Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/29/2005: "Federatie van Arbeidersraden, Vakbonden en Werklozen in Irak"

De maatschappelijke zetel van de Federatie is - veelzeggend maar ook wel historisch veelbetekenend - in Bern, Zwitserland. Maar in april heeft de Federatie haaar eerste congres in Bagdad gehouden.
De beste benadering van wat een anarcho-syndicalistische strijdorganisatie lijkt te zijn in Irak.

U22 (21k image)
Klik op meer

Bestuursleden van de Federatie zijn op het ogenblik op rondreis door de Verenigde Staten, op uitnodiging van VS-vakbonden die tegen de oorlog zijn.
Ajmad al-Jawhary: "De bezetting heeft niets dan vernielingen, dood, instabiliteit en economische verwoesting gebracht. De menselijke waardigheid gaat het riool in... Soldaten overvallen huizen, nemen mensen gevangen, houden hen vast voor een maand, een jaar, twee jaar... Er is geen recht. Dit is de bezetting."
Het minimumloon stamt nog uit de tijd van Saddam Hoessein, ook al is er door de bezetting gierende inflatie. Het organisatieverbod voor werkenden in de overheidssector is nog steeds van kracht. Al-Jawhary vermoedt dat met aanhoudende Amerikaanse bezetting en economische kolonisering Irak een 'sweatshopland' zal worden: lage lonen en enorme werkloosheid. De Iraakse arbeidersklasse is wel wat gewend: beŰindig de bezetting en de toch al ge´soleerde zelfmoordbrigades zullen in het geheel geen achterban blijken te hebben.
De afgelopen maand heeft de federatie stakingen en demonstraties voor organisatie- en stakingsrecht gehouden. Door het te eisen nemen zij het - een bekend fenomeen in de geschiedenis van de arbeidersbeweging.
Hun website.Powered by Greymatter