Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/06/2005: "G8 in Schotland: de kring bijna gesloten"

Voor kapitalisme is een proletariaat nodig: mensen die geheel van bezit van productiemiddelen zijn uitgesloten. Dit is uiteraard alleen met geweld te verwezenlijken.
Schotland is - met Ierland - een voortbestaand getuigenis van dit geweld.
fenceaucht (88k image)
Kapitalisme begint met hekken...
Klik op meer

De opruiming van de Hooglanden, Highland Clearances - zo wordt de verdrijving van de bevolking van de Schotse Hooglanden nog steeds genoemd. De grond werd geprivatiseerd, de bewoners moesten wijken voor schaapskuddes - de woeste kaalheid die nu zo karakteristiek is voor Schotland ontstond door de verdrijving van de menselijke bevolking, in de 18de en vroege negentiende eeuw. Deze mocht verhongeren op overgebleven plaatsen en werd door de honger als het ware naar de fabriek gedreven. Laagland-Schotland, Engeland en Noord-Amerika werden zo van proletariaat voorzien.
Het verhaal van de wording van het kapitalisme is een verhaal van bloed en honger. Als je er Marx niet voor ter hand wilt nemen kun je hier kijken of hier (in het Engels).
Er zit een fraaie symboliek in dat ergens in het overgangsgebied van Laag- en Hoogland-Schotland acht zich belangrijk wanende mannen over de toekomst van wereld en mensheid menen te mogen confereren. Nu zelf achter een hek. Dat is ook maar beter zo, zei een activiste met de naam Major Upevil (hier mag toch wel een smile ) gisteren in Newsnight - ze horen achter dat hek.
Negen kilometer lang, 30.000 smerissen om hen te bewaken: zo geliefd weten de boven ons gestelden zichzelf en hun heilige markteconomie.
De poëtische rechtvaardigheid van een Schots hek: heren, het is bijna afgelopen. U kunt het alleen nog niet zien.

1 Reactie


Het volk kiest haar afgevaardigden voor het parlement. Democratie? Honderdvijftig mensen representeren vijftien miljoen mensen. De parlementariërs zeggen hun uiterste best te doen voor hun kiezers, maar de honderdduizenden kiezers per parlementslid zijn het nooit eens met elkaar. Dus de gekozen parlementslid beslist voor hun allemaal. Democratie? Eerder efficiëntie. Nieuwe wetten en regelingen, zaadjes, vervaardigd door beroepspolitici worden gezaaid op onvruchtbare bodem, het volk en worden weinig enthousiast ontvangen. De heren en dames beroepspolitici vervloeken, ver uit de buurt van een camera, vervolgens het volk vanwege hun ondankbaarheid, want hoe zou zij het kunnen stellen zonder hun afgevaardigden. Hoe goed bedoelt ook en ondanks afgevaardigd te zijn: macht corrumpeert. De kiezer, immer ontevreden over de prestaties van hun gekozenen heeft slechts één troef in handen en dat is één keer per vier jaar te mogen stemmen. Zie hoe democratisch! Toch komt de kiezer immer bedrogen uit, want alle beroepspolitici zijn opportunisten. Zij allen laten hun werkwijze bepalen door de omstandigheden en zijn er steeds op uit om van gunstige gelegenheden gebruik te maken precies als in het bedrijfs- of dagelijks leven. Onderwijs, zorg, sociale zekerheid, werkgelegenheid. Alles wordt overgelaten aan de omstandigheden. En waar hangen die omstandigheden van af? Van de markt! Geen enkele politicus, die hier maar de minste bezwaren tegen heeft (geuit). Druk als ze zeggen te zijn voor het welzijn voor allen laten ze die in het geheel afhangen van omstandigheden, die totaal geen boodschap hebben aan het welzijn van allen! De markt heeft de heren en dames politici dan ook geheel in haar zak; omgekocht met een vorstelijk (marktconform!) salaris, de schijn van belangrijkheid en onder andere een hoeveelheid vakantiedagen waar een gemiddelde persoon uit het volk alleen van kan dromen. De markt heeft geen belang bij welzijn van allen, maar van enkelen ten koste van allen

zei: kO nOrderisk op 06/07/2005 om: 21:29u


Powered by Greymatter