Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

07/05/2005: "G8: Politie zit bovenop 'Carnival of Full Enjoyment' in Edinburgh"

Vandaag (4 juli) vond in het centrum van Edinburgh het ‘Carnaval van de volledige vreugde’ plaats dat werd georganiseerd door de precairen die de bestaansonzekerheid waar steeds meer mensen onder gebukt gaan, aan de kaak stelt.
G8Insluiting316092 (42k image)
Een ingesloten groep is rustig gaan zitten

Wat een vrolijk volksfeest moest worden, had echter zwaar te lijden onder grimmig politie-optreden dat er op gericht was groepen demonstranten net als afgelopen zaterdag meteen in te sluiten.
Klik op meer!
Update 8 juli

Was het massieve en agressieve politie-optreden het gevolg van het feit dat het Carnaval-festijn heette te zijn georganiseerd door anarchisten of was het een oefening voor woensdag a.s. wanneer een miljoen mensen worden verwacht om bij de start van de G8 top te protesteren?
G8Insluiting316083 (24k image)
Anarchisten worden door politie achterna gezeten

Het Carnaval riep werknemers, migranten, studenten, gepensioneerden, dromers en duikers op om zich te verzetten tegen de instituties die ons verdoemen tot overwerk, armoede en schulden. “Met drums, muziek, spandoeken en verbeelding zullen we ons verzet vieren”, zo luidde de oproep voor het Carnaval. “We zoeken actief naar het einde van dit systeem dat is gebaseerd op winst en we werken richting een wereldgemeenschap gefundeerd op vrijheid en samenwerking”. Voorwaar een anarchistisch streven!

De hele middag was een deel van het centrum van Edinburgh het toneel van het Carnaval, waar minstens een duizental mensen aan deelnam. Alle verkeer kwam stil te liggen en winkels op Princess Street sloten hun deuren, terwijl activisten, sambabands en clowns door de straten trokken. Politie en oproerpolitie sloten regelmatig bepaalde straten af. De clowns maakten er een voorstelling van door uniformen af te stoffen, mensen de weg te wijzen of te marcheren. Herhaaldelijk stonden honderden toeristen en winkelende mensen naar het spektakel te kijken. Ook zij stonden regelmatig tegenover een politielinie en deden zelfs mee aan de actie. Over het algemeen was de sfeer ontspannen en bijzonder.

Reeds vroeg in de middag werden drie groepen in Canningstreet, Queensferry en in Princess Street ingesloten. Aan het einde van de middag stond de groep in de eerstgenoemde straat nog steeds vast. De reden dat de politie telkens ingreep bleef vaak onduidelijk. Diverse groepen lieten de politie niet zondermeer hun gang gaan en trachtten de linies te doorbreken. Het agressieve karakter van hun optreden leidde tot verschillende incidenten waarbij met de wapenstok werd opgetreden. Verschillende gewonden onder de demonstranten waren het gevolg.
G8Carnival316030 (21k image)
Politie duwt demonstranten terug

Een raak verslag over het contrast tussen carnaval en het politie-optreden vind je hier. Foto’s van de confrontaties vind je hier, hier, hier en hier. Ook is er hier een filmpje te zien.

De grootste groep werd vastgezet in Canningstreet die op weg leek te zijn naar het financiële district van de stad. Zonder aanleiding werd de groep vastgezet door twaalf politiebusjes, die na een uur plaats maakten voor volledig uitgeruste oproerpolitie, waarbij ook honden niet ontbraken.

De groep kreeg hulp van aangesnelde clowns van de CIRCA (Clowns Army) die kennelijk zoveel irritatie opriepen met hun optreden dat zij zelf de oproerpolitie met hun grote wapenschilden achter zich aankregen. Dit gebeurde op het moment dat ook de bereden politie ten tonele verscheen.

Het clownsleger mag nu reeds een groot succesnummer genoemd worden. Voor foto’s van hun optreden vandaag kijk je hier en hier. Er zijn ook twee filmpjes beschikbaar: hier (waar ze de politie verjagen) en hier.
G8Clowns316103 (42k image)
Een deel van het clownsleger

De door activisten gevormde EHBO die duidelijk herkenbaar zijn door hun rode en zwarte kruizen op hun armen, vormen eveneens een doelwit voor de politie. Er werden vijf ‘medics’ aangehouden en hun auto met alle hulpmiddelen werd in beslag genomen. Ook werd melding gemaakt van het feit dat de politie weigerde om ambulances te bellen in situaties dat dit nodig was.

De politie liet aan de BBC weten dat een harde kern van anarchisten zich onverantwoordelijk had gedragen en de veiligheid van mensen in gevaar had gebracht. Er zou gegooid zijn met vuurwerk. Een klein aantal demonstranten belandde in het ziekenhuis, ook werden enkele arrestaties verricht.

Dezelfde BBC laat eveneens een anarchist aan het woord die heel treffend weet te vertellen waar het werkelijk om gaat daar in Schotland. Zie dit interview hier.

In het begin van de avond werden nog steeds groepen demonstranten in het centrum van Edinburgh door de oproerpolitie belaagd.

Journalisten werd het filmen van arrestaties onmogelijk gemaakt. Zie voor beelden hier!

1 Reactie


down with this system!

power to the people --real freedom, democracy and cooperation, not exploitation--

zei: leo revers op 05/07/2005 om: 16:42u


Powered by Greymatter