Index pagina
Geschiedenis
Ook leuke sites
Zeg het anders priveWij kunnen er helaas ook niets aan doen!
 

 

 

06/25/2005: "Het belangrijkste moment is na de verkiezingen"

Het wordt tijd dat de Mujahedin-e Khalq van de lijst van terroristische organisaties wordt verwijderd. Zeggen de ultrarechtse denktank-koppen in Washington nu al op de loerdoos. Want de Amerikaanse presidentskandidaat heeft niet gewonnen in Iran. Sterker nog, ze heeft niet eens meegedaan.
pres_elect3 (26k image)
Maryam Rajavi, Iraans president volgens de neocons
Klik op meer

De Mujahedin-e Khalq waren een marxistisch-islamitische verzetsgroep tegen de sjah, tot deze ten val kwam in 1979. Ze werden zoals vrijwel alle zich op de islam beroepende partijen onderdrukt in de contrarevolutionaire periode na de revolutie, toen Khomeini en zijn Raad van Hoeders als het machtigst naar voren kwamen. Toen Irak in 1980 een oorlog begon tegen Iran op verzoek van de Verenigde Staten voegden de MEK zich aan de zijde van Saddam Hoessein. Daar stonden zij nog toen hij door de koloniale troepen ten val werd gebracht in 2003. Zij hadden meegedaan aan de 'anfal' tegen de Koerden in Noord-Irak. De bomaanslagen in Iran voor de verkiezingen worden aan hen toegeschreven. Door hun collaboratie met Irak zijn zij aan alle kanten gehaat in Iran, door voor- en tegenstanders van het zitttende bewind. Maar het maakt hen natuurlijk tot de perfecte bondgenoot van de VS van George W. Bush.
Let op wie ze gaan steunen als "het democratisch alternatief" voor Iran, ongetwijfeld ook met snotterende commentaren over vrouwenrechten (die kennen we ook in verband met Afghanistan en Irak).
[Het is opvallend dat er al grote schoonmaak is gehouden onder mogelijk belastende websites waar het verleden van de MEK aan de orde komt.]


Powered by Greymatter