Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/10/2005: "Verklaring hongerstakers Ter Apel"

Inmiddels is een Koerdisch echtpaar uit Syrië 14 dagen in hongerstaking in het deportatiecentrum Ter Apel.
terApel27599 (19k image)
Actie vanuit de Pinksterlanddagen in Ter Apel (14 mei 2005)

Dit uit protest tegen de onmenselijke vreemdelingenwetgeving.
Klik op meer voor hun verklaring.


HONGERSTAKINGSVERKLARING

Ter Apel 7 juli 2005

Wij 10 vluchtelingen uit Syrisch-Koerdistan en Iran zijn in het Vertrekcentrum Ter Apel op respectievelijk 26 juni en 30 juni in hongerstaking gegaan tegen de onmenselijke behandeling waaraan we bloot staan. We zijn om gegronde redenen uit ons land gevlucht voor regimes waarvan internationaal bekend is dat ze ons vervolgen vanwege onze politieke activiteiten, etnische afkomst of religieuze overtuiging.

Het is voor ons onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering ons - die hier al vier tot zestien jaar wonen met de huidige asielprocedure het recht op een vluchtelingenstatus onthoudt en dat wij daarom in het vertrekcentrum Ter Apel worden gedwongen om alles te doen om terug te keren naar de hel waarvoor wij juist gevlucht zijn.

Wij vragen de publieke opinie en de politici die vinden dat ook vluchtelingen recht hebben op een humaan bestaan kennis te nemen van de wijze waarop wij en onze kinderen hier in het vertrekcentrum Ter Apel bloot staan aan psychische terreur van de IND, het COA en de IOM.

Wij hebben in Ter Apel slechts bevelen op te volgen en naar ambassades te gaan waar de vertegenwoordigers zitten van die regimes waarvoor wij juist gevlucht zijn en moeten onze beulen smeken om toestemming om in ons land van herkomst verder vervolgd te mogen worden.

Krijgen we van de ambassade geen papieren of weigeren we ons hoofd in de strop te steken dan heeft de Nederlandse regering één alternatief voor ons. Na acht tot twaalf weken verblijf in het kamp der rechtelozen in Ter Apel worden wij door de IND en het COA voor de keuze gesteld zonder voorzieningen op straat verder te leven of eerst opgesloten te worden in een (verwijder)gevangenis en dan alsnog op straat te worden gezet. Dit ondanks dat minister Verdonk aan de gemeenten en de Tweede Kamer heeft beloofd dat we niet op straat gezet zouden worden en een verblijfsvergunning zouden krijgen op grond van het buitenschuldcriterium.

In het vertrekcentrum wordt ons vluchtverhaal na al die jaren dat wij in Nederland zijn nog steeds niet serieus genomen en worden we onbeschoft behandeld.

We krijgen om het minste of geringste sancties opgelegd.

Wij mogen in het vertrekcentrum geen pers ontvangen om onze situatie uit te leggen, waardoor ons het recht op vrije meningsuiting wordt ontzegd.

Wij hebben niet het recht op verlof om familie of vrienden elders in het land te bezoeken. Onze kinderen wordt het recht op onderwijs onthouden. Ze moeten de hele dag spelletjes spelen anders worden de ouders sancties opgelegd.

Ook wij zijn mensen en willen daarom het volgende:
- Een menswaardige toekomst voor ons en onze kinderen.
- Een eind aan de psychische terreur
- Stopzetting van de gedwongen uitzettingen.
- Stopzetting van het op straat zetten of op sluiten van ons in gevangenissen.
- Een verblijfsvergunning voor alle vluchtelingen die hier al vier tot zestien jaar wonen en onder
de oude vreemdelingenwet asiel hebben aangevraagd.
- Sluiting van de vertrekcentra in Ter Apel en Vught

Vluchtelingen in hongerstaking in Vertrekcentrum Ter Apel

2 Reacties


Goed gezegd. Vreselijk dat jullie dit moeten onderstrepen met een hongerstaking: schande aan de regeringen van dit land! Waar blijven onze mensenrechten, Nederland?
liefde

zei: A. op 10/07/2005 om: 18:37u

hier in nerderland nog mensen gaan in horgerstaking tegen onmesenlijk van rita verdonk en tegen kabinet, als zo gaat deze aseilpolitiek: dan alle aseilzoekers gaan actie voeren,

zei: o op 19/07/2005 om: 20:53u


Powered by Greymatter