Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/08/2005: "G8: Het volk was luidruchtig maar de G8 fluistert slechts"

Een zwetende en nerveuze Tony Blair op een drukbezochte persconferentie in Gleneagles waar hij een toelichting gaf op de resultaten van de G8.
G8317568 (41k image)
Spandoek hedenavond in Edinburgh nabij het station

“Het volk was luidruchtig, maar de G8 fluistert slechts“, meende Kumi Naidoo, voorzitter van de Gobal Call to Action aganist Poverty over de uitkomsten van de G8.
Klik op meer.

De maatregelen die de instemming van de G8 hebben, zijn:
· 50 miljard dollar ontwikkelingsgeld voor Afrika tot 2010, meer dan een verdubbeling van het niveau van 2004. Zonder handelsbeperkingen en deels bestemd voor basisonderwijs.

· 40 miljard dollar kwijtschelding van schulden voor de armste 18 landen in de wereld, vooral in Afrika. Het gaat om: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Ethiopië Ghana, Guyana, Honduras, Madagascar, Mali, Mauritanië Mozambique, Nicaragua, Niger, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda en Zambia.

· Universele toegang tot HIV/aids medicijnen in 2010.

· Actie met betrekking tot malaria en TBC.

· Toezeggingen om een einde te maken aan landbouwsubsidies, hopelijk in 2010. Een einddatum zal bepaald worden in Hong Kong waar in december handelsbesprekingen plaatsvinden.

· De markten van de G8 gaan open. Armere landen zullen geholpen worden met hun infrastructuur. Sommige Afrikaanse landen hebben toezeggingen gedaan om hun onderlinge handelsbeperkingen op te heffen.

· “Geen liefdadigheid maar partnerschap met Afrika”.

· 3 miljard toegezegd aan de Palestijnse Autoriteit voor “de komende jaren” voor investeringen in “de infrastructuur” van een staat.

· G8 spreekt af om 20.000 vredeshandhavers voor Afrika op te leiden in het kader van de strijdkrachten van de VN/Afrikaanse Unie.

· Afrikaanse leiders op de top hebben toegezegd “democratie, goed bestuur en de rechtsstaat” als richtsnoer te nemen als deel van de afspraken.

· Geld is noodzakelijk maar niet afdoende. Degelijk Afrikaans leiderschap is een voorwaarde om Afrika te laten profiteren van deze maatregelen.

Over de klimaatveranderingen is niets afgesproken. Overeenstemming is er slechts op het punt dat het aangepakt moet worden. Het conflict over het verdrag van Kyoto blijft onopgelost.

Toen Blair op de persconferentie vertelde dat de maatregelen de komende jaren duizenden zoniet miljoenen levens zouden redden en een einde zouden maken aan de armoede, werd hij uitgelachen.

Bron: Indymedia UK

1 Reactie


Tony, de redder van onze 'beschaving' confused

zei: Bram Koops op 09/07/2005 om: 15:40u


Powered by Greymatter