aantal mensen zijn ons door de eeuwen heen voorgegaan in het voorbeeld van hoe wij kunnen reageren op dit soort mensen. Op eenvoudige maar revolutionaire wijze wisten zij op een zeer effectieve wijze de grondvesten van eeuwenoude structuren af te breken en te veranderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Mahatma Ghandi, Z.H. de Dalai Llama, Nelson Mandela, Martin Luther King, en Moeder Theresa.

Eigenlijk bestaat deze strategie uit twee componenten; allereerst een onbaatzuchtige vorm van het geven van onvoorwaardelijke liefde. En ten tweede een geweldloos burgerlijk verzet tegen de overheersende destructieve structuur. Samen helpen ze om rechtvaardigheid en solidariteit te bewerkstelligen en de wereld et beschermen tegen verdere ondergang en destructie. Onvoorwaardelijke liefde, onbaatzuchtig geven en geweldloos verzet zijn uiterst effectief gebleken en hebben machtsstructuren in politiek -, economisch ­ en sociaal opzicht volstrekt verandert.

Wat betekent dit concreet?

Wij kunnen vandaag actief bijdragen aan een meer rechtvaardiger wereld. Hier zijn enkele zeer effectieve voorbeelden van wat iedere burger vandaag kan doen:

We kunnen producten uit 3e wereld landen kopen en zo hen de kans geven om zich te stabiliseren.
Eigenlijk zou elke westerse burger een kind in een arm land moeten adopteren, sponsoren. Niet via instellingen en regeringen maar op een direct en individueel niveau. Sponsor dat kind, zorg dat het toegang heeft tot medische zorg en onderwijs, help dat kind om in een veiliger wereld een eerlijke kans te maken. Dergelijke individuele sponsoracties kunnen een enorm effect hebben.Bij de Tsunamiramp brachten Nederlanders in enkele dagen vele tientallen miljoenen Euro’s op. Het grootste deel daarvan is niet gebruikt, en de mensen lijden nog steeds bijvoorbeeld op Atjeh. Echter, mensen zijn dus bereid te geven en te helpen. Als we dat direct doen, individueel, buiten regeringen en multinationals om, dan maken we een veel betere kans dat het lukt.

Een andere kans is specifiek in Nederland om elke burger te motiveren om contact op te bouwen met iemand van een andere etnische en religieuze achtergrond. Basis daarvoor moet respect zijn. Als elke Nederlander één vriend maakt uit ‘het andere kamp’ dan is het onmogelijk dat wij verdere escalatie krijgen tussen fundamentalisten en onze burgers. Een vriend maken kost niets en levert een heleboel positiefs op.

Tenslotte denk ik dat rechtvaardigheid in ons land ook betekent dat wij als burgers actief gaan helpen om de nog overgebleven politieke vluchtelingen van de beruchte 26.000-groep op te vangen. Dit betekent ook weer burgerlijke ongehoorzaamheid. We moeten als volk een signaal afgeven aan dit asociale racistische kabinet. Als elk van die vluchtelingen steun krijgt van een groep mensen die hen helpt met huisvesting, werk en inkomen dan is dat probleem opgelost. Het zou betekenen dat er per vluchteling ongeveer 615 Nederlanders nodig zijn, en dan kan elk van hen een verzekerde gegarandeerde toekomst krijgen. Het is ondenkbaar dat het niet zou lukken om een substantieel deel van die 615 per vluchteling te realiseren. We doen dat met elkaar, helpen elkaar, steunen elkaar. Dat is het levende voorbeeld van solidariteit en onbaatzuchtig geven. Mensen kunnen zich opgeven om een ‘familie’ te vormen voor elk van die 26.000 vluchtelingen (minus het aantal wat al helaas verdwenen is). Met elkaar organiseren ze alle benodigdheden als een plek om te wonen, werk en ziektekostenverzekeringen. Binnen een jaar hebben we elk van deze mensen hun menselijkheid terug gegeven en is dat probleem opgelost zonder de draconische onmenselijke en racistische plannen van mevrouw Verdonk. Geen enkele regering kan verbieden dat een groep van 615 mensen garant staat voor één mens en voor hem of haar de verantwoordelijkheid neemt.

De andere kant is de weg van het geweldloze verzet.

Wij, de burgers van de wereld, dienen actief en onvoorwaardelijk onmiddellijk te stoppen met het ondersteunen van de kapitalistische machtsblokken en structuren die onze wereld vernietigen. Dat betekent dat wij ons als eerste los moeten maken van de Verenigde Staten van Amerika en al haar economische en militaire doelstellingen en instellingen. De Verenigde Staten is de allergrootste dwarsligger als het gaat om eerlijke wereldhandel, milieubescherming, mensenrechten en democratie. Zij bedreigd met haar beleid de wereldvrede en creëert bronnen voor terrorisme. Ze zaait dood en verderf uitsluitend om de eigen rijkdom en macht te vergrootten en vernietigd actief het leven op aarde met haar vervuilende industrie.

De Verenigde Staten bestaan slechts bij de gratie van de financiële steun en wereldmarkt waar zij zo dominant haar positie in heeft bevochten. Als echter niemand meer zaken met hen wil doen dan is dat direct afgelopen. Het begrotingstekort van honderden miljarden dollars draait onmiddellijk Uncle Sam’s nek om op het moment dat China, Japan en de EU deze niet meer financieren met leningen.

Wij burgers moeten daarom met burgerlijke ongehoorzaamheidacties het kapitalistische systeem platleggen. Blokkades, ‘sit-ins’, boycots en alternatieve keuzes zullen ons dagelijks moeten inspireren.

Boycot alle Amerikaanse bedrijven. Blokkeer Amerikaanse instellingen en bedrijven. Maak vliegverkeer met Amerikaanse toestellen op ons grondgebied onmogelijk.

Blokkeer regeringsgebouwen om de regering en politici te dwingen om hun keuzes te veranderen.

Dit zijn kansen die we onmiddellijk kunnen uitvoeren. Ze zullen ons land tot op de bodem veranderen en de wereld inspireren. Wij, de burgers van dit land, bepalen de toekomst. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en accepteren geen enkele dag meer dat kapitalistische, machtsbeluste, hebzuchtige en religieus fundamentalistische blokken onze wereld vernietigen. De wereld is van ons en wij claimen haar vandaag terug!

Vandaag is de start van onze grootste uitdaging. En we accepteren geen NEE als uitkomst.

Ik hoop dat u dit in uw geledingen wil inbrengen en hierover wil gaan discusiëren en meedoet aan deze actie. We hebben geen dag meer te verliezen!

Eugène Goede,
eenvoudige wereldburger

Reacties zijn van harte welkom.


Powered by Greymatter