Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/09/2005: "Na de CIA-revolutie vechten in het parlement..."

Voor de tweede achtereenvolgende dag is er gevochten in het parlement van de OekraÔne. Het gaat over de toelatingseisen tot de Wereldhandelsorganisatie. De man van de CIA en zijn regering willen het eisenpakket er in een klap doordrukken. En dus vallen er klappen.

oekrainesejm (69k image)
Na de 'oranje revolutie' nu de revolutie van de grijze muizen?
Onweerstaanbare foto... Parlementsvoorzitter Volodymyr Lytvyn blijft kalm rechtopstaan tussen het tumult. Het kan niet ontkend worden dat in de OekraÔne het parlement blijkbaar zichzelf nog zo serieus neemt dat het onderling slaags raakt, tot twee keer toe.


1 Reactie


Revolution on demand

ĎHeren, het ijzer moet gesmeed worden als het heet is. Ik hoef niemand te vertellen, dat wij daar niet op wachten, maar het ijzer zelf heet maken! Welnu, ik heb u het volgende mede te delen. Het is zover! President Borisjat van Koetoelalia heeft verkiezingen uitgeschreven. Na onze eis van directe terugbetaling van alle openstaande schulden van SlavoniŽ kan dat land niet anders dan als compromis haar vazalstaatjes te openen voor onze invloed. President Borisjat is door president Finansov van SlavoniŽ gesommeerd tot het uitschrijven van verkiezingen. Natuurlijk weten we ook, dat die nooit en te nimmer eerlijk zullen verlopen. Maar daar hebben wij noch zij belang bij. Onze strategie zal als volgt zijn. Inmiddels staat de oppositie, door ons gesteund klaar om de macht over te nemen. In ruil voor onze hulp zullen zij de contracten tot exploitatie van hun grondstoffen met Slavonische bedrijven ontbinden en contracten tekenen met de onze. Wij hebben zo een nieuw reservoir aan olie en gas en dat is hard nodig nu het onrustig is in Palafoetsie. Eerst zullen er verkiezingswaarnemers gestuurd moeten worden naar Koetoelalia, die moord en brand zullen schreeuwen. Het mediacircus zal er op moeten worden gefocust, zodat de hele wereld meekijkt. Vervolgens zullen door ons aangstuurde personen van de oppositie de straat opgaan en de bevolking opzwepen tot burgelijke ongehoorzaamheid, het opeisen van de verkiezingszege en het in bezit nemen van de straten. Revolution on demand. Uw opdracht zal het organiseren zijn van dit draaiboek.
President Borisjat zal niet anders kunnen dan de opstand neer te laten slaan door zijn ordetroepen, waarbij slachtoffers zullen vallen, die in alle landen live op televisie te zien zijn. Onder druk van ons, onze bondgenoten en onze lobby in de VN dwingen we Borisjat tot het ongeldig verklaren van de verkiezingen en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Natuurlijk willen we geen nieuwe verkiezingen. Raddraaiers zullen klaar staan om de bevolking zo op te zwepen dat het totaal fout gaat. Het plein voor het presidentieel paleis zal rood kleuren! Onze presidentsopvolger Rattosjat vliegen we het land in met vrijheidstoespraken in zín hand geschreven door onze beste tekstschrijvers. Het volk inmiddels kokend van woede zal geen genoegen meer nemen met nieuwe verkiezingen, maar zal uit zijn op het hoofd van Borisjat. De Balosjoevische Gamiraten zullen vervolgens op ons teken president Borisjat asiel aanbieden als hij direct van het toneel verdwijnt. Geen keus hebbende zal hij dit maar al te graag aannemen. Rattosjat, de held van de revolutie, van de vrijheid, van het volk, zal uit dankbaarheid worden uitverkozen tot vader des vaderlands en na verkiezingen, slechts nog een formaliteit, beŽdigt worden tot president. De wereld zal deze democratie verwelkomen en zich rijk rekenen.Wij krijgen olie en gas en SlavoniŽ moet het doen met gedeeltelijke kwijtschelding van schulden. Problemen kunnen zich voordoen doordat de door ons niet gecontroleerde oppositie ons scenario in gevaar brengt, maar we weten ook dat die oppositie voornamelijk steunt op de bevolking in het zuiden, waar geen olie en gas is. In dat geval zullen we Rattosjat laten aansturen op onafhankelijkheid van het olie- en gasrijke noorden, Koetoe. Lalia, oninteressant voor ons zal dan als zelfstandige staat uitgespeeld zijn. Ik zie u denken, Lalia zal een vrije haven voor terroristen worden, maar enerzijds zullen we onmiddellijk leningen verschaffen aan Lalia om onze invloed ook daar te maximaliseren, aan de andere kant zullen we de bevolking gunstig stellen met het opzetten van enkele industrieŽn. Met een werkloosheidscijfer van vijfentwintig procent zullen we mensen rustig stemmen met de hoop op het vooruitzicht van een maandelijks loonstrookje. Uiteindelijk zal de rust werderkeren. Onze doelen zullen bereikt zijn en het mediacircus sturen we ergens anders heen. Heren, er is genoeg werk te verrichten!í

zei: kO nOrderisk op 18/07/2005 om: 23:02u


Powered by Greymatter